Múltunk
50 év az animáció élvonalában

History
50 Years in the Forefront of Animation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

H-1035 Budapest, Kerék u. 80. Hungary
Phone:
+36 1 250 01 94
Fax:
+36 1 250 21 88
In Hungary, experiments with cartoons were made as early as the thirties, but since there was no significant film organization, these first steps remained isolated. Animators had just begun to establish new, postwar studios when the entire Hungarian film industry was nationalized in l948, bringing all animators together in Budapest.
Magyarországon már a 30-as években történtek kísérletek rajzfilmek készítésére, de jelentõsebb filmes szervezet híján ezek az elsõ lépések elszigeteltek maradtak. Magyarországon csak a teljes filmipar államosítása után, 1948-ban alapítottak új studiót animátorok Budapesten.

Duel
From 1948 to 1950, Hungarian Film Productions Company, as it was called then, had a group of artists and technicians making commercials. This group became the nucleus of Pannonia Animation Studio of later years. The first short film to be made following nationalization was a puppet film made by the noted sculptor Zoltán Olgyay Kiss.
1948-1950 között a Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat - így hívták akkoriban – egy kis mûvész- és technikusi csapata készített reklámfilmeket. Ez a kis csoport képezte a magját a késõbbi Pannónia Film Vállalatnak. Az államosítás utáni elsõ rövidfilm egy bábfilm volt, ami a neves szobrászmûvész, Olgyay Kiss Zoltán nevéhez fûzõdik.
It was the successful initiative of Gyula Macskássy (1912-1972) in coordinating a staff to produce The Cockerel's Diamond Coin in 1951. The 300-meter footage turned out to be an encouraging success. The first animated cartoon in colour to be produced in Hungary led to the establishment of a permanent animation division under Macskássy within the nationalized film company.
Macskássy Gyulának (1912-1972) sikerült egy stábot összehoznia a „Kiskakas gyémánt félkrajcárja” c. film elkészítéséhez 1951-ben. A 300-méteres rajzfilm sikere, melyben az elsõ magyar színes rajzfilmet tisztelhetjük, vezethetett egy önálló animációs osztály felállításához a filmgyáron belül Macskássy vezetése alatt.

Gyula Macskássy
Along with fairy-tale cartoons, numerous excellent commercials were produced in the 1950s. Macskássy - and after him Tibor Csermák, Attila Dargay and István Imre, directors of the first few films - experimented with some graphical and animation innovations.
Macskássy Gyula, késõbb Csermák Tibor, Dargay Attila és Imre István nevéhez fûzõdõ mese-rajzfilmek és számos kiváló reklámfilm mellett egyéb grafikai és animációs kísérletek is történtek.
After the national revolution of 1956, the animation department was given its own autonomy and took the name Pannonia Film Studio. At the turn of the decade Pannonia won its first international festival awards, such as Macskássy and György Várnai's Pencil and India Rubber in Karlovy Vary in l960, Duel by the same duo was awarded the jury's special prize in Cannes, 1960 and Csermák's The Ball with White Dots won the Golden Lion Prize in Venice, 1961. The second decade saw the establishment of the animated cartoon series. The first series - Peter's Adventures of 26 episodes (1963-1967) - was aimed at children.
Az 1956-os forradalom után az animációs osztály önállóságot kapott, és felvette a Pannónia Filmstúdió nevet. Az évtized fordulóján nyerte elsõ nemzetközi díjait a Pannónia, mégpedig Karlovy Varyban, 1960-ban Macskássy Gyula-Várnai György „Ceruza és radír”-ja. A szerzopáros egy másik filmje „Párbaj” Cannes-ban érdemelte ki a zsüri különdíját szintén 1960-ban, majd egy évre rá Csermák Tibor "A pirospöttyös labda" c. alkotása nyerte az Arany Oroszlánt Velencében. Ez a második évtized volt a sorozatok megteremtésének idoszaka. Az elsõ sorozat Peti kalandjai (1963-1967) gyerekeknek szólt.
  
Pencil and India Rubber

The Gustavus series was started in 1964 (68 episodes in 1964, then another 52 episodes in the 1970s) - an initiative by Attila Dargay, Jozsef Nepp and Marcell Jankovics after an earlier hit by Jozsef Nepp.

Gustavus became a familiar character in over seventy countries. This series was the debut for the greater part of the second generation of Hungarian animators, including József Gémes, Tamás Szabó Sípos, Béla Ternovszky and others. The first puppet series was the 26-episode Memoirs of a World Famous Hunter, jointly directed by Ottó Foky and István Imre.

