Tradycje Historia Dowódcy Fotki Nowosci Kontakt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdyby tak można bylo cofnąć czas...

Gdyby tak można bylo porozmawiać z Wami...

Pozostaje mi tylko zapewnić Was, że na zawsze pozostaniecie w naszych sercach.

 

Najszczerzej i najboleśniej łączę się w bólu z rodzinami z rodzinami i bliskimi wszystkich naszych Przyjaciół Członków Załogi oraz wszystkich pasażerów tragicznego lotu.

 

Przyjmijcie proszę ode mnie oraz od wszystkich żołnierzy i pracowników wojska wyrazy współczucia i kondolencje z powodu utraty najbliższych Wam, ukochanych mężów, synów, ojców i córek.

Cześć Ich pamięci.

 

Dowódca, żołnierze i pracownicy wojska

36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego

 

 

k Zginęli w katastrofie Tu-154M

 

Członkowie załogi, którzy zginęli w katastrofie samolotu Tu-154:

Funkcja pełniona na pokładzie samolotu TU-154M:

Dowódca załogi:              kpt. pil. Arkadiusz PROTASIUK
Drugi pilot:                        mjr pil. Robert GRZYWNA
Nawigator:                        por. pil. Artur ZIĘTEK
Technik pokładowy: chor. Andrzej MICHALAK

Personel pokładowy: Barbara MACIEJCZYK
Personel pokładowy: Justyna MONIUSZKO
Personel pokładowy: Natalia JANUSZKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mjr pil. Robert GRZYWNA - Urodził się 8 lutego 1974 w Jeleniej Górze.

W roku 1993 ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie i postanowił kontynuować naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. W dniu 28 czerwca 1997 r. promowany był do stopnia podporucznika i skierowany do pełnienia dalszej zawodowej służby wojskowej w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie na stanowisku Starszego Pilota. Od dnia 1 stycznia 2002 r. do 30 czerwca 2004 r. na stanowisku Dowódca Załogi. W 2003 r. ukończył studia magisterskie w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie uzyskując tytuł magistra. Od dnia 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2007 r. na stanowisko starszego pilota.
Od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 roku zajmował stanowisko oficera sekcji pionu szkolenia. Od 1 lipca 2008 do 30 września 2009 roku pełnił obowiązki dowódcy klucza lotniczego. Obecnie zajmował stanowisko dowódcy załogi. Jest pilotem pierwszej klasy. Ogólny nalot 1939 godzin w tym na Tu 154 M 506 godzin. Poziom wyszkolenia na JAK-40 - dowódca załogi NIMC a na Tu 154 M - II pilot NIMC. Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (2003 r.).
Posiadał rodzinę - żonę Agnieszkę oraz córkę Martynę - 7 lat.

 

kpt. pil. Arkadiusz PROTASIUK - Urodził się 13 listopada 1974 w Siedlcach.

W roku 1993 ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie i postanowił kontynuować naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. W dniu 28 czerwca 1997 r. promowany był do stopnia podporucznika i skierowany do pełnienia dalszej zawodowej służby wojskowej w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie na stanowisku Starszego Pilota. W 1999 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra. Od dnia 1 stycznia 2002 r. do 2 marca 2003 r. na stanowisku Dowódca Załogi. W 2003 r. ukończył studia podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od dnia 3 marca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. na stanowisku nawigatora. Od 1 lipca 2004 r. zajmował stanowisko oficer sekcji. Był pilotem klasy mistrzowskiej, legitymującym się nalotem ogólnym 3528 godzin w tym na Tu 154 M 2937 godzin. Poziom wyszkolenia na Tu 154 M - dowódca załogi NIMC. Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (2005 r.).
Posiadał rodzinę - żonę Magdalenę, córkę Marię - 4 lata oraz syna Mikołaja - 8 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por. pil. Artur ZIĘTEK - Urodził się 12 października 1978 w Radomiu.

