PERSBERICHT

13 december 2007

Presentatie nieuwste boek Nirvi Mes ‘bouwen aan een nieuwe werkelijkheid’

Op donderdag 13 december presenteert Nirvi Mes zijn nieuwste boek ‘bouwen aan een nieuwe werkelijkheid’. Tijdens het jaarcongres van PSIBouw en de Regieraad Bouw neemt Theo Rietkerk, voorzitter van de Regieraad Bouw Oost Nederland en gedeputeerde van de provincie Overijssel het eerste exemplaar in ontvangst. Dit boek beschrijft het ontstaan en de visie van het innovatieve concept ‘kasteelschap’.. Het boek is bijzonder omdat de gekozen vorm de inhoud weerspiegelt. Een collectief van Twentse kunstenaars heeft voor elk boek een unieke vormgeving gemaakt. De 600 exemplaren zijn in allerlei materialen uitgevoerd: hout, beton, fluweel, karton, kunststof. Daarmee is elk boek uniek en heeft toch dezelfde inhoud.

Deze unieke verschijningsvorm doet recht aan het unieke van elke bewoner in het concept kasteelschap en de integratie van tegelijkertijd wonen, werken, zorgen en recreëren in een bijzonder gemeenschappelijk woonconcept. Ook het ontwerpproces van een ‘kasteelschap’ is uniek doordat potentiële bewoners vanaf het begin bij het ontwerp betrokken worden en in een virtuele omgeving het ontwerp beïnvloeden. Kasteelschap maakt voor een buurtschap van ongeveer 400 woningen zowel een ontwerp voor stedenbouw, een bouwontwerp, een sociaal bestek en een virtueel bestek. Het concept wordt door de Stichting Geïntegreerd Wonen samen met potentiële bewoners en stakeholders geconcretiseerd. Het college van B&W Almelo heeft besloten dat een pilot in de nieuw te bouwen wijk ‘Waterrijk’ door de Stichting gerealiseerd mag worden.

Het boek is te bestellen via www.virtualinnovator.com en op het congres te verkrijgen in het winkeltje

Noot voor redactie:

U bent van harte welkom om de presentatie en overhandiging van het boek bij te wonen. De presentatie vind plaats tijdens het jaarcongres van PSIBouw en de Regieraad Bouw, 13 december a.s. vanaf 13.00 uur, in ‘Hart van Holland’, te Nijkerk, Presentaties ronde 1, bewonersparticipatie. Zie voor meer informatie www.innovatieonzekracht.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

www.kasteelschap.nl

Nirvi Mes 0610676302

PSI Bouw, Aart Karssen 0622237427