DEN HELIGA GRAVENS AV JERUSALEM RIDDARORDEN
STÅTHÅLLARSKAPET SVERIGE

Gran Magistero dell OESSG Det svenska ståthållarskapet


The Swedish Lieutenancy

Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani
Locumtenentia Sueciæ

Uppdaterad: 16 december 2009

Ansvarig utgivare: ståthållaren, jur. kand. Carl Falck

Webmaster: fil. kand. Jonas Arnell