W roku 1997 ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie a następnie kontynuował naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W dniu 23 czerwca 2001 r. promowany był do stopnia podporucznika. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 10 elt 2. BLT 3 KOP - pilot klucza lotniczego. Następnie od 9 listopada 2001 r. do 30 czerwca 2007 r. służył w 2 0środku Szkolenia Lotniczego na stanowiskach pilota i starszego pilota. Od 1 lipca 2007 roku związał swoją drogę służbową z 36. Specjalnym Pułkiem Lotnictwa Transportowego "Obrońców Warszawy" gdzie objął stanowisko starszego pilota klucza lotniczego, eskadry lotniczej. Jest pilotem drugiej klasy. Poziom wyszkolenia na JAK-40 - II pilot NIMC, a na Tu -154 M - nawigator. Ogólny nalot 1069 godzin. Nalot na Tu - 154 M w charakterze nawigatora 59 godzin.
Posiadał rodzinę - żonę Magdalenę, córkę Martę - 2 lata oraz córkę Patrycję - 5 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chor. Andrzej MICHALAK - Urodził się 03 maja 1973 roku w Rawie Mazowieckiej.

W roku 1993 ukończył technikum mechaniczne, kontynuował naukę w szkole Chorążych Personelu Technicznego Lotnictwa, którą ukończył w 1996 roku. Rozpoczął służbę
w 45. Lotniczej Eskadrze Doświadczalnej na stanowisku Technik Klucza Eksploatacji Samolotów. Od dnia 31 sierpnia 1998 roku pełnił służbę wojskową w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego "Obrońców Warszawy" w Warszawie na stanowisku technik klucza płatowca i silnika. W 2000 roku ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych. 15 grudnia 2008 roku uzyskał dopuszczenie do wykonywania lotów na samolocie Tu-154 M. Od 17 sierpnia 2009 roku zajmował stanowisko starszy technik obsługi pokładowej legitymującym się nalotem 330 godzin. Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (2006 r.).
Posiadał rodzinę - żonę Małgorzatę i syna Juliana - 6 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Maria MACIEJCZYK - Urodziła się 26 sierpnia 1981 roku w Białej Podlaskiej.

W roku 2002 ukończyła Liceum Ogólnokształcące, a następnie kształciła się na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filologii Słowiańskiej; Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie; Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (AGR). Podczas swojej codziennej pracy dała się poznać jako osoba niezwykle koleżeńska, kreatywna, błyskotliwa i komunikatywna. Była osobą zorganizowaną, konkretną i opanowaną.
W 36. SPLT zatrudniona od 02.01.2007 r.
Nalot ogólny: 1396,62 godzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Maria JANUSZKO - Urodziła się 27 lipca 1987 roku w Warszawie.

W roku 2006 ukończyła XXXIV Liceum Ogólnokształcące, a następnie rozpoczęła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek Zootechnika. Biegle znała język angielski w piśmie i mowie, oraz dobrze znała hiszpański i rosyjski.
Podczas swojej codziennej pracy dała się poznać jako osoba koleżeńska, kreatywna i uczynna.
14.05.2007 - 27.12.2008 Polskie Linie Lotnicze LOT - stewardesa.
W 36. SPLT zatrudniona od 16.02.2009 r.
Nalot ogólny: 247.03 godzin

 

 

 

 

 

Justyna MONIUSZKO - Urodziła się 6 lipca 1985 roku w Białymstoku.

W roku 2004 ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku,
a następnie rozpoczęła studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa na kierunku lotnictwo, specjalność zespoły napędowe. Ukończyła również liczne kursy: kurs pierwszej pomocy, kurs młodszego ratownika wodnego, kurs wychowawcy kolonijnego, kurs spadochronowy, kurs szybowcowy. Biegle władała językiem angielskim, oraz hiszpańskim na poziomie komunikatywnym.
Podczas swojej codziennej pracy dała się poznać jako osoba koleżeńska, kreatywna i zorganizowana.
Doświadczenie zawodowe:
01.05.2008 - 30.11.2008 Polskie Linie Lotnicze LOT - stewardesa.
W 36. SPLT zatrudniona od 01.12.2008 r.
Nalot ogólny: 424.65 godzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 301 Dywizjonu Bombowego

301 Dywizjon Bombowy powstał 22 lipca 1940 roku jako jeden z polskich dywizjonów wchodzących w skład Royal Air Forces (RAF). Gotowość operacyjną osiągnął 12 września 1940 roku a pierwszy lot bojowy odbył się 14 września i data ta wyznaczała święto dywizjonu. W początkowym okresie dywizjon realizował zadania typowe dla jednostek bombowych biorąc udział w bombardowaniu Bremy, Hamburga, Kolonii, Brestem oraz Essen. Loty bojowe nad ogarniętą wojną Europą okupione były wieloma ofiarami oraz ciężkimi stratami w sprzęcie. Brak załóg oraz możliwości ich pozyskania doprowadziły w końcu do konieczności przekształcenia jednostki w Eskadrę „C” przy 138 Dywizjonie do Zadań Specjalnych RAF, co miało miejsce 1 kwietnia 1943 roku. Od tej pory zadania eskadry ograniczały się głównie do lotów z zaopatrzeniem dla objętych okupacją państw europejskich, w tym także do Polski..... więcej

Bydgoszcz (Szwederowo)
Gdańsk (Rębiechowo)
Katowice (Pyrzowice)
Kraków (Balice)
Łódź (Lublinek)
Poznań (Ławica)
Rzeszów (Jasionka)
Szczecin (Goleniów)
Warszawa (Okęcie)
Wrocław (Strachowice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/04/2010

kKatastrofa pod Smoleńskiem

 

Wdniu 10/04/2010 ok. godziny 9:00,
w lesie pod Smoleńskiem rozbił się samolot Tu 154 M, który wystartował
z lotniska Okęcie o godzinie 7.15.
W katastrofie śmierć poniósł Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, a także najwyżsi dowódcy i przedstawiciele Wojska Polskiego. Na pokładzie samolotu znajdowała się delegacja złożona z 88 pasażerów i 8 członków załogi, która miała uczestniczyć
w uroczystoœciach związanych
z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Katastrofy nikt nie przeżył. Składamy wszystkim rodzinom ofiar katastrofy wyrazy najgłębszego współczucia i solidarno&#347ci w bólu. Informacji o katastrofie udziela Rz&#261dowe Centrum Bezpieczeństwa:
tel. 022 601 58 35, fax 022 601 58 14,
e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl

Informacja

 W piątek 26 lutego 2010 r. odbędą się w Warszawie uroczystości związane
z obchodami 65. rocznicy utworzenia 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego  „Obrońców Warszawy"

wiecej

 

04/02/2010

W dniu 04.02.2010 r. Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej BŁASIK...

wiecej

 

15/01/2010

Z pomocą humanitarną dla Haiti

wiecej

Styczeń 2010

Pilot i technicy roku 2009

wiecej

28/08/2009

Zasłużony pilot wojskowy

W dniu 28.08.2009 r.
płk dypl. pil. Ryszard RACZYŃSKI
 z rąk Sekretarza Stanu w MON
 pana Czesława PIĄTASA otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony Pilot Wojskowy”

wiecej

 

31/07/2009

Wizyta lotników alianckich oraz kombatantów - uczestników Powstania Warszawskiego

więcej

 

25/02/2009

W poniedziałek, 25 lutego 2009 roku w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego „Obrońców Warszawy” odbyło się „Święto Pułku”.

więcej

 

28/01/2009

Ambasada USA, we współpracy z Siłami Powietrznymi zorganizowały na płycie przed hangarem pułku prezentację samolotu C-130 Hercules należących do 37. eskadry lotnictwa transportowego bazy Sił Powietrznych USA, w Ramstein w Niemczech....więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Ogłoszenia o przetargach | O nas |Zdjęcia | Aktualności | Kontakt
 

Copyright © Marcin Czerwiński
designed by
M.Czerwiński