Klimabundmøde

Vi vil lave et KLIMABUNDMØDE sideløbende med det store KLIMATOPMØDE, hvor vi i en afslappet form bl.a. vil præsentere verden for det, som vi kalder ’Håbets Vinduer’, eksempler på en række konkrete bæredygtige byer/økosamfunds-initiativer verden over, som viser forskellige muligheder for at overkomme denne verdens økologiske, sociale, spirituelle og økonomiske udfordringer.

Det vil blive en blanding af foredrag, workshops, dans og musik og ikke mindst hele vejen igennem inspireret af ceremonier skabt af repræsentanter for verdens oprindelige befolkninger. Det er vores håb, at denne sammensmeltning af den urgamle visdom i blandet økosamfundenes nye livsformer kan inspirere os alle til en bæredygtig livsstil, som Jorden skriger på.

KLIMABUNDMØDET – Windows of Hope – vil foregå primært på Christiania med base dels på Fredens Eng og dels på Fabrikken med Byens Lys, i perioden 5.-18. december 2009. Derudover vil vi have udløbere til workshops på Rådhuspladsen, Klimaforum og andre steder i byen.

’Vi’ er Netværket for Bevarelse af Christiania som grøn Bybiotop, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Agenda21 Sundby, Christianias Kulturforening, LØS, Landsforeningen for Økosamfund og GEN, Global Ecovillage Network – i samarbejde med en lang række enkeltpersoner, foreninger og grupper.

Vores projekt tilbyder både workshops og præsentationer og politiserende debatter krydret med mere folkelige aktiviteter som sang, dans og musik, derudover et specielt ungdoms- og børneprogram. Som oplægsholdere, foredragsholdere etc. optræder både eksperter, lægfolk og politikere. (Se mere i projektbeskrivelsen)