A Gusztáv sorozat munkálatai 1964-ben kezdõdtek (68 epizód 1964-ben majd másik 52 epizód a hetvenes években) Nepp József, Dargay Attila és Jankovics Marcell kezdeményezésére Nepp egy korábbi sikeres filmje után. Gusztáv aztán több mint hetven országban lett családtag. Ez a sorozat jelentette a belépõjét az animátorok második generációjának, Gémes Józsefnek, Szabó Sípos Tamásnak, Ternovszky Bélának és másoknak.

Az elsõ– 26 epizódból álló – bábfilmsorozatot, „AZ egy világhírû vadász emlékiratai”-t Foky Ottó és Imre István rendezte közösen.

 
Gustavus
Introduction of film series did not fail to influence single animated cartoons, which acquired a new function and was marked by a more enterprising spirit that was inclined towards experimenting, like György Kovásznai's Double Portrait, the first animated painting film, József Gémes's Concertissimo, with the same technique, Sándor Reisenbüchler's first film, Kidnapping of the Sun and the Moon, which was made with the use of collage technique.
A sorozatfilmek megjelenése nem szorította háttérbe az egyedi animációs filmek új csapásokra törekvõ alkotóit, akik között megemlítendõ Kovásznai György „Átváltozások” c. festményanimációja, Gémes József „Concertissimo” c. alkotása szintén ugyanezzel a technikával és Reisenbüchler Sándor kollázsfilmje „A Nap és a Hold elrablása”.
The economic changes in Hungary in 1968 did not leave Pannonia untouched, allowing the studio to consider new forms of expansion. One possible direction was to aim at the growing popularity of television. The year 1968 brought the opening of new, widely acclaimed series: József Nepp's Mézga Family and Tamás Szabó Sípos's I Explain... 
A Magyarországon 1968-ban bevezettt gazdasági változások a Pannóniát sem hagyták érintetlenül, s lehetõvé tették, hogy a stúdió új formákat keressen expanziójához. Az egyik ilyen lehetõség a televízió egyre növekvõ népszerûsége volt. 1968-ban készült el két népszerû széria: Nepp József „Mézga család”-ja és Szabó Sípos Tamás „Magyarázom…” c. sorozata.

Mézga Family - Mézga család
They were soon followed by such hits as Marcell Jankovics's Hungarian Folk Tales, based on Hungarian folklore traditions, Tails, The Terror of Cats, the first series with paper cut-out technique, launched by Gyula Macskássy and, after his untimely death, completed by András Cseh and István Imre, Next, Please! by József Nepp, etc.
Ezeket rövidesen olyan népszerû sikerek követték, mint Jankovics Marcelltõl a „Magyar Népmesék”, a „Frakk a macskák réme”, melyet még Macskássy Gyula indított el, de korai halála miatt Cseh András és Imre István fejezett be és a Nepp József nevéhez fûzõdõ „Kérem a következõt!”

Hungarian Folk Tales - Magyar Népmesék
Another new trend was the production of feature animated films. The first Hungarian feature animation, Johnny Corncob (1973) by Marcell Jankovics made a great hit in particular with young adult audiences and has been sold to over 20 countries. 

The biggest box-office hit was Attila Dargay's Mattie the Gooseboy (1976) that has been seen by 20 percent of the population.

Új irányzatként jelentkezett még az egészestés film mûfaja. Az elsõ magyar, egészestés animációs film Jankovics Marcell „János Vitéz”-e 1973-ból, ami nagy sikert aratott különösen a fiatalabb nézõközönség körében, és abban a több mint 20 országban, ahová eladásra került.

A legnagyobb nézõszámot produkáló „Lúdas Matyit” (rendezõ: Dargay Attila) a népesség 20%-a látta!

 
Johnny Corncob
In the seventies, Pannonia Film Studio opened branches in Kecskemét and Pécs, widening diversity in the field of animation in Hungary. Increasing diversity was completed by integration - new talents like Tibor Hernádi, Ferenc Rófusz, István Orosz, Csaba Szórádi, Géza Pál Varga, Ferenc Varsányi and others formed animation teams around a number of outstanding artists - Marcell Jankovics, Attila Dargay, József Nepp, Béla Ternovszky, József Gémes, György Kovásznai, Ottó Foky, Zsolt Richly. 

