Allearter.dk
Oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v.
 

 

Velkommen til allearter.dk.

Hovedparten af dyreriget er nu bearbejdet og medtaget på hjemmesiden.
Hertil kommer mosser samt marine makroalger.
MEN... som det vil fremgå flere steder på allearter.dk er artslisterne ikke endegyldige facitlister, men lister i konstant forandring pga. nye informationer og ændrede opfattelser.

Antal arter i databasen
22.052

Download hele databasen
Læs mere her

   
Senest tilføjede artsgrupper Nyheder
Snegle (Gastropoda)

350 arter er med på listen over danske snegle. Snegle forekommer såvel i havet, som på landjorden og i ferskvand – flest i havet og færrest i ferskvand. Enkelte arter kan findes i overgangszoner, f.eks. i...


Foto: Werner Meng
En lille håndfuld nye tæger

Der har været forøget fokus på tæger de seneste år og dette i kombination med det generelt varmere klima de senere år, der har bragt en masse sydlige arter...


Foto: Otto Buhl

21-03-2010

Skjoldlus (Coccoidea)

75 arter af skjoldlus optræder indtil videre på listen over danske arter, hvoraf ca. halvdelen er indslæbte og lever synantropt i væksthuse etc. Skjoldlus udgør en orden blandt plantelusene, der ligeledes...


Foto: Lars Thomas
Nyt layout

Allearter.dk har skiftet layout. Det gav en del problemer at arbejde i den forrige platform, der benyttes til de øvrige hjemmesider under DanBIF, så vi...

21-03-2010
Mosser (Bryophyta etc.)

631 arter af mosser er kendt fra Danmark. Mosser udgør tre rækker i planteriget. Rækken Bryophyta rummer bladmosser, tørvemosser og sortmosser med hhv...


Foto: Hans Øllgaard
Fokus på dansk biodiversitet

Har du data om danske arter...


 
21-03-2010

Allearter.dk er et projekt under DanBIF     Webredaktør Lars Skipper