MajsterPol ISO 9001:2008

MajsterGrunt Uniwersalny Koncentrat

MajsterGrunt Uniwersalny Koncentrat

Zastosowanie:

Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, gazo-betonu, płyt cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje. Poprawia przyczepność, znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży oraz ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci, likwiduje pylenie. Po wyschnięciu jest całkowicie przeĹşroczysty, nie zawiera substancji toksycznych.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, równe, suche i czyste, nie spękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu wynosi min. 24h.

Sposób użycia:

MajsterGrunt Koncentrat rozcieńczyć wodą: na każde 100 ml gruntu – 1 litr wody. Emulsję nanosi się za pomocą pędzla lub wałka w temp. otoczenia i podłoża powyżej +5°C. W większości przypadków wystarczy jednokrotne pokrycie podłoża. Podłoża silnie chłonne można gruntować powtórnie (drugi raz przed całkowitym wyschnięciem warstwy poprzedniej). Pozostawić do wyschnięcia. Powłoki malarskie, szpachlówki kleje nanosić po 24h od nałożenia gruntu. Po zakończeniu pracy zamknąć szczelnie opakowanie (środek zachowuje przydatność do dalszego zastosowania). Narzędzia po zakończeniu pracy umyć obficie wodą.

Dane techniczne:

  • Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
  • Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C
  • Konsystencja: ciecz

Wydajność:

Średnio zużywa się 0,1 – 0,2 l emulsji na 1m2. W praktyce zużycie zależne jest od nasiąkliwości podłoża.

Środki ostrożności:

W razie kontaktu ze skórą przemyć wodą. W razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Warunki przechowywania i transportu:

Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temp. +5°C - +30°C. Chronić przed mrozem. Okres ważności 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Skład:

Mieszanina dyspersji wodnej kopolimerów akrylowych, substancji modyfikujących i środka konserwującego.

Produkt jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAJSTERPOL.

Dokumenty techniczne:

Karty techniczne:

Inne dokumenty:

Projekt i realizacja: SUMMEA    Powered by: Zephir.CMS