MajsterPol ISO 9001:2008

MajsterGrunt Podtynkowy Silikatowy

MajsterGrunt Podtynkowy Silikatowy

Zastosowanie:

Służy do gruntowania podłoża przed nakładaniem tynków wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosuje się do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń oraz na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne). Zastosowanie podkładu tynkarskiego poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża, ułatwia prace tynkarskie, wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci, eliminuje możliwość wystąpienia plam i ogranicza efekt przebijania koloru podłoża przez strukturę.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, równe, suche i czyste, nie spękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu wynosi min. 24h.

Przygotowanie produktu:

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody (max 2% objętości opakowania).

Zastosowanie produktu:

Podkład tynkarski nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub wałka.

Zalecenia wykonawcze:

  • Podczas realizacji robót malarskich, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie działających czynników zewnętrznych.
  • Gruntowanie można wykonać jedynie na powierzchni suchej, dopiero po upływie właściwego dla danego podłoża okresu wiązania i twardnienia.
  • Świeżo zagruntowane podłoże należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C
  • Przed rozpoczęciem nakładania tynku zagruntowane podłoże powinno być całkowicie wyschnięte.

Dane techniczne:

 

  • Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
  • Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C
  • Gęstość objętościowa: ok. 1,2 g/cm3
  • Konsystencja: ciecz

Zużycie:

Zużycie podkładu tynkarskiego przy jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi ok. 0,25-0,3 kg/m2.W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

Środki ostrożności:

W trakcie nakładania podkładu, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Używać rękawic ochronnych.

Warunki przechowywania i transportu:

Podkład gruntujący przechowywać w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatności do stosowania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład:

MajsterGrunt Podtynkowy jest gęstą, białą lub barwną cieczą, w skład której wchodzą dyspersje polimerowe, wypełniacze mineralne oraz środki modyfikujące.

Produkt jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAJSTERPOL.

Dokumenty techniczne:

Karty techniczne:

Inne dokumenty:

Dostępne kolory:

Projekt i realizacja: SUMMEA    Powered by: Zephir.CMS