800 MHz-frekvensbåndet

800 MHz-frekvensbåndet skal anvendes til andre formål end tv. Det får betydning for den nuværende anvendelse af frekvensbåndet. Her kan du finde yderligere materiale og få adgang til debattere de udfordringer, som følger heraf. Siden har til formål at sikre en fortsat konstruktiv dialog med interessenter om, hvordan eventuelle udfordringer bliver håndteret mest hensigtsmæssigt.

Videnskabsministeren og kulturministeren besluttede efter forelæggelse for henholdsvis teleforligskredsen og medieaftalekredsen den 22. juni 2009, at 800 MHz-frekvensbåndet (MUX 7) i fremtiden skal anvendes til andre formål end tv, herunder særligt mobilt bredbånd. 

Beslutningen om at bruge 800 MHz-frekvensbåndet til andet formål end tv, for eksempel mobilt bredbånd, er vigtig for Danmark som højhastighedssamfund. De pågældende frekvenser er således særdeles velegnede til mobilt bredbånd. 

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvornår og hvordan frekvenserne i 800 MHz-frekvensbåndet skal tildeles. Der er indtil videre alene truffet beslutning om, at 800 MHz-frekvensbåndet fremover anvendes til andre formål end tv, herunder særligt mobilt bredbånd. 

Med denne side ønsker IT-og Telestyrelsen at sikre en løbende dialog med interessenter om udviklingen i forbindelse med 800 MHz-frekvensbåndet, herunder eventuelle udfordringer og håndtering heraf og erfaringer fra udlandet. 

Læs mere om baggrunden for beslutningen og beslutningen set i et internationalt perspektiv her.

 

Udfordringer

IT- og Telestyrelsen har identificeret en række udfordringer, der vil opstå i forbindelse med implementeringen af beslutningen. Udfordringernes omfang beror på den konkrete anvendelse af frekvenserne. 

IT- og Telestyrelsen afholdt torsdag den 24. september 2009 et orienteringsmøde, hvor implementeringen af beslutningen om 800 MHz-frekvensbåndet og tidsplanen herfor samt konsekvenser for trådløse mikrofoner og kabel-tv blev drøftet nærmere. 

IT- og Telestyrelsens præsentation findes her

IT- og Telestyrelsen er naturligvis også interesseret i at høre nærmere om andres tanker om, hvordan udfordringerne bedst håndteres.

IT- og Telestyrelsen har identificeret følgende tre hovedområder, der kan blive påvirket af en ændret anvendelse af 800 MHz-frekvensbåndet:

Udfordringernes nærmere omfang vil bero på den konkrete anvendelse af frekvenserne.

Læs mere om de enkelte udfordringer ved at klikke på overskrifterne ovenfor.

 

Debat

IT- og Telestyrelsen ønsker at sikre en konstruktiv dialog med interessenter om, hvordan eventuelle udfordringer bliver håndteret mest hensigtsmæssigt.

Derfor har IT- og Telestyrelsen på www.digitaliser.dk oprettet en gruppe, hvor interesserede kan debattere håndteringen af udfordringerne.

Deltag i debatten på gruppens forum på digitaliser.dk

Hovedside på for gruppen på digitaliser.dk 

Sidst opdateret 23.03.2010 kl. 15.54
Til top

Du kan nu ansøge online om:

  • Tilladelse til anvendelse af frekvenser
  • Kaldesignal til radioamatør og fly
  • Tilmelding til prøve for radioamatører
  • Ændring af bruger- og betalerdata, herunder EAN-nummer og afmeldelse af frekvenstilladelser og kaldesignaler.

Kontaktinformation

Kristian Borten Chefkonsulent Telefon: 35450253 Kristian Borten