Stan Odry z godz. 5.00, 22.05.2010

Odra w Trestnie, w miejscu, gdzie wpływa do Wrocławia, przekroczyła o 193 cm stan alarmowy i jej poziom w sobotę (22 maja 2010) o godz. 5.00 to 643 cm.
w Brzegu 713 cm (213 cm powyżej stanu alarmowego)
w Oławie 762 cm (202 cm powyżej stanu alarmowego).

Stan Odry z godz. 23.00, 21.05.2010

Odra w Trestnie, w miejscu, gdzie wpływa do Wrocławia, przekroczyła o 175 cm stan alarmowy i jej poziom w piątek (21 maja 2010) o godz. 23.00 to 625 cm.
w Brzegu 720 cm (220 cm powyżej stanu alarmowego)
w Oławie 764 cm (204 cm powyżej stanu alarmowego).

*****

Stan Odry z godz. 20.00, 21.05.2010

Odra w Trestnie, w miejscu, gdzie wpływa do Wrocławia, przekroczyła o 167 cm stan alarmowy i jej poziom w piątek (21 maja 2010) o godz. 20.00 to 617 cm.
w Brzegu 724 cm (224 cm powyżej stanu alarmowego)
w Oławie 763 cm (203 cm powyżej stanu alarmowego).

*****

UWAGA!!!

Potrzebę ewakuacji trzeba zgłaszać do Centrum Zarządzania Kryzysowego
Całodobowy numer Centrum Zarządzania Kryzysowego: 71 371 67 04
Centrum organizuje punkty zbiórki i transport do miejsca ewakuacji.

Stan Odry z godz. 17.00, 21.05.2010

Odra w Trestnie, w miejscu, gdzie wpływa do Wrocławia, przekroczyła o 151 cm stan alarmowy i jej poziom w piątek (21 maja 2010) o godz. 17.00 to 601 cm.
w Brzegu 727 cm (227 cm powyżej stanu alarmowego)
w Oławie 763 cm (203 cm powyżej stanu alarmowego).

*****

21 maja 2010 g. 16.30

Centrum Zarządzania Kryzysowego zdecydowało o utworzeniu (na wszelki wypadek) następujących punktów ewakuacyjnych:

Lp. Nazwa placówki adres telefon fax
1 Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86 71 336 10 05 71 336 18 61
2 Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40 71 325 14 58
71 325 32 53
71 325 14 58
Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Obornicka 28 71 325 51 07 71 325 44 76
3 Zespół Szkół nr 3 ul. Szkocka 64 71 323 49 30
71 323 49 31
71 323 49 31
4 Zespół Szkół Przedszkolnych nr 3 ul. Inflancka 13 71 324 93 49
5 Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105 71 345 79 24
6 Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 4371 345 61 71 w. 117
7 Szkoła Podstawowa nr 109 ul. Inżynierska 54 71 360 17 38 71 339 00 73


Równocześnie informujemy, że Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) stacjonuje tymczasowo w placówce:

Lp. Nazwa placówki adres telefon fax
1 Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86 71 336 10 05 71 336 18 61

UWAGA!!!

Potrzebę ewakuacji trzeba zgłaszać do Centrum Zarządzania Kryzysowego
Całodobowy numer Centrum Zarządzania Kryzysowego: 71 371 67 04
Centrum organizuje punkty zbiórki i transport do miejsca ewakuacji.

*****

21 maja 2010 g. 14.45

 KOMUNIKAT O OPADACH I SYTUACJI POWODZIOWEJ 

Na podstawie danych Krajowego Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU informuje mieszkańców Wrocławia i obszaru powiatu wrocławskiego  o możliwości wystąpienia BURZ w czasie 8.00 dnia 22.05. do godz. 8.00 dnia 23.05. Podczas burz opady deszczu wyniosą od 10 do 25 mm, lokalnie około 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do około 60km/h.
Opady deszczu i burze  oraz wiatry powodować będą:

  • lokalne podtopienia,
  • utrudnienia na terenach zurbanizowanych,
  • zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych,
  • zagrożenie życia od uderzeń piorunów.


