BÖLÜMLER


Topkapı Sarayı’nı Geziyorum


Büyük Plan İçin Tıklayınız !!!
Topkapı Sarayı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında tarihsel İstanbul yarımadasının ucundaki Sarayburnu’nda Bizans akropolü üzerinde inşa edilmiştir. Saray, kara tarafından Fatih’in yaptırdığı Sûr-ı Sultâni, deniz yönünden ise Bizans surları ile şehirden ayrılmıştır. Çeşitli kara ve deniz kapılarıyla saray içindeki değişik işlevlere açılan kapıların dışında, sarayın anıtsal girişi Ayasofya arkasındaki Bâb-ı Hümâyûn (Saltanat Kapısı)dur.
Topkapı Sarayı yönetim, eğitim ve padişahın yaşam yeri olması nedeniyle oluşturulan örgütlenmeye uygun olarak iki ana bölüme ayrılır ki bunlar, birinci ve ikinci avludaki hizmet yapılarından oluşan Bîrun ile iç örgütlenme ile ilgili kısımları içeren Enderûn’dur.

Sarayın Bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Bâb-ı Hümâyûn/Saltanat Kapısı

 • I. AVLU/ALAY MEYDANI

  • Alay Meydanı’nın sahip olduğu hizmet yapıları
  • I. Avluda Bugün Bulunmayan Yapılar
  • Alay Köşkü
  • Bâb-üs Selâm/ Orta Kapı
 • II. AVLU/DİVAN MEYDANI

  • Kubbealtı / Divan-ı Hümâyûn
  • Dış Hazine/Silahlar Seksiyonu
  • Adalet Kulesi
  • II. Avluya Bağlı Yapılar

   • Mutfaklar
   • Saray Arşivi
   • Has Ahır
   • Zülüflü Baltacılar Koğuşu
   • Bâb-üs Saade
 • III. AVLU / ENDERÛN AVLUSU

  • Enderûn
  • Enderûn Teşkilatı
  • Arz Odası
  • Seferli Koğuşu
  • Fatih Köşkü
  • Kilerli Koğuşu
  • Hazine Koğuşu
  • Hasoda Koğuşu/ Kutsal Emanetler
  • Dairesi Silahtar Hazinesi
  • Ağalar Camii
  • Saray Kütüphanesi

 • IV. AVLU / SOFA-İ HÜMÂYUN

  • Sünnet Odası
  • Revan Köşkü
  • Bağdad Köşkü
  • İftariye Köşkü / İftariye Kameriyesi
  • Sofa Köşkü
  • Hekimbaşı Kulesi/ Baş Lala Kulesi
  • Sofa-i Hümâyun Alt Bahçeleri
  • Sofa Camii
  • Mecidiye Köşkü
  • Esvab Odası

 • HAREM

  • Harem Ağaları
  • Kara Ağalar
  • Cariyeler

  • I-KARA AĞALAR TAŞLIĞI

   • Cümle Kapısı/Saltanat Kapısı

  • II- KADIN EFENDİLER TAŞLIĞI/CARİYER TAŞLIĞI

   • Kırkmerdiven
   • Hamam
   • Kadınefendi Daireleri
   • Cariye Koğuşlar
   • Hastahane

  • III-VALİDE TAŞLIĞI

   • Valide Sultan Dairesi
   • Valide Sultan Dairesi Sofası

  • IV.MABEYN TAŞLIĞI PADİŞAH VE ŞEHZADE DAİRELERİ

   • Hünkar Sofası
   • III. Murad Has Odası
   • Çifte Hamam
   • I. Ahmed Odası
   • III. Ahmed Odası
   • Çifte Kasırlar
   • Altın Yol
 

 

Ana Sayfa | Tarihçe | Genel Bilgiler | Ulaşım | Bölümler | Sanal Gezi | Foto Galeri | İletişim | English