Място за Бъдеще RSS Feed
 
 
 
 

ПРОЕКТЪТ

Университетски проект за устойчиво развитие и гражданско участие

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ

на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“

в партньорство с Нов български университет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и коалиция от природозащитни неправителствени организации и граждански движения „За да остане природа в България

Проектът се осъществява с финансовата помощ на Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа (CEE Trust)

Устойчивото развитие и гражданското участие са не само ключови приоритети за бъдещето на Европа. Те са също и ключови проекти за бъдещето на всички ни.

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ представя в академична среда реални примери за гражданско участие и добри практики на устойчиво развитие.

Ключова дума на проекта МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ е взаимодействие.

Като превръща университетската среда в място за широк обществен дебат, проектът създава възможности за взаимодействие между активното гражданство и академичната общност.

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ интегрира в образованието на студентите проблематиката на реалното гражданско участие като част от проекта за устойчиво развитие на обществото ни.

Университетската среда е естественото място, в което се раждат визии и новаторски проекти за бъдещето. Призванието на университетското образование е изграждането на интелектуалния елит - компетентни специалисти с ярка гражданска позиция.

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ способства за постигането на тази цел.

Проектът съчетава два аспекта. Първо, чрез разнообразни събития в академична среда, екипът и партньорите съдействат на активни граждански инициативи. И второ, по този начин МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ включва в университетското образование новаторски форми на обучение. Студентите придобиват знания и опит не само за теоретичния, но и за практическия аспект на гражданското участие като базисен елемент за устойчиво развитие.

Двата аспекта на проекта МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ определят и двете целеви групи – университетската общност и спонтанните гражданските инициативи, свързани с конкретни проблеми. Част от актьорите в тези два сектора реално се припокриват.

Тези два аспекта определят и новаторския и интердисциплинарен характер на проекта.

Проектът МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ интегрира практическите измерения на гражданското участие и устойчивото развитие в рамките на университетското образование. Тази проблематика се въвежда в конкретни курсове и учебни дисциплини, разработване на казуси, курсови и дипломни работи, участие в практикуми и в стажове в неправителствения сектор, екипна работа по проекти, летни практики и пътуващи семинари.

С помощта на партньорите от академичната общност гражданските инициативи имат възможност да получат конкретна експертна и професионална помощ. От друга страна, опитът на гражданските инициативи обогатява университетското образование с конкретни добри практики и материал за учебна дейност.

Уникалният ресурсен фонд към проекта МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ предоставя възможност за реализиране на оригинални съвместни идеи на студентски и граждански инициативи.

Широкият обществен дебат в академична среда се реализира от екипа и партньорите на МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ чрез поредица от тематични и концептуално свързани събития – семинари, дискусии, кръгли маси, срещи за обмяна на опит, изложби, ателиета, прожекции, пресконференции.

Партниращите департаменти, факултети и неправителствени организации предоставят експертна, логистична и административна помощ за реализирането на целите на проекта.

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ

е проект от нов тип, тъй като

* установява трайна връзка между различни обществени сфери - граждански инициативи, неправителствени организации, академична среда и

* дава конкретни примери за това как устойчивото мислене може да се превърне в устойчиво действие, като предлага практическо обучение за студентите в реална среда,

което обуславя интердисциплинарния характер на съвместна работа между факултети, центрове и университети от широк спектър специалности,

защото сме уверени, че само в диалога и активното взаимодействие помежду ни може да има реално устойчиво развитие.

Досега екипът на проекта успя да осъществи

· Десет големи университетски и между-университетски събития под формата на семинари, дебати, лекции, презентации, прожекции, ателиета в два университета

Можем ли да спасим българската природа? - дебат с коалиция “За да остане природа в България” в НБУ, 23.10.2008 г.

img_2399.jpgОфициалното стартиране на „Място за бъдеще” бе предшествано от дискусията „Можем ли да спасим природата на България?” на 23.10., организирана съвместно с Департамент Политически науки на Нов български университет, където членове от екипа на проекта и партньорите от неправителствения сектор (За да остане природа в България) се срещнаха със студенти от НБУ, представиха позициите и дейностите си и отговаряха на въпроси на академичното общество.