The studio also diversified its foreign links: beyond providing professional services covering partial works for French, German, Spanish and US firms, it collaborated in prestigious coproduction and cooperation ventures. Péter Szoboszlai, Kati Macskássy and András Cseh made the Hungarian episodes for European Tales, an international venture of over thirty episodes. Kati Macskássy, following in the footsteps of her father, collaborated in making a film for UNICEF on the occasion of the International Year of Children.

A hetvenes években a Pannónia új stúdiókat nyitott Kecskeméten és Pécsett, kiszélesítve ezzel az animáció területi megoszlását Magyarországon. A kiszélesítés egyúttal új tehetségek bevonását is jelentette: Hernádi Tibor, Orosz István, Rófusz Ferenc, Szórádi Csaba, Varga Géza Pál, Varsányi Ferenc és mások kis animációs csoportokat hoztak létre néhény kiváló muvész körül, mint pl. Jankovics Marcell, Dargay Attila, Nepp József, Ternovszky Béla, Gémes József, Kovásznai György, Foky Ottó, Richly Zsolt.

A stúdió szélesítette nemzetközi kapcsolatait is: francia, német, spanyol és amerikai cégeknek nyújtott részmunka mellett részt vett jelentos nemzetközi koprodukciókban is. Szoboszlai Péter, Macskássy Katalin és Cseh András készítették a magyar epizódokat az „Európai mesék” címû több, mint harminc részbõl álló sorozathoz. Macskássy Katalin, édesapja nyomdokain haladva, az UNICEF-nek készített filmet a Nemzetközi Gyermekév alkalmából.

Pannonia's artistic short films reaped prizes at various international film festivals in the seventies: two Golden Palms in Cannes (1812 by Sándor Reisenbüchler in 1973 and Fight by Marcell Jankovics in 1977), a Main Prize in Munich, 1974 (Béla  Ternovszky's Modern Sports Coaching), a Grand Prix in Lausanne, 1977 (Ottó Foky: Scenes With Beans), a First Prize in Melbourne, 1978 (Kati Macskássy: I Think Life is a Great Fun...) and so on... 
A Pannónia Filmstúdió egyedi mûvészfilmjei jelentõs díjakat nyertek a hetvenes években: két Arany Pálma Cannes-ban („Az 1812-es év” Reisenbüchler Sándortól 1972-ben, a „Küzdõk” Jankovics Marcelltol 1977-ben), fodíj Münchenben 1974-ben (Ternovszky Béla: Modern edzésmódszerek), nagydíj Lausanne-ban 1977-ben (Foky Ottó: Babfilm), elsõ díj Melbourne-ben 1978-ban (Macskássy Kati: „Nekem az élet teccik nagyon…), és így tovább…

Fight - Küzdõk
Entering the fourth decade of Pannonia, the Studio was awarded by the highest possible acclaim: Ferenc Rófusz's The Fly received the Oscar in 1981! The same year brought the third Golden Palm to the Studio through Moto Perpetuo by Béla Vajda. Another new talents started their carreers: Csaba Varga's plasticine animation and Ferenc Cakó's experiments with sand and clay added new colours to the palette. 
A Pannónia a negyedik évtizedébe érkezvén aratta legnagyobb sikerét: Rófusz Ferenc „A légy” címû alkotása Oscar-díjat kapott 1981-ben! Ugyanez az év hozta el a harmadik Arany Pálmát a stúdiónak: Vajda Béla „Moto perpetuo” c. filmje érdemelte ki ezt az elismerést. Újabb tehetségek is bontogatták szárnyaikat: Varga Csaba gyurmaanimációja és Cakó Ferenc homok- és agyagfilmjei adtak új színeket a palettához.

The Fly
Production of TV series reached its peak season in the 1980s with an average of five series a year, including The Adventures of Sam, the Squirrel by Ottó Foky, Water Spider-Wonder Spider by Szabolcs Szabó and József Haui, The Great Angler and Pom-Pom by Attila Dargay, Never Mind Toby  by Ferenc Cakó, Auguszta by Csaba Varga, The Curious Elephanny by Zsolt Richly, Csepke by Ferenc Varsányi, Trumpy and the Fire Troll by Tamás Baksa - just to mention some of the rich crop. 
A televíziós sorozatok készítése a nyolcvanas években érte el a csúcspontját átlag mintegy 5 elkészült szériával évente, mint például „Misi mókus kalandjai” (Foky Ottó), „Vizipók-csodapók” (Szabó Szabolcs-Haui József) „ A nagy ho-ho-horgász” és a „Pom-pom” (Dargay Attila), „Sebaj Tóbiás” (Cakó Ferenc), „Auguszta” (Varga Csaba), „Kíváncsi Fáncsi” (Richly Zsolt), „Csepke” (Varsányi Ferenc), „Trombi és a tuzmanó” (Baksa Tamás) – csak néhányat említve a gazdag termésbõl.


