ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท)  -  BHMR APR 10   29.35   -         BHMR MAY 10   29.35   -         BWR5 APR 10   13.45   -0.25         BWR5 MAY 10   13.75   -         RSS3 OCT 10   112.80   +1.10         RSS3 NOV 10   112.80   +0.80         TC APR 10   5.85   -         TC MAY 10   5.85   -