„Ние решихме „Място за бъдеще” да бъде това място, където се срещат студенти, преподаватели, експерти, природолюбители или просто хора с ярка, активна позиция. Желанието ни е да покажем, че у нас има хора, които живеят в настоящето, но с делата си правят бъдеще. Така ще демонстрираме, че гражданското общество в България съществува не само във фантазията на политолозите, че гражданската активност за някои българи не е добро пожелание, а реално състояние”, обясни Радосвета Кръстанова, координатор на проекта в НБУ.

Природа без граници: среща с Давид Моран (”Франция-Рила”) - 28.10.08, НБУ

Радосвета Кръстанова и Давид Моран в НБУ

Радосвета Кръстанова и Давид Моран в НБУ

На 28 октомври 2008 г. от 18:30 ч. в Нов български университет,1 ет., Малка аула (пространство до Голямата аула) Софиийско гражданско сдружение “Щастливеца” в партньорство с Нов български университет - Департамент „Политически науки”, Университетски клуб по франкофония към НБУ и Гражданско обединение „Граждани за Рила” (част от Коалиция от неправителствени организации и граждански инициативи „За да остане природа в България“) организираха и осъществиха:

Природа без граници

среща-разговор с Давид Моран (председател на френското Сдружение за опазване на българската природа “Франция-Рила”)

Водещ: ас. Радосвета Кръстанова

Участници: Вера Петканчин, Граждани за Рила, Михаил Михов, Българска асоциация за алтернативен туризъм, представители от Екологично сдружение “За земята”

и

Университетски клуб по франкофония към НБУ, ас. Миглена Пейчинова и курс студенти от Департамент Науки за земята и околната среда, ас. Росен Стоянов и курс студенти от Департамент Масови комуникации, доц. Михаил Михайлов и курс студенти от Департамент Бизнес администрация и икономика и курс студенти, доц. Антоний Гълъбов от Департамент Политически науки и курс студенти

и

много гости и приятели на Рила.

Представяне на “Място за бъдеще” в НБУ, 30.10.2008 г.

24.jpg

Най-накрая стартира проектът ни “Място за бъдеще”

и ето, че точно на 30 октомври 2008 година, в този отговорен ден на посещението на комитета по петициите,

се състоя нашето официално откриване на проекта,

на което бяха поканени важните ни партньори от университетските среди, с които сме уговорили съвместна работа, граждански групи и партниращи ни НПО.

Смисълът на събитието бе и запознанството с хора, с които можим да си сътрудничим в дългосрочна перспекитва за устойчивостта и развитието на гражданската компетеност и активност като път за един по-добър, по-смислен живот у нас.

Организацията на събитието бе осъществена от:

Софиийско гражданско сдружение „Щастливеца” в партньорство с:

Нов български университет

Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Архитектурен факултет към Университет за архитектура, строителство и геодезия

Коалиция от неправителствени организации и граждански инициативи „За да остане природа в България”

и Студентски съвет към Нов български университет

Събитието се проведе на 30 октомври (четвъртък) 2008 г., 16.20 ч. в Нов български университет, зала 409, І корпус.

То представисмисъла, целите и възможностите на проекта при интегрирането му в обучението на студентите в партниращите университети, както и партньорите на „Място за бъдеще” от неправителствения сектор и от академичните среди. Беше ознаменувано (за добър старт:))) и с по чаша домашно вино.

Веднага след представянето се състоя и откриването на фото-изложба

„Страна без бъдеще или място за бъдеще?”

пред Аулата, I корпус, Нов български университет

Повече информация:

Водещите ас. Радосвета Кръстанова и д-р Петър Канев представиха екипа на „Място за бъдеще” и партниращите университети, неправителствени организации и граждански групи. Фокус на събитието беше документалният филм, направен от студенти в Нов български университет, който представя мотивите на „Място за бъдеще” през погледа на всеки от участниците в него и същевременно е пример за една от целите на проекта: ангажирането на студенти от различни специалности.

