Urok obligacji

Ocena: 1.8, Liczba oddanych głosów: 4Ocena: 1.8, Liczba oddanych głosów: 4Ocena: 1.8, Liczba oddanych głosów: 4Ocena: 1.8, Liczba oddanych głosów: 4Ocena: 1.8, Liczba oddanych głosów: 4
4
środa, 23 stycznia 2008 13:15 | Autor: Jolanta Onoszko
Zdjecie: Urok obligacji

Obligacje należą do najbardziej popularnych instrumentów dłużnych. Są formą zaciągania długu przez różne podmioty, takie jak: Skarb Państwa, samorządy lokalne, przedsiębiorstwa czy banki. Ich cechą charakterystyczną jest to, że mają z góry określony dochód, czyli oprocentowanie. Obligacje należą do tzw. papierów o stałym dochodzie. Z formalnego punktu widzenia obligacja jest papierem wartościowym, potwierdzającym wystąpienie stosunku wierzycielsko-dłużniczego.

Obligacje jako instrumenty rynku kapitałowego pełnią liczne funkcje, tj.: pożyczkową, lokacyjną, płatniczą, obiegową, gwarancyjną i zabezpieczającą.

Istnieje wiele możliwych do zastosowania podziałów obligacji z uwagi na istniejącą różnorodność tych instrumentów finansowych i możliwość ich klasyfikacji ze względu na różne kryteria (Tabela 1).

<>Tabela 1. Rodzaje obligacji w zależności od kryterium podziału

Kryterium podziału

Rodzaj obligacji

Emitent

- obligacje Skarbu Państwa,
- obligacje władz samorządowych,
  1) obligacje ogólne,
  2) obligacje przychodowe,
- obligacje przedsiębiorstw niefinansowych,
- obligacje banków i innych instytucji finansowych,
- obligacje fundacji i innych organizacji mających osobowość prawną.
Niektórzy wyróżniają tylko trzy rodzaje obligacji: skarbowe, komunalne i przedsiębiorstw, inni cztery: państwowe, instytucji finansowych, przedsiębiorstw i komunalne.

Nabywca

- obligacje oferowane wyłącznie osobom prywatnym,
- obligacje oferowane wyłącznie osobom prawnym (inwestorom instytucjonalnym),
- obligacje dla nabywców krajowych,
- obligacje dla inwestorów zagranicznych.

Przeznaczenie zgromadzonych środków

- obligacje o ogólnym przeznaczeniu,
- obligacje na ściśle określone cele, wynikające z prospektu emisyjnego.

Okres wykupu

- obligacje krótkoterminowe, których okres wykupu jest krótszy niż 5 lat,
- obligacje średniookresowe, których okres wykupu mieści się w okresie między 5 a 10 latami, - obligacje długoterminowe, których okres wykupu przekracza 10 lat,
- obligacje wieczyste, które nigdy nie podlegają wykupowi, a ich nabywca otrzymuje odsetki zwane rentą wieczystą.

Przywileje z tytułu posiadania- obligacje będące prostym poświadczeniem długu, wśród których wyróżnia się:
  1) obligacje o stałym oprocentowaniu,
  2) obligacje o zmiennej stopie procentowej,
  3) obligacje z kuponami zero (zerokuponowe),
- obligacje łączone z akcjami , a wśród nich:
  1) obligacje zamienne,
  2) obligacje z warrantami.
Sposób wykupu- obligacje podlegające wykupowi (umorzeniu),
- obligacje konwersyjne,
- obligacje opcyjne.
Sposób zabezpieczenia- obligacje hipoteczne,
- obligacje zabezpieczone innymi papierami wartościowymi posiadanymi przez emitenta,
- obligacje podporządkowane swoim zabezpieczeniem innym instrumentom,
- noty korporacyjne.

Źródło: Opracowanie własne


Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 4

Zobacz również

Ilość komentarzy: 0
Wasze komentarze