AKADEMIO DE ESPERANTO

Estraro

La estraro de la Akademio de Esperanto konsistas nun (en Septembro 2007) el la jenaj kolegoj:

Prezidanto: John Wells
Sekretario: Renato Corsetti
Vicprezidanto: Probal Das Gupta
Vicprezidanto: Brian Moon

Adreso

Vi povas kontakti la Akademion sub la jena adreso:

Akademio de Esperanto
Sekretario Renato Corsetti
Via del Castello, 1
I-00036 Palestrina Italujo
Retpoŝto: “sekretario” ĉe “akademio-de-esperanto.org”