Официалното стартиране на „Място за бъдеще” бе предшествано от дискусията „Можем ли да спасим природата на България?” на 23.10., където членове от екипа на проекта и партньорите от неправителствения сектор („За да остане природа в България“) се срещнаха със студенти от НБУ, представиха позициите и дейностите си и отговаряха на въпроси на академичното общество.

Представянето на „Място за бъдеще” на 30 октомври съвпадна с посещението на делегати от Комитета по петициите към Европейския парламент, които ще разглеждат внесените български петиции. Голяма част от тези петиции са плод на гражданската активност в защита на българската природата – една от важните и актуални теми, които залягат в дейностите на „Място за бъдеще”.

Вода – извор на живот и проводник на емоция: представяне на проекта “Място за бъдеще” в СУ “Св. Климент Охридски” в рамките на семинара “Вода” на Университетски клуб за екология и устойчиво развитие UNECO

Университетски клуб за екология и устойчиво развитие UNECO

и проект “Място за бъдеще”

на Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”

представиха:

Вода – извор на живот и проводник на емоция

На 5 ноември 2008 г. от 18.30 часа в аудитория 65 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе семинар-дискусия на тема: „Вода”. Темата е особено важна поради новите научни изследвания за свойствата на водата, както и поради надвисналата над човечеството заплаха за нейното все по-сериозно замърсяване.

Все повече научни разработки оприличават водата на приемник и проводник на ментално замърсяване. В научно-популярния филм „Великата тайна на водата” това бива нагледно представено. Оказва се, че водата реагира на емоции и е съхранител на информация. Тя се използва в почти всички сфери на човешката дейност и съставлява над 70% от човешкото тяло. В нея е възникнал живота на тази планета и тя е основна част от екосистемите.

Този семинар се организира от Университетски клуб за екология и устойчиво развитие UNECO по случай 120-ата годишнина на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и висшето образование в България. На това събитие студентите и преподавателите от Софийския университет имаха възможността да се запознаят и с екипа на проект Място за бъдеще.

През тази учебна година UNECO ще проведе серия от акции в областта на неформалното образование и устойчивото развитие, в партньорство с фондация „Оранжева луна”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” и други организации от коалиция „За да остане природа в България”.

П Р О Г Р А М А

18:30 – 19:45 - излъчване на филма „Великата тайна на водата”

19:45 – 20:00 - „Оценка на качествата на природните води” – презентация на проф. д.х.н. Васил Симеонов

20:00 – 20:20 - Представяне на проект „Място за бъдеще”

20:20 – 20:30 – “Ресурсът вода” – презентация на екипа на Университетски клуб за екология и устойчиво развитие UNECO

20:30 – 21:00 – Отворена дискусия

Младите в зеленото движение (11.11.2008, НБУ)

Дискусията “Младите в зеленото движение” се проведе на 11 ноември 2008 година в зала 409 на Нов български университет с участието на екип на проект “Място за бъдеще” и на студенти и преподаватели от департаменитите “Икономика и управление”, “Масови комуникации” и “Политически науки”. Домакин на събитието бе Департамент Политически науки на НБУ.

Големите малки избори (12.11.2008, НБУ)

Семинарът “Големите малки избори, които могат да променят живота ни” се проведе на 12 ноември в зала 209 на Нов български университет с домакин Депратамент Дизайн и архитектура. Той бе организиран и проведен от Калин Ненов и арх. Мартин Микуш. Събитието започна с две интересни и вълнуващи презентации на Калин и на Мартин и прерасна в оживена дискусия. След два дни, отново в НБУ, думите на лекторите бяха илюстрирани с дела - Големият малък компост в двора на университета.

Моята Витоша - дискусия за проблемите на природен парк Витоша в 65-а аудитория на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”

Дебатът за миналото, настоящето и бъдещето на Природен парк “Витоша” се проведе под надслов: “Знаеш ли какво се случва с Витоша?”. Дискусията бе инициирана от екипа на проекта Място за бъдеще, но в организицията му се включиха и Надежда Максимова и Йорданка Динева от гражданска група “Да спасим Иракли”, както и много активни студенти от университетския клуб за екология и устойчиво развитие на Софийския университет “Св. Климент Охридски” - UNECO. Презентации за миналото, настоящите проблеми и бъдещите заплахи за Природен парк “Витоша” изнесоха

“София - град за хората” - форум-дискусия за проблемите на столицата в НБУ (18.12.2008)

В първия форум-дискусия към проекта “Място за бъдеще”, посветен на проблемите на столицата и гражданското участие в Столичния общински съвет, се включиха над 38 участници – нидивидуални заинтересовани граждани, представители на университетските среди (студенти и преподаватели от департамент “Масови комуникации”, от депратамент „Дизайн и архитектура“ и от департамент „Политически науки“ - НБУ, бакалавърска програма Културология в СУ, студенти-стажанти в проект „Място за бъдеще“) и членове на различни граждански инициативи и организации като Дружество за ООН,“Град за отговорни хора”, СРОКСОС - Сдружение за развитие и обществен контрол на студентските общежития и столове, Фондация “Пясъчен часовник”, Сдружение “За защита здравето и живота на населението и околната среда” от кв. Суходол, “Инициативен комитет за опазване на зелените площи”, Информационен и учебен център по екология, ОСГС -ИГЗС, Еко клуб UNECO, Гражданска група “Хармония”, Сдружение “Доброволци България”, Сдружение “Няма време”, “Град за отговорни хора”, СГС “Щастливеца”, Фондация “Еко общност”, сдружение “Велоеволюция”, Сдружение “За Люлин”, НС “Бъдеще сега”, Фондация “Детето и природата”, университетски проект “Място за бъдеще”. Събитието протече под формата на четири кръгли маси, на които гражданите обсъдиха и формулираха най-значимите проблеми на столичния град и представиха своите идеи за подобряване на ефективността на гражданското участие в Столичния общински съвет.

Моите права - семинар и граждански форум на 22 януари 2009 в Ректората на Софийския университет

На 22 януари (четвъртък) от 16.15 ч. в 65-а аудитория в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе семинар и дискусия Моите права в Европейския съюз: поредното голямо между-университетско събитие по проект „Място за бъдеще“, в партньорство с UNECO - Университетски клуб за екология и устойчиво развитие на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ .

Като резултат от проведената първа среща на 18 декември 2008 г. в Нов български университет на тема „София - град за хората”, на която присъстваха представители на софийски сдружения, инициативни комитети, неправителствени организации, граждански групи и граждани, по идея на представители на UNECO проект „Място за бъдеще” организира последваща дискусия-представяне на тема „Моите права в Европейския съюз”, на която бяха поканени участниците в първата среща, заедно със специалисти по европейско право и експерти от Столична община. Този път акцентът беше поставен върху представянето на гражданските права.

В програмата взеха участие: Панка Бабукова и Петър Димов (UNECO) и Радосвета Кръстанова („Място за бъдеще“, председател на СГС Щастливеца) , които представиха идеята и смисъла на дискусията за гражданските ни права. Мариета Манева от Университетски клуб за екология и устойчиво развитие на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (UNECO) изнесе презентация на тема “Как да потърсим гражданските си права”. Роза Димова от Център за изследвания и политики за жените представи на гостите и на студентите темата “Измерения на европейското гражданство. Закрила на основните права и свободи. Участие в процеса на вземане на решения в Европейския съюз”.

