ราคาตลาดล่วงหน้าราคาตลาดจริง
ภาพรวมการซื้อขาย
     
ContractMonth/YearLast Change
RSS3
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
NOV 10113.85 
+1.05
+
BHMR
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
APR 1029.35 
BWR5
ข้าวขาว 5%
APR 1013.45 
TC
มันสำปะหลังเส้น
APR 105.85 
ราคาตลาดล่วงหน้า วันที่ 16/04/53 15:47 น.