History
Holidays
Synagogues
Chief Rabbis
Contact
Eating Kosher in Istanbul
Our Cemeteries
Definition of Antisemitism
Obituaries
Newsletters and Past News
How to Obtain Permission to Visit Synagogues

Current Events

Praying Schedule
Weekly Survey
How often, do you visit our web site?
1-2 Times/Week
3-4 Times/Week
1-2 Times/Month
3-4 Times/Month
Less than 1 Times/Month
More than 4 Times/Week

Send | Results

Mail Group
Please join our mail group to get the latest news from our siteSearch :
 
Home > Hasköy Mezarlığı

Hasköy Mezarlığı

Cemaatimizin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Hasköy aynı zamanda ilk mezarlıklardan birine de sahiptir. Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan mezarlık zaman içinde çeşitli depremler, insan etkileri ve resmi makamların etkileri sonucunda deformasyonlara uğramış, hatta kapladığı alan azalmıştır. Özellikle 1972 yılında haliç köprüsü ve çevre yollarının yapımı sırasında yüzlerce mezar yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Bir kısmı aşağıdaki resimlerde görüleceği gibi düzenli olarak aktarılabilmişse de bir kısmı için alahalara uygun şekilde toplu mezar yapılmak zorunda kalınmıştır.

Bu sırada boşta kalan tarihi mezar taşları yağmalanmaması veya kaybolmaması için toplu olarak şu andaki mezarlık alanının içine üst üste bırakılmak zorunda kalınmıştır.

Mezarlık alanı bu yeni yolların yapımının ardından yerel halk tarafından geçiş yolu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çevre duvarlarının yeterli olmayışı ve civar halkın sosyal durumu nedeniyle mezarlık alanı ne yazık ki kontrol altında tutulamamıştır. Müdahale etmeye çalışan ilgili cemaat yöneticileri şiddete maruz kalmışlardır.

Mezarlık alanı halk tarafından çeşitli kötü amaçlar için kullanılmış, mezar taşlarına sık sık zarar verilmiş,

yakılmış,

çöp atılmış

ve define arama amaçlı kazılara maruz kalmıştır.

Cemaat yöneticilerinin resmi makamlar nezdinde yıllar boyu süren çabaları sonunda sonuç vermiş ve mezarlığın korunması için çalışmalar başlatılmıştır. Çevre duvarları ıslah edilmiş,

bir kısmının üzerine dikenli teli olan parmaklık yapılmış,

polisle işbirliği yapılarak sık sık kontrol edilmesi sağlanmış bu sayede de gece gündüz bekçi barınabilmesi sağlanmıştır. Artık halk mezarlığı geçiş yolu olarak kullanamamakta, bekçi köpekleri sayesinde define arayamamaktadır ve çeşitli amaçlar için mezarlığa girme çalışmaları azalmıştır. Yine de bekçimize sözlü saldırıları, köpeklerimizi sakat bırakacak veya öldürecek şekilde saldırıları devam etmektedir.

 Yakın gelecekte bu sorunun tamamen çözülebilmesi için resmi makamlarla görüşmelerimiz devam etmektedir.

2005 yılında eskisinin alanında

yeni bir midraş yapılmasıyla mezarlık cemaatimiz içinde daha fazla tercih edilen bir hale gelmiştir.

Ancak boş gömü alanının azalması sonucunda

 İsrael Hahambaşısı ve onun buradaki temsilcisinin kontrolunda ve kanatları altında yeni gömü alanları hazırlanmasına başlanmıştır. Bunun için üzerinde mezar taşı olmayan alanlarda

alahaya uygun şekilde, hiç kazı yapmadan gerekenden daha yüksek istinad duvarları yapılmış olup

içleri dışarıdan gelen toprakla doldurulmuş ve gömüye hazırlanmıştır.

Bu şekilde yapılmış olan bir alanda halen gömü yapılmakta olup diğer alan da gömüye hazırlanmaktadır.

Bu çalışmalarda mevcut mezarların oluşturduğu sınırlara kesinlikle riayet edilmiş olup onlara hiçbir zarar verilmemiştir.

Tüm bu çalışmalar Bet Din üyelerimizin de kontrolunda sürmektedir.

Bunun yanında gerek insanların gerekse de doğanın etkisiyle zarar gören sahipsiz mezarların betonlama ve mermer kaplanması işlemleri imkanlar nisbetinde vakfımız tarafından yapılmaktadır.

Mezarlık alanında resmi temasların yapılması, gömü ve tüm bakım işlemleri Neve Şalom Musevi Sinagogu Vakfı tarafından yürütülmektedir.
Username :

Password :

New User  

Forget Password  

Enter

Please contact us from info@musevicemaati.com
or (212) 293 87 94
get more information
about user benefitsTotal is estimated at around 23.000The 25th community in size according to WJC data
Click here for more information


European side of the Bosphorus
North of the Golden Horn
South of the Golden Horn
Asian side of the Bosphorus
Princes' Islands

Click For The Whole ListCopyright 2005, Musevicemaati.com, All rights are reserved.