Последва дискусия с граждански организации, студенти и преподаватели по темата за гражданските права, информираността за тях и тяхната защита, както и практиката на гражданите да потърсят правата си на общинско, национално и европейско ниво. В дискусията съществено участие взеха юристите Свилен Овчаров (Зелени адвокати) и Атанас Славов (Център за нестопанско право), които отговаряха на въпроси на студенти и активни граждани. Книжни обучителни материали за гражданските ни права в Европейския съюз любезно бяха предоставени на аудиторията от представители на Европейския институт - д-р Борислав Мавров и Петър Тасев. Най-оживена беше дискусията по актуалните във връзка с гражданските протести пред парламента проблеми, свързани с утвърждаване на практики на пряка демокрация в България и по-специално въпросите около законопроекта за референдумите. Активни страни в тази дискусия бяха от една страна Надежда Максимова (За да остане природа в България, Да спасим Иракли), Боряна Шивачева (Съюз на граждански сдружения в Столична община) и Свилен Овчаров (Зелени адвокати) и от друга страна авторите на самия законопроект от Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданска активност Balkan Assist - г-жа Славея Христова, Атанас Славов, Владимира Цветкова.

Предвид огромния интерес към темата, бе уговорено провеждането на специално събитие, посветено на проблема за пряката демокрация и референдумите в България, което ще бъде организирано по проект “Място за бъдеще” с активната подкрепа на Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданска активност Balkan Assist и ще се проведе на 5 март 2009 г. в Центъра за култура и дебат Червената къща в София.

Събитието бе увенчано и с подчертан медиен интерес от страна на радио журналисти от RFI, програма “Христо Ботев” и Радио София на БНР, които вземаха интервюта и правеха репортажи на място.

ВТОРА ЧАСТ на дискусията продължи под надслова ГРАЖДАНСКИ КЛУБ - ФОРУМ ЗА СОФИЯ

Петър Канев, ръководител на проекта “Място за бъдеще”, направи обобщение на резултатите от срещата-форум „София – град за хората“ (18 декември 2008 г., НБУ) – и още веднъж представи възможностите на проекта „Място за бъдеще“ да подпомага граждански инициативи. Целта е създаването на база от данни, която обобщава специфичния досегашен опит на участващите в срещата, както и на други активни граждани и сдружения (засега главно на територията на София).

Арх. Мартин Микуш („Място за бъдеще“) и Ростислав Кандиларов (Сдружение Велоеволюция, гражданско сдружение Хармония) представиха на аудиторията своите предложения за стратегия за по-нататъшно общуване и взаимодействие на активните граждани на столицата. В свободната дискусия с предложения за обсъждане на общи проблеми, свързани с правата ни, се включиха активно г-жа Боряна Шивачева, г-н Иван Петров, Денница Кюранова, Теодор Василев и др. Г-жа Денница Кюранова отново напомни своето предложение за среща между представители на природозащитната коалиция За да остане природа в България и гражданската коалиция, действаща в Столичния общински съвет. Оснвона тема на това предстоящо събитие ще бъде споделянето на добри практики за работа в гражданска коалиция. Друго предстоящо събитие, свързано с гражданския форум за София, би могло да бъде представянето на новия проект за устав на Столична община, изработван от Европейския институт.

В заключение бяха анонсирани предстоящите събития за февруари-апирл ‘09 на гражданския форум „София – град за хората“, на проект „Място за бъдеще“ и на партниращите организации по проекта.

22.01.2009, НБУ: Безплатната енергия и политиката - част 1

Департамент Политически науки на НБУ, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“ и екипът на проекта „Място за бъдеще“ осъществиха прожекция и семинар Безплатната енергия и политиката - част 1 на 22 януари 2009 г. (четвъртък) от 16,15 ч. в НБУ, І корпус, зала 409, с водещ Калин Ненов. Първата част на дискусията премина добре, макар че гостите бяха малко. През февруари предстои втората част, за която ще поканим български учени и изобретатели, работещи в областта на нестандартните източници на енергия.

05.03.2009: Дискусия за законопроека за прякото участие на гражданите в управлението

На 5 март 2009 г. в Център за култура и дебат „Червената къща” се състоя гражданската дискусия на тема Законопроектът за прякото участие на гражданите в управлението - възможно ли е гражданското участие?

Дискусията беше част от поредицата събития в рамките на проект МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, посветени на гражданското участие. Организатори на събитието са Софийско гражданско сдружение «Щастливеца», Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската инициатива «Болкан Асист» и депратамент Политически науки на Нов български университет.

В събитието участваха представители на академичните среди, граждански инициативи и сдружения (коалиция «За да остане природа в България», Български център за нестопанско право, Гражданска инициатива «Справедливост», гражданска формация за зелена София и др.), студенти от Нов български униврситет и СУ «Св. Климент Охридски» и много граждани.

Център на дискусията беше законопроектът за нов Закон за участие на гражданите в управлението, изработен по инициатива на сдружение «Болкан Асист» и партньори, който предвижда значително разширяване на правомощията на гражданите в процеса на вземане на политически решения.

Славея Христова, изпълнителен директор на сдружението, представи основните етапи на реализирането на законпроекта от идейния замисъл до влизането му в пленарна зала. Тя разказа за спънките, които работната група е трябвало да преодолее преди и след внасянето на проекта в Народното събрание. След внасянето му законопроектът претърпява редица обезмислящи го промени, а второто му четене в параламента е на практика осуетено чрез нарушаване на парламентарните процедури и дебати не по същество. Дискусията е изместена от разглеждане на приетия вече на първо четене законпроект към безпредметния въпрос необходима ли е пряка демокрация в България, принцип залегнал в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Атанас Славов от Български център за нестопанско право очерта новите моменти в съдържанието на законопроекта спрямо действащия Закон за допитване до народа, като израз на качествено нова философия към гражданската инициатива. Най-ревоюционният момент в новия законпроект дава възможност на гражданите сами да инциират национални референдуми и да предлагат законодателни инициативи, които задължително да бъдат разглеждани от парламента.

В дискусията след основните лектори се включиха политологът Антоний Тодоров от Нов български университет, Андрей Ковачев, съосновател на Сдружение за дива природа «Балкани» и съпредседател на партия «Зелените» и адвокат Свилен Овчаров, представител на групата «Зелени адвокати» в Коалиция «За да остане природа в България». В изказванията си тримата дискутанти откроиха предизвикателствата пред новата инциатива и доразвиха възможностите на участието отвъд рамките на конкретния законпроект.

В коментара си на доц. Антоний Тодоров призова авторите на законопректа да анализират въпроса защо инициативата плаши управляващите и да се опитат да неутрализират техните страхове. Той напомни също, че референдумът сам по себе си не е непрменно демократичен инструмент за вземане на решения и че той може да легитимира решения, които нямат нищо общо с демокрацията и не подлежат на оспорване. Доц. Тодоров запита работната група по законопроекта дали тези рискове са отчетени по време на тяхната работа. На този въпрос юристът Атанас Славов отговори, че законпоректът изрично изключва възможност за иницииране на референдуми с антиконституционен характер, както и на такива, които застрашават човешките, гражданските, етническите и религиозните права.

Адвокат Свилен Овчаров изтъкна, че референдумът е само една от формите на пряка демокрация и запита авторите на проекта дали той регламентира и други форми на пряка демокрация - обществени обсъждания, гражданско застъпничество на общинско, регоинално и национално ниво и др. Отговорът на експертите беше, че и в момента съществуват закони, в които тези форми на пряка демокрация са регламентирани. Адвокат Овчаров отбеляза, че в такъв случай новият законопроект трябва да бъде обвързан с целия законодателен корпус, по отношение на различните форми на пряка демокрация.

Тезата на еколога Андрей Ковачев беше, че обхватът на закона трябва да бъде разширен и че е нужно да се предприемат допълнителни законодателни мерки, така че в някои случаи - особено на местно и регинонално равнище - формите на пряка демокрация да бъдат задължителни. Ковачев добави, че наред с тези мерки трябва да се предприемат и други, насочени срещу обезмислянето на приетите закони чрез допълването им с подзаконови актове. В противен случай и най-добрият закон няма да доведе до реалното му изпълнение.

