GRADNJA OBJEKATA

Vijadukt Drežnik kod Karlovca

Odmah pokraj naplatnih kućica u Karlovcu autocesta prema Rijeci ide preko vijadukta Drežnik, najduljeg u Hrvatskoj (2 485 m, slika 30.). Vijadukt je podijeljen u sedam pomačnih cjelina (poteza odvojenih prijelaznim napravama): 225 + 270 + 4×408 + 358 m u kojima su rasponi uglavnom 35,0 m. U šestoj cjelini, duljine 408 m, i to točno na sredini poteza, nalazi se dvostruko veći otvor, kojim se premošćuje korito Kupe (slika 31.).

U redovitim su poljima rasponski sklopovi kakvi su uvriježeni na većini sličnih mostova na hrvatskim autocestama (predgotovljeni prednapeti betonski nosači spregnuti s dobetoniranom kolničkom pločom, slika 32.), pri čemu je nad potporama uspostavljena protežnost ugradbom armature u kolničku ploču. Otvor nad Kupom nužno je drukčiji.

Dijelovi nosačā nad obalnim stupištima također su predgotovljeni, a kada se postave na stupišta djeluju kao prijepusti što sežu po 17,0 m na obje strane. Pošto se na njih polože nosači nad koritom i u susjednim poljima, uvlače se protežnosne natege, pa se napinju nakon očvrsnuća betona u mokrim čvorovima (na spoju prijepusta i nosačā u poljima). Dio je protežnosnih natega u kolničkoj ploči.

Slika 30: Uzdužni raspored vijadukta Drežnik kod Karlovca
Slika 30: Uzdužni raspored vijadukta Drežnik kod Karlovca
Slika 31: Uzdužni raspored vijadukta – premoštenje korita Kupe
Slika 31: Uzdužni raspored vijadukta – premoštenje korita Kupe
Slika 32: Poprečni presjek rasponskoga sklopa vijadukta
Slika 32: Poprečni presjek rasponskoga sklopa vijadukta

Ležajevi su, zavisno od očekivanih pomaka, elastomerni (domaća tvrtka Polirol), Ø 700 mm, a visine 110 do 190 mm, zavisno od udaljenosti od ništišta pomakā, te lončasti (talijanska tvrtka FIP), pri većim pomacima [15]. Dio stupova izravno je upet u rasponski sklop. Prijelazne su naprave domaće proizvodnje (Kontakt-inženjering). Zanimljivo je da su primijenjena dva načina prednapinjanja iako su svi predgotovljeni nosači jednaki: naknadno i mješovito (dijelom prethodno, a dijelom naknadno [16]).

Zbog duljine vijadukta na njemu su izostavljeni zaustavni trakovi, pa je širina vijadukta nešto manja. Stupovi su uvriježena, nakovnjasta oblika, temeljeni na pilotima. Upornjaci su potkovasti, temeljeni plitko. Budući da je rok izvedbe bio iznimno kratak, u građenju su sudjelovala četiri hrvatska poduzeća: Hidroelektra – niskogradnja, Industrogradnja, Konstruktor i Viadukt, kojeg je zapala i izvedba najzahtjevnijih radova premoštenja Kupe. Inače je posao bio podijeljen po duljinskim odsječcima, pa iako je Konstruktor bio glavni sudionik, nije imao prava preraspodjeljivati posao ako dođe do neujednačena napredovanja radova (a moralo je doći zbog razlika u iskustvu i opremljenosti). Šteta je što nije prepoznata prigoda da se ovako velik most pomnjivije isprojektira, te što se za premoštenje Kupe nije našlo manje „silovano“ rješenje. Ipak je to most na samom rubu većega grada (slika 33.).

Slika 33: Pogled na vijadukt Drežnik kod Karlovca
Slika 33: Pogled na vijadukt Drežnik kod Karlovca
Gore dolje

vezani članci ( 36 )

ZAKONI
Zakonski propisi Zakoni PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU ZA RADNE I POMOĆNE PROSTORIJE I PROSTORE
leksikon
# A B C Č
Ć D Đ E
F G H I J
K L LJ M N
NJ O P Q R
S Š T U V
W X Y Z Ž