GLYN-NEATH: BETHEL BAPTIST

The OGRE

The Church

The Graves

Date Surname Other Name Thumbnail MI
1892 MORGAN Evan Er cof am Evan Morgan / yr hwn a fu farw [obscured by moss] 92, yn 72 mlwydd oed / Hefyd Mary Morgan, gwraig yr uchod / yr hwn a fu fawr .... 1898 yr 78 mlwydd oed / Hefyd .... rch yr uchod / fu farw Medi ... yn 2 flwydd oed
1898 MORGAN Mary  
11-xxx-1902 BRYANT John Er cof am / John Bryant / anwyd briod Ann Bryant / Pat.. Inn Hirwain / (Gy... le. hwn) / Yr hwn a fu farw Tach 11, 1902 / yn 70 mlwydd oed / ... [many letters missing ] / Hefyd am yr uchod / Ann Bryant / yr hon a fu farw Mawrth 26, 1902 / yn 74 mlwydd oed / Yr hwn a allodd non, ni a'i gwnaeth
26-MAR-1902 BRYANT Ann  
23-May-1919 MORGAN John Er cof am / John Morgan / Ystyhgwerylch, cwm hedd / bu farw Mai 23, 1919, Yn 44 oed / Hefyd Harriet, eu wraig / By farw Rhag 10, 1925, yn 43 oed / Canys byw i mi yw crist a / marw sydd elw
10-xxx-1925 MORGAN Harriet  
24-Aug-1863 THOMAS William Nicholas In / loving / memory of / William Nicholas / son of / Joseph & Sarah Thomas / [bor]n Dec 20 1861 / .. Aug 24 1863 / Also in loving memory of / Morgan Walters of this place / who died Sep 12 1925 aged 72 years / Also of Mary Ann, wife of the above / who died Jan 3 1929 aged 75 years / Also of Evan Davies brother of the above / who died June 2 1929 aged 64 years / For me to live in Christ and to die is gain
12-Sep-1925 WALTERS Morgan  
03-Jan-1929 WALTERS Mary Ann  
02-Jun-1929 DAVIES Evan  
19-May-1890 THOMAS James En Cof Am / James Thomas / or lie hwn yr hwn a fu farw Mai 19 1890 / yn 74 mlwydd oed / Hefyd am Mary ei wriag / yr hwn a fu farw Mar 2 1892 yn / 79 mlywdd oed / Hefyd am Elizabeth eu merch / yr hon a fu farw Mai 8 1858 yn 11 mlywdd oed
02-xxx-1892 THOMAS Mary  
08-May-1858 THOMAS Elizabeth  
19-xxx-1867 DAVIES Margaret Er cof am / Margaret / Gwraig John Davies / gwain-y-ddaw-ly / o blwyf Ystradvellta / yr hon a fu farw Rhagfyr 19, / 1867, yn 61 mlwydd oed / Hefyd am y dywededig / John Davies / yr hwn a gu farw Mehefin 23, / 1868, yn 52 mlywdd oed / "Gwell ym gobeithig yn yr arglywdd / nag ymddiried mewn dyn"
23-xxx-1868 DAVIES John  
19-xxx-1888 PHILLIPS Thomas Ed cof annwyl am / Thomas Phillips / Pentremashir, Glynnedd / hunodd Mehefin 19ec 1888 / yn 49 mlywydd oed / Heryd am ei annwyl briod / Elizabeth / hunodd Chwefror 6ed 1915 / yn 75 mlywydd oed / "Felly y rhydd efe hun i'w hanwylydd / hefyd am dau ou plant afount farw / yn fabanor / Hefyd am Ann Rowlands / may yr ychod Elizabeth Phillips / hunodd Corrennhaf 7fed 1785 / yn 84 mlwydd oed / Hefyd goffa am i phriod / Capten James Rowland / a claddwyd yn Newport, Mon / yn 1857 / "Hwy a welsant weithredoedd yr / arglwydd ai ryfeddodau yn y dyfnder"
06-Feb-1915 PHILLIPS Elizabeth  
07-xxx-1785 ROWLANDS Ann  
1857 ROWLAND James  
12-Jun-1889 LLEWELYN William In loveing[sic] remembrance / of William Llewelyn / Llwyn-celyner Terrace / who died June 12th 1889 / aged 65 years / ...