Последната част от събитието протече като свободна дискусия, в която организатори, участници и зрители се срещнаха в равнопоставен граждански диалог.

С въпроси и предложения се включиха редица граждани, които реално са се занимавали с практикуване на пряка демокрация в българска среда - Васил Жечев, един от инициаторите на референдума в Бургас и Созопол, арх. Мартин Микуш, участник в гражданска група за обществено обсъждане на поправките на Общия устройствен план на София, Найден Чакъров, събирал подписки по въпроси от първостепенен обществен интерес, Владимир Генков, участник в гражданско застъпничество за спасяване на зелените площи в квартал Редута и др.

В дискусията се открои необходимостта от изработване на работещи механизми за граждански контрол над действията и решенията на властта и предложения за подбряване на комунакацията между управляващи и граждани. Като приоритет на гражданското общество бе посочена необходимостта от широк обществен дебат, който да свърже различните сфери на гражданството за по-координирани и ефектвни действия.

Дискусията протече при голям медиен и граждански интерес и очерта насоки за следващи събития по темата за гражданското участие.

* * *

23.03.2009, НБУ: Безплатната енергия и политиката - част 2

На 23 март в Нов български университет се състоя срещата-разговор “Безплатната енергия и политиката - част 2“, за която разказахме тук.

Предлагаме ви запис от представянето на Огнян Митов, в което са обсъдени някои изобретения на професор Стефан Найденов, автор на книгата “И все пак водата гори”:

* * *

Напомняме, че разполагаме със статията на Огнян Митов „Структура на физическия вакуум и космическата експанзия на съвременната земна цивилизация“. Ако искате да я прочетете – моля драснете ни един ред.

Още за дискусията:

„Ако имаме свободна енергия,

те вече няма да имат власт над нас.“

(Милтън Купър)

Департамент Политически науки на НБУ,

Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“

и екипът на проект „Място за бъдеще“

представиха на 23 март 2009 г. (понеделник) от 16,15 ч. в НБУ, І корпус, зала 210:

Безплатната енергия и политиката - част 2

Среща-разговор с български учени и изобретатели, разработващи технологии в сферата на нестандартните чисти източници на енергия

Водещи: Калин Ненов, Георги Стефанов

Модератор: ас. Радосвета Кръстанова

След прожекцията на американския документален филм „Свободната енергия: надпреварата към нулевата точка“, екипът на “Място за бъдеще” предостави на студенти, преподаватели и граждани възможност да се запознаят на живо с български учени и специалисти, посветили изследванията и експериментите си на нестандартните начини за добиване на енергия – например студения синтез и енергията на нулевата точка.

Освен че ни подготвя за бъдещето, които идва, тази среща повдига и ключови въпроси за настоящето ни: Какви са причините да не живеем в свят на чиста и (почти) безплатна енергия – научно-технологични, политически или…? Какви са моралните избори, поставени пред всеки от нас – независимо дали създател или потребител на новите технологии, - когато тези технологии могат да бъдат използвани и като оръжие? Кой има правото да определя достъпа ни до тях?

Една от основните цели на срещата беше запознанство между потенциални съмишленици в разработването и популяризирането на енергиите на бъдещето.

В рамките на срещата бяха прожектирани кадри от български научни експерименти.

С участието на Огнян Митов, Светозар Златков и други.

Повече по темата:

Темата за безплатната енергия е особено актуална във времена на енергийна криза – като днешните. Ако гледате „Свободната енергия: надпреварата към нулевата точка“ (може да го изтеглите оттук), ще се изумите от възможностите, които разкриват пред нас експериментите и научните разработки, търсещи качествено нови енергийни източници – от електрогравитацията до студения синтез… и ще се стъписате (може би ;) от ролята на политиката в разгласяването и разпространяването на всяко ново общополезно откритие.

Къде се дяна безплатната енергия?

