Programski jezik C++


Programski jezik C++ tudi v slovenscini.

("Sveta vera bodi vam luc,
materin jezik pa kljuc
do edino prave
narodne omike"
A.M.Slomsek).

Kaj se nahaja na naslednjih straneh? Najdemo programe, napisane v programskem jeziku C++, ki so (bili) namenjeni studentom pri predmetu programiranje 1.

programski jezik C++


Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali, da so nastale te strani o C++![ About me | C++ | Friends | Others | Dictionaries | Research | Interest | News | Links | Home page ]This page was last modified: 1996 jan 22
Go to Janez Brest's home page.