Absolutyzm

Państwo absolutyzmu oświeconego. Sposób
zorganizowania, funkcjonowania. Miejsce wśród
europejskich systemów ustrojowych
czasów nowożytnych.

Oświecony absolutyzm. Jego prekursorzy i jego istotne cechy

Określenie "legalny despotyzm" zostało użyte po raz pierwszy w 1767 roku przez francuskiego fizjokratę Mercier-a de la Riviere-a. Jednak termin "oświecony absolutyzm" zawdzięcza swoją karierę historykom niemieckim z połowy XIX wieku. Aczkolwiek Mercier de la Riviere traktował "oświecony despotyzm" jako zjawisko pozytywne, to jednak połączenie pojęcia oświecenia ze zdyskredytowanym pojęciem despotyzmu ma w sobie coś ambiwalentnego. Tę ambiwalencję niesie ze sobą funkcjonujący do dziś w histografii francuskiej i angielskiej termin "oświecony despotyzm". Natomiast wylansowane przez Niemców i szeroko pojęte pojęcie "oświeconego absolutyzmu" miało zabarwienie jednoznacznie pozytywne.

Ostatnio poddaje się w wątpliwość, czy można wyodrębnić oświecony absolutyzm jako oryginalną formę rządów, jakościowo odmienną od klasycznego absolutyzmu XVII w. Za takim wyodrębnieniem opowiedział się Henri Pirenne, mówiąc o "racjonalizacji państwa". Wielu współczesnych historyków uważa natomiast oświecony absolutyzm za "niemiecki wymysł" zawierający w sobie contradictio in adiecto. Ich zdaniem można jedynie mówić a absolutyzmie w czasach Oświecenia: filozofowie Oświecenia i monarchowie byli sobie współcześni i oddychali tą samą atmosferą epoki, ale nie szli wspólną drogą. Zbieganie się i rozchodzenie ścieżek monarchów i filozofów to jedno z bardziej pasjonujących zagadnień tych czasów. Sądzę jednak, że oświecony absolutyzm jest pojęciem odpowiadającym pewnej historycznej rzeczywistości, jakkolwiek wokół tego pojęcia narosło sporo nieporozumień.

Jeśli jakiś monarcha w drugiej połowie XVIII w. Zakładał manufaktury i prowadził merkantylistyczną politykę gospodarczą, łamał partrykularyzmy i przywileje stanowe rozbudowując scentralizowaną administrację, wznosił piękn...

Zobacz całość »

Uzyskaj pełny dostęp

To tylko 30% calej tresci. Aby uzyskac dostep do calego materialu jak rowniez do wszystkich wypracowan i streszczen na stronie:

Wyślij SMS o treści: koddeszkola na numer 73480

Dostęp ważny przez 1 tydzień
Koszt to tylko 3zł + VAT!!!
| Problemy z kodem?

Zobacz podobne teksty: