Vill du också få billigare el?

Kundkrafts idé är att du som medlem ska få ett lågt elpris på ett enkelt sätt. Vi är i dag 152.000 hushåll som köper el tillsammans. Vi ser även till att ditt elavtal omförhandlas år efter år, så att du kan ägna dig åt något roligare.
  • Billig el och bra avtal. Vi håller koll på ditt elavtal och ser till att du får bra villkor. Du behöver inte göra någonting.

  • Automatisk omförhandling. Du behöver inte göra något. Vi håller koll på ditt avtal och upphandlar för kontinuerligt bra villkor.

  • Gratis medlemsskap. Det kostar ingenting att vara med i våra upphandlingar. Det är elbolagen som betalar för att få leverera till dig.


Här blir du medlem gratis!

* förnamn: [?]
* postadress
* efternamn: [?]
* postnummer: [?]
*personnummer [?]
* ort:
* telefon (Dagtid):
* e-postadress:
* Obligatoriska uppgifter.
Läs det här innan du tecknar avtal. »