Sport in Nederland

Als we kijken naar het aantal sportverenigingen en hun ledenaantal, zien we dat sport een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van de Nederlander: ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders zijn aangesloten bij de in totaal circa 35 000 sportverenigingen; dat is dus rond 30% van de totale bevolking. Maar ook sportbeoefening buiten een clubverband geniet grote populariteit. Eén op twee Nederlanders doet wekelijks wel eens aan sport, in de leeftijdskategorie 15 – 75 jarigen is het zelfs tweederde. Gemiddeld besteden de Nederlanders vanaf 15 jaar ca. 1 uur 20 minuten per week aan sporten. Daarmee staat sport op de vierde plaats in de ranglijst van vrijetijdsbesteding en is tegelijk de populairste vrijetijdsbesteding buitenshuis; het hoogst scoort bij de Nederlanders namelijk het gezellige huiselijk leven (1. tv kijken & radio luisteren, 2. lezen, 3. spelletjes).

Daaruit blijkt o.a. dat de passieve "sportbeoefening", mogelijk gemaakt door de uitgebreide nieuws- en achtergrondberichten in de Nederlandse media nog populairder is: naar een uitzending van een internationale voetbalwedstrijd wordt soms wel door 10 miljoen mensen tegelijk gekeken.

Sport heeft zich in de loop van de 20e eeuw ontwikkeld tot een maatschappelijk massaverschijnsel en is dus ook niet meer weg te denken; dit geldt echter niet alleen voor Nederland.

Het sportbeleid behoort in Nederland tot de bevoegdheid van het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De overheid voert een beleid van stimulatie van sport op elk niveau en subsidieert de accommodatie van sportorganisaties. Met het actieplan "Sport, tolerantie en fair play", een actie in Europees verband, waar ook veel topsporters aan deelnemen, wil de overheid bepaalde waarden en normen in de samenleving met behulp van sport op positieve manier beïnvloeden.

Bijna alle sportorganisaties zijn verenigd in de overkoepelende organisatie NOC*NSF, het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie. Het doel is aan de ene kant de sport in algemene zin te bevorderen en de lichamelijke opvoeding zo veel mogelijk aan te moedigen, en aan de andere kant, de Nederlandse topsport tijdens Olympische Spelen, Wereld- en Europese kampioenschappen succesvol te vertegenwoordigen.

Tot de populairste sporten in Nederland horen voetbal, fietsen, schaatsen en tennis, zowel voor de actieve als passieve sportbeoefenaars. De populariteit gaat altijd gepaard met internationale successen van topsporters en topploegen en de daaruit resulterende belangstelling in de media.

Daarnaast zijn er, gebonden aan de geografische gegevens in Nederland, zeilen en roeien heel populair.

Nederland kent bovendien in bepaalde regio´s enkele bijzondere sportieve groepsactiviteiten, bijvoorbeeld:

Bovendien zijn veel Nederlanders ook gek op sporten die ze vanwege de geografische gesteldheid niet in hun eigen land kunnen beoefenen. Skiën en bergklimmen zijn daarvan de populairste.

Internationaal bekende sportevenementen in Nederland zijn:

Voor iedereen met (actieve én passieve) belangstelling in sport, is op internet de leukste informatie te vinden, bijvoorbeeld:

Bibliografie
[Back]