Prosimy mieszkańców o zabezpieczenie wszystkich przedmiotów ruchomych, a pozostających na zewnątrz (balkony, ogródki, podwórka) oraz parkowanie samochodów w miejscach nie narażonych na spadające konary lub inne ruchome i ciężkie przedmioty. Na ulicach o zmniejszenie prędkości jazdy pojazdami samochodowymi.

Sytuacja powodziowa na terenie miasta Wrocławia na dzień
21 maj 2010r. godz 15.00

Odra – Przewidywana prognoza przepływu fali powodziowej(w granicach 660 - 682) 22 maja pomiędzy godziną 6.00-8.00. Woda nie powinna przekroczyć wysokości wałów. Aktualnie od Brzegu Opolskiego przemieszcza się spłaszczona i wydłużona w czasie fala wezbrania powyżej stanu alarmowego  w Trestnie (o 135 cm).

Widawa –  Aktualny stan na wodowskazie w Krzyżanowicach wynosi 22 cm powyżej stanu alarmowego.

Oława – nieznacznie przekroczone stany alarmowe (4 cm) z tendencją spadkową.

Bystrzyca –Sytuacja w miarę stabilna, stan wody poniżej stanu alarmowego.

Ślęza – aktualne nie przekracza na wodowskazie w miejscowości Ślęza stanu alarmowego. Obserwuje się  niewielkie obniżenie poziomu wody.

Stan Odry z godz. 14:00, 21.05.2010

Rzeka w Trestnie, w miejscu, gdzie wpływa do Wrocławia, przekroczyła o 135 cm stan alarmowy i jej poziom wynosił w piątek (21 maja 2010) o godzinie drugiej po południu 585 cm. W Brzegu 728 cm (228 cm powyżej stanu alarmowego), W Oławie 762 cm (202 cm powyżej stanu alarmowego).

 

*****

21 maja 2010 g. 14:35

Dane, które podajemy, są danymi rzeczywistymi (źródło Centrum Zarządzania Kryzysowego, które korzysta z danych IMGW).
Dane, które można zaleźć na innych stronach mają charakter szacunkowy lub bezpośrednio z urządzeń automatycznych bez weryfikacji przez specjalistów

*****

21 maja 2010 g. 14.05

 Informujemy, że wg najnowszych prognoz IMGW w sobotę, 22 maja 2010 r. w godzinach rannych (ok. 4.00-6.00) do Wrocławia dotrze kulminacyjna fala powodziowa o wysokości ok. 680 cm przy prognozowanej prędkości przepływu ok. 2000 - 2200 m3/s (w 1997 roku było 3600m3/s). Wysokość Odry w Brzegu według rzeczywistych pomiarów wynosi obecnie  650 cm, a  prędkość przepływu  -1500m3/s,  co potwierdza prognozy, że fala przechodząca przez Wrocław powinna utrzymać się pomiędzy wałami. Mogą jednak wystąpić miejscowe przesiąkania
i pęknięcia wałów, którre na bieżąco będą usuwane. Wszystkie prace prewencyjne w większości zostały już zakończone, obecnie trwają prace w rejonie portu Popowice, ośrodka Grotowskiego (ul. Na Grobli). Podjęto także decyzję o zabezpieczeniu Zakładu Uzdatniania Wody Na Grobli polegające na umocnieniu wałów w pobliżu zakładów i zapewnieniu paliwa dla agregatów prądotwórczych, na wypadek przerw w dostawach prądu.  W chwili obecnej wszystkie służby – wojsko, staż pożarna, policja, straż miejska, ratownictwo medyczne,  - są zmobilizowane i  reagują na każde zgłoszenie.

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wszystkie służby mundurowe apelują do mieszkańców  Wrocławia, aby od dzisiaj, tj. od piątku,  21 maja 2010 r.  od godz. 18.00 do odwołania, ze względów bezpieczeństwa nie przebywać na obszarze oraz w pobliżu wałów przeciwpowodziowych. Wały przeciwpowodziowe są stale patrolowane. Naruszenie zakazu przebywania na wałach łączyć się  będzie z karami administracyjnymi.

