MajsterPol ISO 9001:2008

Elewacid

Elewacid

Zastosowanie:

Preparat biobójczy o szerokim spektrum działania, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, chroniący je przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów. Nadaje się szczególnie do zwalczania mikroorganizmów na tynkach cienkowarstwowych, które zawierają duży procent związków organicznych, a także na tynkach tradycyjnych.

Sposób użycia:

Środek dostarczony jest w postaci gotowej do stosowania i nadaje się do użytku bezpośrednio po otwarciu. Nie dodawać wody ani innych środków. Nie mieszać z wyrobami suchej i mokrej chemii budowlanej. Chronić przed zmyciem przez opad atmosferyczny.

Stosowanie:

Zaatakowaną powierzchnię trzeba umyć mocnym strumieniem wody by usunąć luźno związane zanieczyszczenia i mikroorganizmy. Po wyschnięciu nanieść preparat obficie na zainfekowaną powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia, na przykład: za pomocą szczotki, pędzla lub gąbki i pozostawić na co najmniej 6 – 12 godzin. Następnie, pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem lub strumienia pary). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie środka. Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 1-3 dniach. Dalsze prace (np. malowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji środka biobójczego.

Dane techniczne:

  • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25 ºC

Zużycie:

Ok. 0,15 l/m2 przy jednokrotnym stosowaniu na ścianach w zależności od stopnia porażenia, chłonności i struktury podłoża.

Środki ostrożności:

Bezpieczne postępowanie z produktem:

  • S2 – chronić przed dziećmi
  • S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
  • S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
  • S28 – zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody 
  • S29 – nie wylewać do kanalizacji

Opakowanie po opróżnieniu i oczyszczeniu może zostać użyte ponownie. Informacja toksykologiczna w Polsce: 042 631 47 24

Przechowywanie:

Do 12 miesięcy od daty produkcji, w suchych miejscach, nieuszkodzonych opakowaniach i temperaturze od +5ºC do +25 ºC.

Skład:

Woda, chlorek benzylo-(C12-16)alkilodimetyloamonium - (0,48g/100 g) oraz 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on - (0,049 g/100 g), dodatki uszlachetniające.

Dokumenty formalno-prawne:

  • Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia nr 3889/09 z dnia 07.12.2009 r.
  • Atest PZH nr HK/B/0005/01/2009

Inne dokumenty:

Projekt i realizacja: SUMMEA    Powered by: Zephir.CMS