The Curious  Elephanny
A kíváncsi elefánt


Pom-Pom
Feature filmmakers didn't relax either. In the1980s no less than twenty animated features were produced in Pannonia - no studio in the world would feel ashamed of this productivity. The impressive list started with Attila Dargay's Vuk in 1980 (producing the second biggest box-office hit in Hungary and continued through such masterpieces as, for example, József Gémes's Heroic Times (1982), Zsolt Richly's John the Boaster (1983), No-White by József Nepp (1983), Saffi by Attila Dargay (1984), Cat City by Béla Ternovszky (1986) and Willy the Sparrow by József Gémes (1988) led to the last film of the decade Tibor Hernádi's Dragon and Slippers (1989). 
Az egészestés filmek rendezõi sem tétlenkedtek. Az 1980-as években 20 egészestés film készült a Pannóniában – egyetlen stúdió sem szégyenkezne erre a termelékenységre. A tekintélyes lista Dargay Attila „Vuk” c. mozijával kezdõdik 1980-ban (a második legmagasabb nézõszámú film Magyarországon) majd olyan mestermûveken keresztül, mint például Gémes József „Daliás idõk”-je (1982), Richly Zsolt „Háry János”-a (1983), Nepp József „Hófehér”-je (1983), Dargay Attila „Szaffi”-ja (1984), Ternovszky Béla „Macskafogó”-ja (1986) és Gémes József „Vili, a veréb” c. filmje vezet az évtized utolsó egészestéséhez (Hernádi Tibor – Sárkány és papucs) 1989-ben.
 
Heroic Times - Daliás idõk

No-White - Hófehér
The early 1990s brought drastical changes in Hungarian animation. Pannonia lost its monopoly on animation with new studios appearing on the horizon and the branch studios of Kecskemét and Pécs separating from Pannonia. Hungarian Television stopped financing TV series, sources of state funds fell to a lower level. Answering the new challenges, Pannonia developed its foreign connections - the latest feature films were made in co-production conforming to the new trend of feature animation worldwide. 
A kilencvenes évek eleje drasztikus változást hozott a magyar animációban. A Pannónia elvesztette monopolhelyzetét, új stúdiók alakultak, levált Kecskemét és Pécs is. A Magyar televízió megszüntette az animációs sorozatok finanszírozását, és az állami pénzek is alacsonyabbra mértékre estek vissza. Az új kihívásokra válaszul a Pannónia fejlesztette külföldi kapcsolatait, legújabb animációs filmjei közül néhányat nemzetközi koprodukcióban készített el, amely egy új formát jelent az animációs filmgyártásban világszerte.

Saffi

Dragon and Slippers

Cat City

Willy the Sparrow
Following the traditions, the company maintains the production of high quality artistic shorts. Some examples from this streamline: Sándor Reisenbüchler's Allegro Vivace (1990), Prometheus by Marcell Jankovics (1992), New Iliad by József Gémes (1993), Happy Birthday by Béla Vajda (1994), Ecotopia by Sándor Reisenbüchler (1995), Cry by István Orosz (1995), The Dance by Iván Kiss (1996), Jonah by Líviusz Gyulai (1997) and Marcell Jankovics's gigantic enterprise, still in production: the animation adaptation of Imre Madách's The Tragedy of Man
Folytatva hagyományait, a stúdió továbbra is elkötelezett a magas mûvészi igényû animációs rövidfilmek gyártása terén. Néhány példa: Reisenbüchler Sándor: Allegro Vivace (1990), Jankovics Marcell: Prometheus (1992), Gémes József: Új Iliász (1993), Vajda Béla: Boldog születésnapot! (1994), Reisenbüchler Sándor: Ecotopia (1995), Orosz István: Sírj! (1995), Kiss Iván: A tánc (1996), Gyulai Líviusz: Jónás (1997), Péterffy Zsófia: Kalózok szeretõje (2002 – ebben az évben elnyerte a velencei fesztivál egyik legrangosabb díját), valamint Jankovics Marcell gigantikus vállalkozása Madách „Az ember tragédiájának” animációs megfilmesítése.

Cry

The Tragedy of Man

Jonah

The Dance

 

                              

 =