В края на 19 век научните списания предсказвали, че ще бъдем свидетели на „безплатно електричество“, съвсем скоро. Ежедневно ставали невероятни открития относно природата на електричеството. Никола Тесла демонстрирал „безжични мълнии“ и други чудеса, свързани с високочестотни токове. Царяла невиждана и нечувана възбуда за идното бъдеще. В разстояние на 20 години се появили автомобили, самолети, филми, звукозапис, телефонът, радиото и камерите за масова употреба. За първи път в познатата ни история, обикновеният човек бил насърчаван да съзре една визия на бъдеще с модерен транспорт, работа, дом и храна. Без болести, без бедност. Този път за всеки щяло да има „парче от тортата“…

И после? Къде са се потулили тези революционни енергии, тази технологична експлозия? Нима цялото въодушевление за „безплатната енергия“ е отречено от истинската наука? Или заслугата е на богатия елит, контролиращ правителствата, и безучастното ни общество?

Днес, в ново хилядолетие, и тук, в България – какво точно се случва?

На тази българска страница са събрани велики открития и личности в областта на свободната енергия.

Повече информация за стремежа към нулевата точка и свободната енергия можете да видите тук, както и тук (и двата материала са на английски).

  • Две между-университетски работилници за студенти и преподаватели

  • Три специализирани курса към програми и департаменти на партниращи университети

  • Четири стажа за студенти в СГС Щастливеца и в други партниращи организации

  • Подпомагане (логистично, експертно и финансово) на студентски и граждански инициативи

Целите на “Място за бъдеще” са:

  • Популяризиране на действащи граждански инициативи в университетска среда

Вероятно сте чували за граждански инициативи като “Да спасим Иракли” или “София - град за хората”? “Място за бъдеще” ви предоставя възможността да се запознаете с участниците в тях – на живо и лично. Защото гражданското общество в България не е само абстрактен термин или хубаво пожелание – то има и действително въплъщение в реални и живи лица на конкретни хора и общности…

  • Взаимодействие между граждански инициативи и общности, от една страна, и между граждански инициативи, преподаватели и студенти, от друга - комуникация, дебати, дискусии, взаимно обучение, практически примери и обща работа…

За жива социална връзка на солидарност и подпомагане между различни граждански активни и професионални общности, между активни граждански групи и университетската общност…

В това взаимодействие чрез споделяне на опит и чрез практически упражнения за професионалната си реализация, студентите ще усвоят умения за интегриран подход към действителността и за социална активност и ще развият своята гражданска компетентност.

  • Ангажиране на експертния потенциал на представители на академичната среда и на партниращите неправителствени организации и Ангажиране на студентите чрез пряко участие в дейностите на проекта като част от обучението им чрез:

- Кредити за специализиран курс или свободно избираема дисциплина, свързана с проекта

- Самостоятелна работа

- Курсова/дипломна работа

- Стаж в НПО или в друга партнираща на проекта организация

- Лятна практика

- Пътуващ семинар

- Участие в кръгла маса, дискусия, семинар

- Участие в практически упражнения, ателиета, работилници

- Възможност за самостоятелна инициатива

Опитът ни убеди, че оспорването и протестът не са достатъчни, за да изградим от непосредстваната си среда едно място за бъдеще.

Посветихме се на този проект, защото е нужно да предлагаме заедно решения за развитие, което има бъдеще.

Присъединете се!

За вас има място. :)

Винаги ще ни намерите на place.for.future в gmail.com.

Пишете ни!

Categories

Archives

Gallery

image0001jpg-a03.jpg dsc02039.jpg 30.jpg img_2426.jpg

 

August 2010
M T W T F S S
« Jul    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Tags

МАТЕРИАЛИ ЗА СТУДЕНТИ - ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

За СГС Щастливеца

Блогове на място

Граждани за София

Устойчива Витоша

Гражданско образование

За да остане природа

За душата

Много ВАЖНО!!!

Приятели и партньори

ФОРУМ

Meta