09-xxx-1899 Tom Ivor JONES Er cof annwyl am Tom Ivor mab / John a Hannah Jones gynt ... / yr hwn a fu farw Mawrth 9, 1899 yn 4 mlwydd oed / Hefyd Catherine Jane, eu .. / y hwn a fu farw Ionawr 27, 1913? yn 1? mlwydd oed / ...
27-xxx-1913 Catherine Jane JONES Er cof annwyl am Tom Ivor mab / John a Hannah Jones gynt ... / yr hwn a fu farw Mawrth 9, 1899
20-Feb-1939 JONES John H Hefyd John H Jones / fu farw Chef 20 1939. yn 65 mlwydd oed
06-xxx-1898 MORRIS Elizabeth Er cof am / Elizabeth / anwyl ... David Morris / of .. / A fu farw Rhag 6 1898 / yn 38 mlwydd oed / ... / Hefyd am Dav... ... a Richard
15-xxx-1907 HOPKIN Thomas Er cof anwyl am / Thomas / anwyl fab Jenkin a Jane Hopkin / bu farw Medi 15fed 1907 / yn 24 mlwydd oed / Hefyd am ddau or plant / Watkin Lewis a Richard Jenkin / fu farw yn eu mabandod / Nac ymffrostia o'r dydd y fory: canys / nu wyddost beth a ddigwydd mewn diwrnod
26-Feb-1907 BARRAH Martha In loving memory of / Martha Barrah / beloved wife of / Edgar Barrah / who died Feb 26 1907 / aged 25 years / In the midst of life we are in death / Also of Martha Mary / their beloved daughter / who died Nov 18th 1904 / aged 5 months / Also of Mary Martha / their beloved daughter / who died Feb 24 1912 / aged 5 years
18-Nov-1904 BARRAH Martha Mary  
24-Feb-1912 BARRAH Mary Martha  
1844? THOMAS William In lovin... / William Thomas / of this parish / who died ... 1844? / [badly worn] .. / Also of William Thomas / who died ... / Also of Eliabeth Thomas his wife / who died ...
  THOMAS William  
  THOMAS Elizabeth  
188? MORGANS Le? In loving memory / Le? Morgans / beloved husband of Elizabeth / ... / .. Ma .. 188? / aged 38 years / badly worn
23-xxx-1883 ROBERTS Leah Jane En cof am / Leah Jane anwyl ferch Evan / a Mary Roberts, canwyd Awst 4, 1881 / Bu farw ..rill 23, 1883 / Hefyd 6 baban / Dy ewyllys di a wnellr / Hefyd am yr uchod Mary Roberts / canwyd Mawrth 21, 1844 / bu farw Tach 8, 1891 / Hyn a allodd hon hi a'i cwneath / Hefyd am yr uchod Evan Roberts / bu farw Mefi 5, 1905 / yn 67 oed / Cwywa y gwelltyn. Syrth y blodeuyn / ond cair euin Duw ni a saif byth
08-xxx-1891 ROBERTS Mary  
05-xxx-1905 ROBERTS Evan  
16-Oct-1892 DAVIES William In / loving memory of / William Davies, Pontneathvauchan / who departed this life Oct 16, 1892 / aged 76 years / Why should we weep now he is free / from sickness and from pain / Rather rejoice because our loss / is his eternal gain / Also of Elizabeth Davies / wife of the above named / who died Dec 18 1895 / aged 78 years / Blessed are those who died in the / Lord
18-Dec-1895 DAVIES Elizabeth  
... / Gwedillion marwol y proid hawd / dcar. y bardd ...awol ar gristion / disclaer.-yr anwyl John Williams, / (Dyffrynfab) Glyn-nedd, yr hwn a / fu farw Gyd 29, 1874, yn 24 ml. oed / Hefyd Mary Jennet, unig blentyn / John a Gwen Williams, yr hon a fu / farw, Meh. 30, 1876, yn flwydd a / dec mls? oed / ... / Hefyd Gwch Williams, gwedd w alapus? Dyffrynfab, yr hon aeth / adref .. dhriod, .. anwyl / i wlad y dydd ar Ion 24 1877 / yn 23 ml. oed / ...
16-May-1881 THOMAS Evan Er cof am / Evan Thomas / or lle hwn / yr hwn a fu farw Mai / 16, 1881 yn 62 mlywdd / oed / Am hyn ..lyddwch chw... / Hefyd am Mary Thomas / gweddw yr uchod yr h.. / yr fu farw Mawrth 1, 1885 / yn 71 mlywdd eod / ...
01-xxx-1885 THOMAS Mary  
08-Jan-1895 THORBURN George Rees In loving memory of / George Rees Thorburn / beloved husband of Emily Thorburn / died Jun 8 1895 / aged 45 years / Also of the above / Emily Thorburn / Died Nov 8 1889 / aged 44 years / Also of Mary / sister of the above / died Aug 19 1891 / aged 41 years
08-Nov-1889 THORBURN Emily  
19-Aug-1891 THORBURN Mary  
13-xxx-1903 HUGHES Griffith Er cof anwyl am / Griffith Hughes / anwyl bridd Sarah Jane Hughes / Glynnedd / bu farw Tach 13, 1903, yn 38 oed / Hefyd am yr uchod Sarah Jane Hughes / by farw Mawrth 20, 1899, yn 32 oed / Hefyd am Rachel Emily eu merch / bu farw Rhag 30, 1891, yn 9 wythnos oed / Hefyd am Gwladys, eu merch / bu farw Mawrth 16, 1899 yn 9 ml oed / ...
20-xxx-1899 HUGHES Sarah Jane  
30-xxx-1891 HUGHES Rachel Emily  
16-xxx-1899 HUGHES Gwladys  
12-xxx-1905 PHILLIPS Elizabeth Er cof am / Elizabeth / Hoff blentyn / Gwenllian a David Phillips / Maes-y-fron, Glyn-nedd / a hunodd Awst 12fed 1905 / yn bedwar mis oed / Hefyd am ei chwaer annwyl / Martha / a honudd Tachwedd 15fed 1907 / yn bedair blwydd oed /..
15-xxx-1907 PHILLIPS Martha  
20-Mar-1887 RIDOUT Thomas George In loving memory of Thomas George / the beloved son of / George & Mary Ann Ridout, of this place / who died March 20, 1887 / aged 20 years / Also George Ridout / who died Aug 20 1912 aged 34 years / Watch therefore for ... / what ... your Lord doth come / Also of the above named / Mary Ann Ridout / who died Dec 1st 1915, aged 87 years / Thy will be done
20-Aug-1912 RIDOUT George  
01-Dec-1915 RIDOUT Mary Ann  
02-Feb-1874 BAVAN Noah Evan In loving memory of / Noah Evan / son of / William and Ann Bevan / of Cwmgrach / who died Feb 2, 1874 / aged 4 years / Also of David, son of the above / who died Jan 16, 1891 / aged 24 years / Had he asked us, well we know / We should cry. "Oh spare this" [stone damaged]
16-Jan-1891 BAVAN David  
22-Jul-1900 MORGAN Mary Ann In loving memory of / Mary Anne / The beloved wife of / William Morgan, Glyn Gottage / & daughter of James & Anne Harrett / of this place / who died July 22 1900, aged 23 years / "The memory of the just is blessed / sleep on beloved, sleep, and take thy rest / Lay down thy head upon thy saviour breast / we loved thee well but Jesus loves thee best / Good night, good night, good night / Only, good night beloved, not farewell / Also of Irene Gwendoline / The dearly beloved daughter / of the above named / who died Sept. 28 1902 / aged 2 year and 3 months / Thy will be done / Gone from us but not forgotten / Also the above named / William Morgan / who died March 28 1929, aged 57 years / Coffadwriath y cyfiawn sydd pendigedig
28-Sep-1902 MORGAN Irene Gwendoline  
28-Mar-1929 MORGAN William  
15-Oct-???3 DAVIES James In loving memory of / James Davies / Beloved husband of Harriet J Davies / of this place / who died Oct 15th ...3 / aged 42 years / Boast not thyself of .... / Also their children / Margaret / died June 6th 1900 aged 10 months / Idris / died July .. 1902, aged 12 months / Augustus / died Sept 13th 1904, aged 18 months / Also of Harold James / died Aug 13th 1926 aged 15 years
06-Jun-1900 DAVIES Margaret  
??-Jul-1902 DAVIES Idris  
13-Sep-1904 DAVIES Augustus  
13-Aug-1926 DAVIES Harold James  
21-Jun-1874 THOMAS Elizabeth Ann In memory of / Elizabeth Ann / The beloved daughter of / James and Hannah Thomas of this place / Died June 21, 1874 / aged 2 years & 5 months / Also Catherine Mary / their beloved daughter / Died August 18th 1883 / aged 15 years & 5 months / Watch, therefore for ye know nei- / ther the day nor the hour wherin / the son of man cometh / Also John, their beloved son / who died May 14 1896 / aged 22 years / Weep not dear parents be content / we three to you were only lent / The Lord above has done his due / and very soon will call for you
18-Aug-1883 THOMAS Catherine Mary  
14-may-1896 THOMAS John  
13-Jul-1887 DAVIES John In loving memory of / John Davies / who died July 13th 1887 / aged 61 years / Also of Jane, wife of the above / who died January 4th 1893 / aged 60 years / Also of Martha, daughter of the / above named, who died Oct. 11th 1873 / aged 6 months / Also of Margaret Davies / (Schoolmistress) / daughter of the above / who died March 27th 1925 / aged 64 years / "Peace perfect peace"
04-Jan-1893 DAVIES Jane  
11-Oct-1873 DAVIES Martha  
27-Mar-1925 DAVIES Margaret  
  WILLIAMS James Er cof anwyll am / James, Levn? a Lizzie / anwyl blant / Ebenezer a Frances Williams / Pontwalby / Hefyd am yr uchod / Frances Williams / yr hon a fu farw Hyd. 23 1910 / yn 71 oed / ... / Ebenezer Williams / yr hwn syed? ... uchod Rhag. 14, 1914 / yn 79 oed / ...
  WILLIAMS Levn?  
  WILLIAMS Lizzie  
23-xxx-1910 WILLIAMS Frances  
14-xxx-1914 WILLIAMS Ebenezer  
17-xxx-1870 MOSES Gwilym Ivor Er cof am / Gwilym Ivor / ab Thomas ac Anne Moses / gwaith powdr / yr hwn a fu farw Tach. 17, 1870 / yn 4 blywydd oed / ...yd Adelaide, eu merch / .. fu farw Medi 12, 1874 / ...wydd a 6 mis oed / ...yr uchod Anne Moses / ... fu farw Chwef. 22, 1901 / ...7 mlwydd oed / ... / ... yr uchod Thomas Moses / ...n a fu farw Rhag. 17 1923 / yn 89 mlwyed oed
22-Feb-1901 MOSES Anne  
17-xxx-1923 MOSES Thomas  
24-Jan-1868 LEACH Hannah In memory of / Hannah / wife of Richard Leach / of this place / who died Jan 24 1868 / Aged 49 years / Cadawes fy mhriod am plant ar fy ol, / A fimmau aeth ymaith heb ddyfod yn n'ol / O cofiwch yn wastad holl gyngor eich mam / A thithau fy mhriod dd'oi attai yn y man / Also of the above / Richard leach / who died March 20, 1879 / aged 58 years
20-Mar-1879 LEACH Richard  
  EVANS   ... [badly worn] Evan ... / ,,, Mary Evans / ...
02-Jan-1897 HARFORD Ann Jane In loving memory of / Ann Jane / daughter of Edward Parker Harford & Jannet Heal / of Bleannantwrwig? / who died Jan 2 1897 aged 7? years / Be still your hearts my parents dear, for I am no longer yours
20-xxx-1875 GRIFFITHS Elizabeth Er cof anwyl am Elizabeth Griffiths / amwyl ..rch Joseph a Margaret Griffiths o Bleannantyfewic / yr hon a fu fawr Tachwedd 20 1875 yn 31 mywydd oed / Hefyd am yr uchod Margaret Griffiths / yr hon a fu farw Chwefror 24 1897 yn 82 mlywdd oed
24-Feb-1897 GRIFFITHS Margaret  
10-May-1878 GRIFFITHS Ann Ur cof am / Ann, anwyl wraig / William Griffiths / diweddar o Glynn-y-bont / yr hon a fu farw, Mai 10 1878 / yn 57 mlwydd oed /
11-Jul-1879 JONES Elizabeth In memory of / Elizabeth / beloved wife of David Jones / Glyn-y-bont, Cwmcraich / died Jul 11 1879 / aged 39 years / Also of the above David Jones / who died at Glyn y Bont / Jan 23 1907 aged 75 years / Whatsoever a man soweth / shall he also reap
23-Jan-1907 JONES David  
JONES J.L. Er cof am y dyweddid y parce? J.L. Jones /
08-Mar-1895 THOMAS Catherine Ann Er cof / am Catherine Ann / anwyl ferch William, a / Margaret Thomas, or lle / hwn a fu farw Mawrth 8, 1895 / yn 17 mlywydd oed / Hefyd am faban / Hefyd am yr uchod / Margaret Thomas / yr hon a fu farw Ion. 23 1905 / yn 55 mlywydd oed / Yr hyn a allodd hon hi a'i cwnaeth / Hefyd am yr uchod / William Thomas / yr hwn a fu farw Chwef. 11 1922 / yn 70 mlywydd oed / Daeth yr awr i'm ddiang adfre / draw o gyrhaedd pob rhyw cur.
23-xxx-1905 THOMAS Margaret  
11-Feb-1922 THOMAS William  
  JAMES Ann [missing many letters] In / affectionate remembrance / of Ann / the beloved wife of Dan James / ... [rest difficult] / Also of the above / Dan James / who departed this life / at Cardiff March 10th 1904 / aged 77 years / I have fought a good fight / I have finished my course, I have kept the faith
10-Mar-1904 JAMES Dan  
02-xxx-1899 ROWLANDS Llewellyn Jon Yr / cof anwyl am / Llewellyn John / .. David y Gwenllian Rowlands / .. Glyn Nedd / a fu farw Gorph 2, 1899 / yn 24 mlywydd oed / Hefyd am yr uchod / Gwenllian Rowlands / a fu farw Awst 17, 1908 / yn 58 mlywydd oed / Hefyd am Edgar, mab yr uchod / a fu farw Mawrth 27, 1906 / yn 23 mlywydd oed / Hefyd am yr uchod / David Rowlands / a fu farw Mai 21, 1912 / yn .. mlywydd oed
17-Aug-1908 ROWLANDS Gwenllian  
27-Mar-1906 ROWLANDS Edgar  
21-May-1912 ROWLANDS David  
02-xxx-1895 THOMAS Brinley Er cof am / Brinley / anwyl Blentyn John a Ruth / Thomas, or lle hwn, bu farw / sulgwyn, Meh 2, 1895 / yn 3 blwydd oed / Hefyd am dri baban / Hefyd am Evan, mab / Hynaf yr uchod / Ganwyd Mawrth 1, 1898 / Hefyd am yr uchod / Ruth Thomas / a fu farw Tach, 23, 1919 / yn 65 mlwydd oed / Hefyd am yr uchod / John Stanley Thomas / yr hwn a fu farw Gorph 15, 1927 yn 75 mlywydd oed / Gwasanaethodd y swydd ddiaconaedd ac yscref ydd / eglwys Bethel am flynyddoedd / Bu o wasanaeth i ganiadaeth y cyssegr ac un / o ffyddloniaid y cyrddau wythnosol. / ...
01-Mar-1989 THOMAS Evan  
23-xxx-1919 THOMAS Ruth  
15-xxx-1927 THOMAS John Stanley  
16-xxx-1927 JONES Edith Er cof am / Edith Jones / anwyl briod John Jones / 6 Crown Tce, Glynnedd, by farw / Mehefin 16, 1927, yn 58 oed / Gefyd am Arthur, eu mab / a fu farw Mawrth 19, 1914 / yn 14 oed / Hefyd am yr uchod / John Jones / bu farw Mehefin 25, 1937 / yn 73 oed
19-xxx-1914 JONES Arthur Er cof am / Edith Jones / anwyl briod John Jones / 6 Crown Tce, Glynnedd, by farw /
26-Feb-1891 HARRIES Mary Ann Er cof / am / Mary Ann / gwriag / John Harries / Vaughan Terrace / yr hon a fu farw / Chw. 26 1891, yn 34 mlwydd oed / Ei haul a fachludodd tra yr oedd hi yn / ddydd / Hefyd am David Harries mab / y rhagedywededig yr hwn a fu / farw Chwef. 28, 1893 / yn 8 mlwydd oed
28-Feb-1893 HARRIES David  
13-xxx-1881 THOMAS Evan Er cof am / Evan Thomas / O Bont-nedd-fechan / yr hwn a fu farw / Ebbill 13, 1881 / yn 34 oed / Am hynny byddwch chwithau / barod: canys yr yn arw ni / thybioch y daw mab y dyn / Hefyd Hannah, ei bridd / a fu farw Tachwedd 27, 1926 / yn 82 mlwydd oed / Yr yn a allodd hon hi a'i / gwnaeth
27-xxx-1926 THOMAS Hannah  

End of page