Zlatý standard

Vraťme se ke komoditnímu krytí peněz!

Aktuální témata

Další týden zkušeností s administrací a uspořádáním těchto stránek vedl k nově upravené podobě titulní stránky. Nejvíce k tomu přispěly požadavky čtenářů, stejně jako zkušenosti a rady jiných provozovatelů. Omezením jsou vlastnosti univerzálně dostupné šablony a vlastní neschopnost lepšího přeprogramování.

Na první - vstupní stránce - vidíte nabídku tří posledních článků. Nabídka znamená pouze upoutávku, když vás nějaké téma zaujme, přejdete si odkazem k plnému textu.

Diskusní forum neměníme, stále se domníváme, že přehlednosti komentářů, hledání souvislostí a časových řad více svědčí soustředění do jednoho místa. Ti komentátoři, kteří by se domnívali, že téma konkrétního článku stojí za samostatnou a cílenou diskusi, mohou sami založit na diskusním fóru stejnojmenné téma a takovou diskusi zahájit a vést.

Tolik nutného úvodu a tady jsou nabídky:

White: Inflace papírových peněz ve Francii

 Již v době před Občanskou válkou jsem ve Francii i jinde sesbíral velké množství dokumentů, pocházejících z doby Francouzské revoluce, včetně novin, zpráv, proslovů, pamfletů, ilustrativních materiálů všech druhů a zvláště vzorky téměř všech Revolučních emisí papírových peněz - od těch na deset tisíc livres po ty na jeden sou. Na těchto materiálech byla založena série přednášek, které jsem dělal pro své studenty nejprve na Michiganské universitě, později na Cornellově universitě a mezi nimi byla jedna přednáška o „Inflaci papírových peněz ve Francii”. Tato přednáška poukazovala na důležitou řadu faktů v tomto ohromném zápase; a vzpomínám si jako by to bylo včera, na svoji lítost nad tím, že jsem povinen věnovat tolik péče a práce tématu, jenž se zdálo být zcela bez jakékoliv praktické hodnoty. Byl jsem si jist, že bláznovství, na které ukazovaly tyto francouzské dokumenty z osmnáctého století, nemůže najít pokračovatele ve Spojených státech ve století devatenáctém.

Cesta k plnému textu

Hülsmann: Banky nemohou vytvářet peníze

Centrální banky a jejich specifický produkt, nesměnitelné papírové peníze (fiat paper money), jsou inflačními institucemi, které narušují ekonomiku a slouží pouze k redistribuci příjmů v rámci společnosti. Nesměnitelné papírové peníze jsou neoddělitelně spjaty s existencí státu, protože musí být neustále chráněny zákony o zákonném platidle a dalšími formami vládních intervencí. Mohou být tištěny prakticky v neomezeném množství. Tato peněžní inflace je zdrojem morálního hazardu a zároveň poškozuje ekonomiku prostřednictvím hospodářského cyklu. Centrální banky by proto měly být co možná nejrychleji zrušeny.

Cesta k plnému textu

von Mises: Omezení vydávání fiduciárních prostředků

Lidé nakládají s peněžními substituty, jako kdyby šlo o peníze, protože jsou zcela přesvědčeni o tom, že je bude možné směnit za peníze v jakémkoli okamžiku, bez prodlení a bez nákladů. Ty, kdo toto přesvědčení sdílí, a jsou proto ochotni přistupovat k peněžním substitutům stejně, jako kdyby šlo o peníze, můžeme nazvat klienty vydávajícího bankéře, banky nebo jiné instituce. Není podstatné, zda je vydávající instituce řízena podle pravidel obvyklých v bankovnictví. Symbolické mince vydávané ministerstvem financí příslušné země jsou peněžními substituty také, ačkoli ministerstvo financí zpravidla nevykazuje vydané mince ve svých účtech jako závazek a nepovažuje je za součást státního dluhu. Stejně tak není důležité, jestli má majitel peněžních substitutů vynutitelné právo na jejich zpětnou směnu. Rozhodující je, zda je možné peněžní substituty skutečně směnit za peníze bez prodlení a bez nákladů.

Cesta k plnému textu


Datum: 22.1.2009 11:47 | Autor: admin

Komentáře jsou uzavřeny.