Mapa polderów - plik do pobrania w formacie .jpg

*****

21 maja 2010 g. 13.20

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem, jakie pojawiło się w czwartek 20 maja 2010 r. na klatkach schodowych budynków spółdzielni mieszkaniowej „METALOWIEC” o zagrożonych dostawach wody do mieszkań, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DEMENTUJE TĘ INFORMACJĘ i jednocześnie INFORMUJE, ŻE W CHWILI OBECNEJ NIE MA ZAGROŻENIA DOSTAW WODY DLA MIASTA WROCŁAWIA. WSZYSTKIE ZAKŁADY UZDATNIANIA WODY FUNKCJONUJĄ BEZ PRZESZKÓD.

Informujemy też, że wbrew krążącym plotkom nie planowano i nie planuje się wyłączenia dostaw wody na terenie Wrocławia. Obecnie obniżenie ciśnienia ma charakter chwilowy i ma związek z paniczną reakcją mieszkańców na nieodpowiedzialną plotkę.

*****

21 maja 2010 g. 11.00

Po dokładnej analizie sytuacji i oględzinach trasy linii 100 w rejonie zagrożonym zalaniem, kierownictwo centrali ruchu MPK i wrocławska policja podjęła decyzję o przywróceniu ruchu na Mokry Dwór.
Jeśli sytuacja się nie pogorszy, autobusy będą jeździć po swojej stałej trasie.

*****

21 maja 2010 r. g. 10.30

Autobus linii 100 z Tarnogaju na Mokry Dwór dojeżdża tylko do ul. Tyskiej (przystanek Książe Wielkie).

*****

21 maja 2010 g. 11.00

Rzeka w Trestnie, w miejscu, gdzie wpływa do Wrocławia, przekroczyła o 116 cm stan alarmowy i jej poziom wynosił w piątek (21 maja 2010) o godz. 11.00 566cm,
w Brzegu 726 cm (226 cm powyżej stanu alarmowego),
Oławie 762 cm (200 cm powyżej stanu alarmowego).

*****

21 maja 2010 r. godz 08:47

Prognoza stanów wody (I kulminacja fali):

Trestno - 660-680 cm (22.05.2010 godz. 6.00-8.00)
Brzeg Dolny - 960-980 cm (22.05.2010 godz. 18.00-20.00)
Oława - 760-770 cm (22.05.2010 godz. 18.00-20.00)

Źródło: IMGW Oddział we Wrocławiu

******

21 maja 2010 r. godz. 8.30

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU informuje mieszkańców Wrocławia i obszaru powiatu wrocławskiego o możliwości wystąpienia BURZ, podczas których opady deszczu wyniosą od 5 do 10 mm, lokalnie około 30 mm, a wiatr osiągnie w porywachdookoło 60km/h.

KOMUNIKAT - plik do pobrania w formacie .doc

Stan Odry z godz. 05.00, 21.05.2010

Rzeka w Trestnie, w miejscu, gdzie wpływa do Wrocławia, przekroczyła o 85 cm stan alarmowy i jej poziom wynosił w piątek (21 maja 2010) o godzinie piątej rano 535 cm
W Brzegu 712 cm (212 cm powyżej stanu alarmowego),
W Oławie 757 cm (195 cm powyżej stanu alarmowego).

20 maja 2010 g. 16.50

Komunikat z II posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
Aktualnie kontynuowane są 3 przedsięwzięcia:
zabezpieczenie poprzez foliowanie około 3 km wałów;
informowanie przez Straż Miejską i Policję mieszkańców terenów potencjalnie zagrożonych podtopieniami;
patrolowanie wałów przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych
Przygotowano do rozstawienia przenośne zapory przeciwpowodziowe w celu zabezpieczenia części Kozanowa oraz gumowe zapory wypełnione wodą do zabezpieczenia wyspy Na Piasku. Według najnowszych danych IMGW przez Wrocław w dniu 22 maja (sobota) ok. godz. 4.00 zacznie przepływać kulminacyjna fala powodziowa o wysokości 680 cm przy planowanej prędkości przepływu ok. 1900 – 2000 m3/s (w 1997 roku było 3600m3/s). To oznacza, że fala powinna przejść przez miasto utrzymując się pomiędzy wałami.

Informujemy, ze wbrew krążącym plotkom nie planowano i nie planuje się wyłączenia dostaw wody na terenie Wrocławia. Obecnie obniżenie ciśnienia ma charakter chwilowy i ma związek z paniczną reakcją mieszkańców na nieodpowiedzialną plotkę.

