Udenrigsministeriet

LANDEFAKTA ETIOPIEN

Geografi
Hovedstad Addis Ababa
Areal 1.104,3 km2
Indbyggertal 79,1 mio. (2007)
Befolkningsvækst pr. år 2,5 % (2007)
Befolkning Mere end 60 etniske grupper. Den største er de oromo-talende, fulgt af amharisk- og tigrinya-talende. Også store grupper af somali- og afar-talende
Sprog Det officielle sprog er amharisk; engelsk er udbredt i statsadministrationen
Religion Etiopisk-ortodoks kristendom og islam er de dominerende religioner
Tidsforskel 2 timer foran DK

Økonomi
BNI pr. capita 220 USD (2007)
Vækst i BNP pr. capita 11,1 % (EIU 2007)
Gældssituation (år) Højt forgældet; langfristet offentlig udlandsgæld udgjorde 17,5% af BNI (2006)
Udenlandsk bistand pr. capita 21 USD (2007)
Dansk projekt/programbistand Danmark yder betydelig nødhjælp samt bistand gennem danske NGOer til Etiopien, hvoraf de to største er Folkekirkens Nødhjælp samt Red Barnet, der begge har kontorer i Etiopien.
Væksten i eksporten 18 % (2006-2007)
Valuta 100 etiopiske Birr (ETB) er ca. 40 DKK
Valutakurs 40,17
Dato for valutakurs 10/11/2009
Dansk samhandel Dansk import udgjorde i 2008 6,5 mio. kr., mens eksporten udgjorde 40,3 mio. kr.
Korruption Nr. 126 på Transparency International's Corruption Perceptions Index (DK er nr. 1) (2008)

Regering
Statsoverhoved Præsident Girma Woldegiorgis (ceremoniel rolle)
Regeringsleder Premierminister Meles Zenawi
Udenrigsminister Seyoum Mesfin
Handelsminister Girma Birru
Finansminister og minister for økonomisk udvikling Sufian Ahmed

Indenrigspolitisk situation:

Etiopien er en føderal republik med parlamentarisk demokrati. Det seneste valg blev afholdt den 15. maj 2005 og blev vundet af det hidtidige regeringsparti Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, EPRDF, med premierminister Meles Zenawi i spidsen. Valgresultatet var kontroversielt. Oppositionen gik betydeligt frem og stillede spørgsmålstegn ved det samlede resultat. Det kom til uroligheder særligt i hovedstaden i juni og november 2005, hvorefter regeringen slog hårdt ned på oppositionen. Oppositionens politikere blev fængslet og blev først frigivet igen efter 18 måneder.

Resultatet er lokal- og suppleringsvalget i foråret 2008 blev en massiv sejr for EPRDF. Størstedelen af den internt splittede opposition trak sig inden valget i protest mod vilkårene for at føre valgkamp. Næste valg til parlamentet forventes afholdt i maj 2010.

Meles har tilkendegivet høj prioritet til udvikling af et demokratisk system, men i praksis demonstreres ikke konsekvent respekt for meningsforskelle og oppositionens ret til udfoldelse. Etiopien har siden diktator Mengistus fald i 1991 gennemgået en overvejende etnisk baseret regionalisering, hvor den traditionelle magtelite har fået reduceret sin politiske indflydelse til fordel for regionernes eliter.

Menneskerettighedssituationen er forbedret betydeligt i samme periode, men problemerne er fortsat store. Medlemmer af oppositionspartier bliver intimideret, og regeringen øver fortsat stærk kontrol med radio og tv. Siden valget i 2005 har den private del af den trykte presse haft betydelige vanskeligheder ved at operere, og senest i 2008 er der vedtaget ændringer til reguleringen af pressen, som giver betydeligt større kontrol med pressen uden at indføre decideret censur. En ny og mere restriktiv NGO-lov er vedtaget i 2009, der blandt andet reducerer NGO`ers muligheder til at gennemføre fortalervirksomhed. Tilbageholdelse uden rettergang og under tortur forekommer, om end ikke systematisk.


Økonomisk situation:
Etiopien er et af verdens fattigste lande med en stor andel af befolkningen, som lever for mindre end 1 USD om dagen. Økonomien er meget afhængig af landbrug, og mere end 80 pct. af befolkningen er landbrugere. På trods af at der ikke findes naturressourcer i Etiopien i nævneværdig grad, havde man i årene inden den finansielle krise satte ind betydelig vækst med over 10% p/a. Den økonomiske krise har dog ramt landet hårdt med høj inflation, betydelig begrænsning i udenlandsk valuta, og dermed mulighed for import. Ligeledes er der betydelig elektricitetsmangel, hvilket til sammen har afstedkommet, at mange industrier er gået i stå.

Etiopiens fattigdomsstrategi, der løber fra 2006 til 2011, fokuserer på fattigdomsbekæmpelse gennem makroøkonomisk stabilitet, strukturreformer, bedre regeringsførelse og fødevaresikkerhed. Nye programmer til modvirkning af akutte nødhjælpsbehov har de seneste år sænket antallet af personer, der er afhængige af nødhjælp, men Etiopien er igen i 2009 hårdt ramt af tørke. For tredje år i træk har den korte forårsregn slået fejl. Det betyder en reduktion i landbrugsproduktionen på 10-15 %. Det skønnes, at ca. 6 mio. mennesker er afhængige af akut fødevarehjælp. Ligeledes er antallet af børn under 5 år, der dør af fejlernæring, stærkt stigende.

Udenrigspolitisk situation:
Etiopiens dårlige forhold til Eritrea præger situationen i regionen negativt. Ingen af parterne har interesse i at vende tilbage til krig, men situationen er spændt bl.a. i lyset af at FN’s fredsbevarende styrke blev nedlagt, da den på grund af manglende samarbejdsvilje især fra Eritrea ikke længere ville kunne udføre sit mandat.
 
Etiopien er meget involveret i situationen i Somalia. Der er ikke længere etiopiske tropper i landet, men Etiopien forsøger at styrke overgangsregeringen, og er fortsat bekymret over sikkerhedssituationen, som influerer på sikkerheden i Etiopien.

Etiopiens forhold til Sudan udvikler sig løbende. Etiopien er eneste land, der har for grænser med både nord og syd, og har derfor betydelig interesse i et stabilt Sudan.

Premierminister Meles er i stigende grad en spiller på den internationale scene. Han er leder af den afrikanske observatørdelegation i G20, ligesom han er talsmand for Afrika i COP15 på stats og regeringschefsniveau.

Den danske ambassade i Addis Ababa:

E-mail: addamb@um.dk

 

Redigeret 18. november 2009
© Udenrigsministeriet |  Om www.um.dk