Anar a web Bcn.es  La Ciutat  Ajuntament  Turisme  Negocis  Anar a web Bcn.es Mapaweb Cercador Canviar a Castellà Canviar a Anglès
Inici
Ajuntament> El Govern de la ciutat
El Govern de la ciutat
Segons la Carta municipal de Barcelona, un dels criteris essencials de l'organització de la ciutat és que les funcions deliberants d'ordenació, programació i control han d'estar diferenciades clarament de les funcions executives de govern i administració. Per aquest motiu, es poden diferenciar a l'Ajuntament de Barcelona dos nivells d'organització: el polític i l'executiu. El primer l'integren membres electes o regidors, que poden exercir funcions de caràcter decisori, informatiu i/o consultiu; el segon el formen diferents sectors o branques d'intervenció directa i s'encarrega de gestionar els programes i executar les resolucions aprovades per l'organització política.

»  L'alcalde
»  Tinents/es d'alcalde
»  El Ple
»  Comissions del Consell Municipal
»  Junta de Portaveus
»  Portaveu del Govern Municipal
»  Comissió de Govern
»  Àrees de govern
»  Comitè de Govern
»  Comitè territorial
»  Consells municipals de districte
»  Regidors i presidents de districte
»  Grups polítics municipals
Sessions dels òrgans de govern
 
»  Activitats del plenari
»  Sessions de la Comissió de Govern
»  Sessions de les comissions del Consell Municipal

© Ajuntament de Barcelonafirma