Służby mundurowe apelują o rozsądne zachowanie wszystkich mieszkańców obserwujących sytuację na rzece, aby zachowali ostrożność i nie wchodzili na żadne urządzenia wodne. Wały i nadbrzeża są stale patrolowane. W czwartek wieczorem spodziewane są pierwsze informacje z pomiarów przepływu rzeki przeprowadzonych u zbiegu Nysy i Odry. Dzięki tym informacjom otrzymamy realny, a nie tylko prognozowany obraz fali zbliżającej się do Wrocławia. Kumulacyjna fala na Odrze spodziewana jest we Wrocławiu nad ranem w sobotę (22 maja). Cały czas trwają prace zabezpieczające wały na Osobowicach oraz u ujścia Widawy do Odry.

20.05.2010 g. 15:58

Informujemy, że obecnie żaden z mostów nie jest zagrożony i nie jest przewidziany do wyłączenia z ruchu kołowego ani pieszego.
Wszystkie obiekty znajdujące się pod naszą opieką są monitorowane przez całą dobę.

20.05.2010 g. 15:52

SZANOWNI PAŃSTWO,
MPWiK INFORMUJE, że w chwili obecnej nie ma zagrożenia dostaw wody dla miasta Wrocławia. Wszystkie zakłady uzdatniania wody funkcjonują bez przeszkód.

20.05.2010 g. 15:00

*****

Stan Odry z godz. 14:00, 20.05.2010

Rzeka w Trestnie, w miejscu, gdzie wpływa do Wrocławia, przekroczyła o 43 cm stan alarmowy i jej poziom wynosił w czwartek (20 maja 2010) o godzinie drugiej po południu 493 cm.
W Opolu 789 cm (189 cm powyżej stanu alarmowego)
W Brzegu 679 cm (179 cm powyżej stanu alarmowego),
W Oławie 740 cm (180 cm powyżej stanu alarmowego).

Informujemy, że w związku z przepływem fali powodziowej przez Wrocław, zalana zostanie ul. Opatowicka z jednej strony i Polder Blizanowice – Trestno z drugiej strony, osiedla: Nowy Dom, Opatowice, Blizanowice, Trestno i Mokry Dwór będą odcięte od pozostałej części miasta. Sytuacja taka może nastąpić w czwartek 20 maja 2010r. w godzinach przedpołudniowych.
Kulminacja przejścia fali prognozowana jest na piątek 21.05 w godz. 13-14.
Mieszkańcom zagrożonych osiedli proponujemy ewakuację.
Służby ratownicze zapewnią transport osób zagrożonych.

Mieszkańcy osiedli zostali powiadomieni o aktualnym stanie. Równocześnie prosimy media o informowanie na swoich łamach o sytuacji.

WAŻNE KONTAKTY:
Całodobowy numer Centrum Zarządzania Kryzysowego: 71 371 67 04
Pozostałe telefony alarmowe: 71 777 70-37 71 777 70-53 
Straż Miejska: 986

W razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia dzwonić na telefony ratunkowe:
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Numer ratunkowy - 112

*****

19 maja 2010 r. od godziny 12.00 do odwołania został ogłoszony stan alarmu przeciwpowodziowego dla miasta Wrocławia. Podjęta decyzja związana jest z prognozowanymi, a nie obecnymi stanami wód. W ten sposób chcemy wydłużyć czas podejmowania niezbędnych działań zmierzających do zapewnienia spokojnego przejścia przez Wrocław fali kulminacyjnej.

*****

Stan Odry

*****

Informacji o sytuacji w mieście udziela Centrum Zarządzania Kryzysowego:
Służba dyżurna +48 71 371 67 04
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
+48 71 777 95 01
Kierownik CZK +48 71 777 7887
Sekcja ds Wrocławskiego Węzła Wodnego i Ochrony Przeciwpowodziowej Wrocławia +48 71 777 79 18, 71 777 75 50

 

Biuletyn Informacji
Publicznej
Powrót na górę strony.
  Statystyki dzienne serwisu    Informacja o serwisie   Kontakt    Mapa Serwisu
 
  Wrocławski Serwis Internetowy jest oficjalnym Serwisem Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Ostatnia aktualizacja strony: