Folkrätt I: Israel ”ockuperar” inte enligt folkrätten!

CB015977Araberna och Vänstern pratar ofta om ”folkrätten” och ”internationella lagar” rörande Israel och hävdar alltid att Israel bryter mot folkrätten. Uteslutande är det dock så att dessa människor inte har någon aning egentligen om vad ”folkrätten” säger eller innebär. De rapar istället bara upp en rad påstående de hittat på någon socialistisk israelhatarsida och fortsätter rapa upp det tills alla tror det är sant (Vänstern har verkligen läst sin Goebbels).

Därför tänkte jag försöka gå igenom vad folkrätten säger om olika frågor rörande Israel och araberna. Denna artikel ska fokusera på*:

Vad folkrätten säger om ”ockupation”?

Det existerar två olika former av ”ockupation”; 1) ockupation av områden som inte tillhör någon stat, terra nullius eller res nullius, och 2) ockupation som resultat av en väpnad konflikt vilket handlar om områden som tillhör stater.

Ockupation av territorium som inte tillhör någon stat handlade före 1928, då aggressionskrig började förbjudas genom den så kallade Briand-Kelloggpakten, om territorier som ansågs vara obefolkade. På den tiden inkluderades i begreppet även territorier som beboddes av det som kallades ”ociviliserade folk”, exempelvis i Afrika och Asien. På så sätt kunde även kolonisationen genomföras, vilken alltså folkrättsligt sett var helt legitim (!).

Tittar vi på ockupation som resultat av en väpnad konflikt, alltså rörande områden som tillhör stater, säger Haagkonventionen om krigets lagar följande:

Artikel 42:
”Ett område anses ockuperat när det är de facto ställt under myndigheten av en fientlig armé. Ockupationen är enbart tillämplig på området där sådan myndighet har upprättats och kan upprätthållas.”

Artikel 43 beskriver när ett område har ockuperats och dess parter:

”Styret av den legitima makten har de facto övergått till ockupanten, varför den senare ska vidta alla åtgärder som står i dennes makt för att återupprätta och försäkra, så långt det är möjligt, allmän ordning och säkerhet, och samtidigt respektera, såvida det inte är absolut ogenomförbart, gällande lagar i det landet.”

Det behöver alltså först fastställas vem som hade den legitima makten över området, innan det går att fastställa om en ockupation inträtt eller ej. Genom att se hur tidigare erövringar av området har skett och på vilken rättslig grund de har gjorts kan man avgöra vem som har bättre rätt till ett omstritt område.

Frågan som bör ställas är alltså:

Vilket var Västbankens och Gazaremsans legitima styre 1967?

Media har ju för vana att tala om att Israel ska ”lämna tillbaka” Västbanken, Gaza och östra Jerusalem till araberna, som idag kallas ”palestinier”. Men saken är den att de ”palestinska” araberna saknade kontroll över områdena när Israel tog dem. Det fanns ingen ”palestinsk” stat (har för övrigt aldrig funnits heller) och därmed fanns inte heller något legitimt ”palestinskt” styre. 

Detta faktum gör det logiskt och folkrättsligt omöjligt att hävda att områdena tillhörde ”palestinier” och därmed samtidigt fel att kräva att områdena ”lämnas tillbaka”.

En naturlig följdfråga blir:

Utgjorde Jordanien och Egypten den ”legitima makten” över områdena 1967?

För att avgöra det får man titta på vilken rättslig status områdena hade före Jordaniens och Egyptens  ockupation av dessa 1947/48 samt vad som hände därefter.

Britterna erövrade det som kom kallades ”Palestina-mandatet” under första världskriget. Vid denna tid gällde den s.k. ”ad bellum”-doktrinen som inte förbjöd krig. Därmed var inte heller erövring av territorium förbjudet. Utöver det ansågs Mellanöstern vara ”terra nullius” och både fransmännens och britternas ockupationen var med andra ord folkrättsligt legitima. Detta bevisades även Nationernas Förbund som godkände delningar och omritningar av kartan i upprättandet av olika mandat.

När britterna valde att lämna över frågan om det kvarvarande mandatet (Trans-Jordanien hade redan fått 78% av området) röstade FN igenom delningsresolution 181. Dock var denna resolution inte bindande och dessutom avfördade araberna resolutionen. Det kan inte heller ses som ett avtal mellan två parter eftersom en av parterna förkastade förslaget. Därmed har resolution 181 ingen som helst rättslig relevans.

Frågan som kan ställas är då:

Vilken juridisk rätt har då Israel att existera som ju ”fick ett område av FN som ett resultat av delningsresolutionen”?

Jo, eftersom britterna valde att officiellt lämna det kvarvarande mandatet den 14 maj 1948 fick området status av ”res nullius”, dvs utan rättslig status. Detta vakuum fylldes dock upp av Israels självständighetsdeklaration och i kraft av att vara en stat har Israel rätten till territoriell integritet och politiskt oberoende, vilket alla stater har rätt till.

Vid det här laget hade aggressionskrig förbjudits genom den doktrin som fransmännen och britterna redan 1928 hade initierat och som FN införlivat i stadgan genom artiklarna 2(4) och 51.

Det betyder att bara självförsvarskrig var tillåtna och inga fördelar kan göras gällande som resultat av rättsstridiga handlingar. Det betyder alltså att territorium som erövras genom aggressionskrig inte kan framställas rättsliga anspråk på, vilket framgår av principen ex injuria ius non oritur (genom orätt kan inte rätt härledas). Det gäller oavsett vilken rättslig status området hade före erövringen, res eller terra nullius eller om det området utgjorde en stat.

Det innebär i sin tur att de territorier som Jordanien och Egypten erövrade under den första arabisk-israeliska konflikten 1948 var ogiltiga erövringar eftersom de genom aggression angrep den nybildade judiska staten i syfte att utplåna den. Svaret på frågan ovan är med andra ord att vare sig Jordanien eller Egypten kan framställa rättsligt giltiga anspråk på områdena. De kan därför inte heller ge eller lova bort områdena till någon annan.

(Dessutom kan det noteras att Jordanien avsades sig alla eventuella anspråk på Västbanken 1988 och Egypten har gjort detsamma rörande Gaza.)

Rättmätiga ägaren till områdena

Judeén/Samaria, alltså det som idag av somliga kallas ”Västbanken” samt Gaza, betecknades 1967 rättsligt sett som ”res nullius” eftersom de som kontrollerade områdena vid tidpunkten för Israels erövring 1967 saknade rättsligt giltigt anspråk på områdena.

Eftersom självförsvar rättsligt sett är det enda legitima våldet inom folkrätten har Israel genom sina erövringar 1967 bättre rätt till områdena i förhållande till de tidigare innehavarna – Jordanien och Egypten – eftersom båda dessa saknade helt den legitima makten då de tog området i ett aggressionkrig.

Efter 1993

Eftersom Israel under Oslo-processen gav araberna befogenheter i A-områdena gavs araberna samtidigt den legitima makten över just A-områdena, men endast dessa. Den legitima makten som Israel gav den ”palestinska myndigheten” kan dock upphävas på basis av Wienkonventionen, och skulle därmed kunna ta bort den ”legitima makt” de fick under den s.k. fredsprocessen.

I B- och C-områdena emellertid är inte den legitima makten tillerkänt den ”palestinska myndigheten” och kan därmed inte klassas som ockuperade ej heller ”lämnas tillbaka”. Som anfört ovan är därmed inte heller Genevekonventionen applicerbar på B- och C-områdena och därmed bryter bosättningar inte mot gällande folkrätt! (mer om detta senare)

Sammanfattningsvis

 1. Britterna hade folkrättsligt sett rätt till det som kallades ”Palestina-mandatet”, då ockupation av ”terra nullius” -områden var folkrättsligt legitimt
 2. Resolution 181 har ingen juridisk relevans överhuvudtaget, eftersom resolutionen dels inte var bindande och dels inte kan räknas som ingånget avtal, eftersom araberna förkastade delningsförslaget.
  När britterna lämnade det kvarvarande mandatet blev området ”res nullius” men detta ”vakuum” uppfylldes av Israels självständighetsdeklaration. I kraft av att vara en stat tillerkänns Israel rätten till territoriell integritet och politiskt oberoende, vilket alla stater har rätt till.
 3. De territorier som Jordanien och Egypten erövrade under den första arabisk-israeliska konflikten 1948 var ogiltiga erövringar enligt folkrätten eftersom de genom aggression angrep den nybildade judiska staten i syfte att utplåna den. Vare sig Jordanien eller Egypten kan alltså framställa rättsligt giltiga anspråk på områdena.
 4. De ”palestinska” araberna saknade kontroll över områdena när Israel tog dem. Det fanns ingen ”palestinsk” stat och därmed fanns inte heller något legitimt ”palestinskt” styre. Detta faktum gör det logiskt och folkrättsligt omöjligt att hävda att områdena tillhörde ”palestinier” och därmed samtidigt fel att kräva att områdena ”lämnas tillbaka”.
 5. Eftersom självförsvar rättsligt sett är det enda legitima våldet inom folkrätten har Israel genom sina erövringar 1967 bättre rätt till områdena i förhållande till de tidigare innehavarna – Jordanien och Egypten – eftersom båda dessa saknade helt den legitima makten då de tog områdena i aggressionkrig.
 6. Idag är det endast i A-områdem den ”palestinska myndigheten” har den legitima makten, ej i B- och C-områdena.

SLUTSATS:

Israels kontroll av de omdiskuterade områdena är och var alltså inte att beteckna som ockupation och därför är inte heller Genevekonventionen applicerbar!

Därmed basta!

—–

* Fakta, textavsnitt och information till detta inlägg kommer ifrån en tidigare artikel av folkrättsjuristen Marie-Helene Boccara. Jag har utifrån den texten själv redigerat, lagt till och dragit ifrån, dock utan att ändra innebörden av originaltexten.

DN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
SvD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Sydsvenskan 1, 2, 3, 4, 5, 6
VG 2 3 4 5 6
Dagbladet 2 3 4 5 6 7
Dagen 2 3
svt 1
Sydsvenskan 7

49 kommentarer

 1. Jag läste inte ens vad du skrev för skit! Hur i helvete ska DU komma hit och förklara för världen vad är en ackupation din dumma jävel när FN har under ett stort antal resolutioner fördömd Israel för ockupationen, för racism, för brott mot krigslagar och de mänskliga rättigheterna..och förklarar Zionismen jämförbar med Nazismen!! Alltså¨du vet bättre än alla de jurister som fick svettas med texter och resolutioner för att uttrycka dem tillräckligt ”försiktiga” så att USA skulle acceptera dem?? Du är fan mig inte klok! Jag ska säga dig en sak: om inte annat NU har den horan Livni gjort sig full förtjänd att sitta i en internationell domstol för folkmord. Har jag fel enligt dina ”kunskaper” i folkrätten?

 2. Förresten du kan komma med dina ordvänderier med saken är att Israel blir mindre populär för varje dag som går …redan 2006 tyckte folk i 25 länder att Israel var en av de farligaste länderna i världen…och det blir inte bättre av den här din dumma jävel!

 3. Det du skriver er bare tull. Rent idioti. Du kan grave deg ned i jus, du kan studere ideer om legitim makt og runke så mye du vil nedi den gjørma der, men det er en ting du trenger å se, kamerat:
  Et undertrykt folk gjør opprør mot en brutal okkupant, og de har de all rett til. Folkeretten er konstruert av imperialismen for å opprettholde den, noe du forøvrig beviser eminent i siste del av fjerde avsnitt.

  Det er rett å gjøre opprør!
  - Mao Tse-Tung

 4. En intressant juridisk studie, som dock endast i förbigående berör pudelns kärna, nämligen staten Israels rätt att existera. Att Palestinamandatet blev res-nullius 14 maj 1948 (inte 2008 som i texten, tyrckfel ursäktas) betyder inte automatiskt att den första som så att säga reste sin flagga där därmed automatiskt hade rätt därtill. Att FN erkände staten Israel är heller inte försvarbart, vilken rätt hade andra världskrigets segrarmakter och några till att ge bort ett res-nullius inte heller de hade rätt till (dåligt samvete för att inte ha skyddat Europas judar från Förintelsen räknas inte)? Vissa tvivel beträffande det folkrättsliga läget kan alltså finnas.
  Det som däremot verkar vara satt utom tvivel är den makt (och därmed rätt) som bl a ordförande Mao har givit uttryck för, makten kommer ur gevärsmynningar. Kanske kunde du utvidga ditt inlägg litet ur även i detta hänseende. Krigen och ockupationerna i mandatets Palestina är til syvende og sist endast följder av denna fråga,

  skriver en sverigedemokrat som har egen erfarenhet av tårgas i Gaza, självmordsbombare i Jerusalem och ruiner i Beirut.

 5. Staten Israel har rätt att existera innom säkra gränser och den israeliska befolkningen har rätt att existera utan terror. Hamas är en terroristorganisation vilken vill eliminera Staten Israel och slakta den judiska befolkningen. Hamas har beskjutit Israel i 8 år med Kassam raketer. Det är nog! Hamas ska utrotas. Det såkallade palestinska folket bör flyttas till Jordanien, vilket är deras land. Landet Israel hör till judarna!

 6. Marc:

  Hahaha. Rolig du är. Först åberoper ni folkrätten. När du sen inser att den är på Israels sida, ja då skiter du i den.

  Dietrich:
  Du gör precis samma sak. Så snart du inser att folkrätten är på Israels sida, ja då skiter du också i den och hävdar att ”Folkeretten er konstruert av imperialismen for å opprettholde den”. Men lille Dietrich, juridk är juridik, och den juridiken är på Israels sida. Dags att svälja det.

  Roligt för övrigt att du citerar en av världens värsta mördare genom tiderna, som dödade miljoner och åter miljoner av sitt eget folk. Säger en del om var du står.

  Börje:

  Jo, områdets status har faktiskt betydelse. Du talar utifrån ett moraliskt argument, där du inte anser det vara rätt det som hände (där skiljer vi oss). Men rent juridiskt, rent folkrättsligt, har Israel rätt.

  Och det var det som var syftet med artikeln; att visa att folkrättsargument inte håller emot Israel.

 7. Det viktigaste för en fred i mellanöstern är att palestinierna får ett eget land och här spelar Sverige en nyckelroll. Eftersom ingen kan bo i ett sånt land så måste det finnas ett snällt Sverige som de kan fly till.

  FN (=snuttefilten för folk som saknar moral och som måste ha en auktoritet som talar om vad som är rätt och fel) hänvisas det till av folk här som vill lägga lite tyngd bakom sina argument. FN röstade nyligen emot en legalisering av homosexualitet, flera av länderna har dödsstraff för homosex.

  Jättebra artiklar av Kent tycker jag. En eloge från mig.

 8. Jag tycker att man kan hänvisa till FN, jag gör det själv ibland. Men man ska inte sluta tänka och känna själv bara för det.

 9. Problemet ar vaell att FN ‘cut and ran’ 1948.
  Eftersom det inte fanns en fardig Palestinsk stat i Vastbanken/Gaza, sa borde FN ha forlangt det brittiska mandatet i dessa omraden, eller uprattat ett nytt FN mandat, som en interm losning tills att en Palestinsk stat bildats. Da hadde konflikten alldrig uppstat
  Tyvarr det gar inte att andra i historien :-(

 10. Första gången jag har sett någon så grundligt ta upp delar av folkrätten i frågan mo Israel. Men alla delar av folkrätten är dessvärre inte skriftliga utan det finns sedvänjedelar också utöver Haggkonventionerna, Genévekonventionerna och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det bästa vore att helt sätta den helt på print som en världens grundlag med de nämnda samt de sedvänjerätter som finns.

  Glöm inte bort att marken som Israel bygger på till huvudelen ägdes av judar. Fråga vilken turk som helst eftersom de kan sin historia om det osmanska riket.

  Om någon vill veta så sympatiserar jag inte alls med SD.

 11. z999:

  Häller inte med dig. Mellanösternproblematiken har inte mkt att göra med Israel vs araberna. Stridigheter har funnits och finns oavsett Israel. Deras krav på land är bara taktik – det kommer inte förändra något, vilket Hamas kontroll av Gaza vittnar om. Att ”ge dem” ett land löser inget. Alla som känner till islam, vilket du gör såvitt jag vet, borde veta detta.

  Alexei:

  Nej, FNs mandat borde inte förlängts. Man tar sina beslut, man får stå sitt kast. Ett aggressionskrig ska inte belönas med ytterliggare eftergifter.

  Kan för övrigt upplysa dig om att konflikten fanns INNAN Israel bildades, och INNAN Israel ens kontrollerade de omtvistade områdena. Säger inte det dig något?

  Singe star:

  Det jag skrivert ovan är det folkrätten stipluerar. Sen är det helt sant att judar ägde marken. Det verkar dock inte spela någon roll för araberna…dock inte förvånande.

 12. Det stämmer att judarna ägde en hel del land i området under den ottomanska eran. Faktum är att det judiska innehavet av land fick sig en rejäl skjuts i och med att ottomanerna (tillsammans med tyskarna) förberedde sig för ett större krig (dito skedde f.ö även bland dom allierade) och behövde varenda dinar dom kunde få tag i.
  Abdul Hamid II är (ö)känd för att ha sålt landområden till judar.

  Om vi tar och sk*ter i detta och allt annat snack om lagar och regler och historiska fakta för ett ögonblick…

  1. Palestinierna, med eller utan lagfört , under eller inte under res-nullius status, levde där och har gjort över 1000 år. Dito gäller judarna.
  2. Judarna kommer inte att dra därifrån och inte heller palestinierna (så till den grad att problemet löser sig självt).

  Båda parter måste lära sig att leve med varandra. Bråket har varat för länge och är alldeles för infekterat för att parterna skall kunna lösa problemet själva.

  F.N måste tvångsannektera Gaza! Israel, EU och U.S.A måste öppna pennipungen och ge männniskor där en drägligare tillvaro!

 13. Kent:
  ”Att “ge dem” ett land löser inget. Alla som känner till islam, vilket du gör såvitt jag vet, borde veta detta.”

  Definitivt. Barnprogrammen från Hamas som finns på youtube (sök på farfour för att få ett axplock) visar detta tydligt.

  Ni här som vill fördöma israels agerande, skulle vara kul att läsa lite hur ni ser på helheten bakom de senaste händelserna. Att Israel nu ska fördömas medans hamas raketbeskjutningar bemöts med ett tyst medgivande. Varför?

 14. En bra artikel Kent.

  Bra argumenterat även av kentekeroth.
  Blir lite rädd när personer som Marc och Dietrich uttaler sig… uhhhh vilket hat och ignorans som finns där (Till Marc och Dietrich ignorans = okunskap)

 15. Europeisk imperialism och kolonialism förberedde och utgjorde grunden för konflikten.
  Europeiskt dåligt samvete efter brutal krigföring och förintelse av det judiska folket påbörjade konflikten.
  Europeisk rasism och islamofobi förlänger konflikten.

  Kent du har verkligen läst på. Det verkar som om rasism är en god källa till motivation.

  Jag förundras över att ni verkar tro att muslimer är våldsamma till naturen. Den dag muslimer ses som européers jämlikar och behandlas med rättvisa och respekt kommer inte terrorism att finnas längre. Varför funderar ni inte över källan till terrorism? Hur kan ni tro att terrorism kan bombas bort? Det är ju så terrorism föds!

  Jag vill avsluta med att påminna om att terrorism är ett subjektivt begrepp. Den enes terrorist är den andres motståndsman. Jag är övertygad om att franska motståndsmän mot tyskarna ockupation under andra världskriget skulle idag kallas terrorister om tyskarna vunnit kriget.

  Sluta vara så cynisk.

 16. Ottomansk Turk-Svensk:

  1. Nej, inga ”palestinier” har levft där i 1000 år. Möjligen några nomadiska araber som inte brydde sig ett skit om landet förrän det blev rikt p.g.a. judisk inflyttning.

  2. Bara för att en grupp människor kräver något, ska de givetvis inte få det. Det vore som om araberna i Malmö skulle kräva Malmö. Jag skulle då, hävda att de inte har någon rätt att kräva Malmö, medan du med din argumentation menar att ”problemet är här” och ropa på att FN ska tvångsannektera Malmö.

  Nej, rätt ska vara rätt. Pragmatism på den nivån resulterar endast i anarki, våld och en ständig kravmaskin.

  Adrian:

  Ja, jag har läst på. Du har kanske inte läst artikeln?

  Nej, terrorism föds inte av ”bomber”. Faktum är att muslimerna agerar på samma ”mandat” idag som de gjorde för 1000 år sedan, bl a under korstågen. Men idag anvä’nder de bara annan taktik. Titta på islam och des historia, vad koranen, haditherna och deras religiösa ledare säger. Kom därefter och påstå att islam inte är grunden till det hela.

  Fel. Franska motståndsmän attackerade soldater, inte civila fransmän. Eller hur? Dessutom i en situation där Tyskland de facto var illegal ockupant, vilket Israel INTE ÄR.

  Rätt ska vara rätt.

 17. Jag trodde att vår samtids pragmatism ledde till anarki, våld och en ”evig kvarnmaskin”.

 18. Ja, det du skriver är ju kända fakta för de insiktsfulla. Kanske det inte är så snällt av dig att låta inläggen från Marc och Dietrich stå kvar men det kanske finns en och annan som ännu inte sett vilken sorts mörkermän som gödslar antisemitismen med sin speciella retorik så det kanske må vara hänt. Kristallklart och klockrent framställt av dig, till den nytta det kan ha förstås. Förblindade hatmånglare som M och D biter inte förnuft och logiska resonemang på, de är oemottagliga!

 19. Jag gillar inte Sverigedemokraterna. Jag tror inte att SD är kritisk till invandringen för att den är dyr utan för att de inte gillar utlänningar och därmed är främlingsfientliga.

  MEN, jag tycker det var ett ganska intressant blogginlägg! Inte illa för en Sverigedemokrat!

  Min uppfattning är för övrigt att palestinierna är besegrade och därmed faktiskt inte har någon rätt att diktera några villkor. Är man militärt besegrad återstår bara att spränga sig i luften, vilket de gör. Eller förhandla, vilket de inte förstått.

  Att få tillbaks land där det nu bor miljontals judar är lika mycket fantasi som att polackerna skulle få tillbaks sina östra delar.

  Vinnaren har trots allt ett och annat att säga till om i efterkommande förhandlingar.

 20. Jag förstår inte riktigt vad du menar med att muslimer agerar under samma mandat nu som under korstågen. Du får gärna förklara vad du menar.

  Jag tycker absolut inte Islam är källan till konflikten, på vilket sätt skulle det vara det? Är terrorism endast en muslimsk företeelse?

  Om tyska civila hade befunnit sig på ockuperad fransk mark tror jag inte franska motståndsmän skulle se det som moraliskt oförsvarbart att tvinga dem tillbaka till Tyskland. Nu hann inte den tyska ockupationen så långt. Attackera civila tyskar i Tyskland gjorde de allierade i stor grad ändå. Och de facto kallades franska motståndsmän terrorister av tyskarna.

 21. Mange:
  ”Min uppfattning är för övrigt att palestinierna är besegrade och därmed faktiskt inte har någon rätt att diktera några villkor. Är man militärt besegrad återstår bara att spränga sig i luften, vilket de gör.”

  Vi har haft terrorism i andra delar av världen men sättet att spränga sig själv är ganska unikt för islam vilket visar att konflikten är religiöst rotad. Varken IRA eller bader meinhof körde med självmordsattacker. Återstår bara att spränga sig själv?

  ”Eller förhandla, vilket de inte förstått.”

  Det är sant. Dom har haft enormt lång tid på sig att komma övverens med israelerna men har ändå totalt misslyckats.

  Jag har rätt mycket åsikter i den här frågan grundat på vad jag anser vara moraliskt riktigt.
  Kolla följande på youtube, det är alltså klipp från palestinsk barntv.
  http://www.youtube.com/results?search_query=farfour&search_type=&aq=f
  Med bakgrund av all muslimsk terror som har varit samt palestiniernas hjärntvätt av barn så är det ganska makabert att läsa Adrians inlägg.

  Adrian, korstågen var det kristna Europas defensiva svar på mer än 450 års muslimsk aggression. Myten om att kortågen ingenting uppnådde är också en del av den nya historierevisionismen. I verkligheten stoppade de expansionen av islam och dess heliga krig på den kristna kontinenten. Korstågen bidrog för en tid till att rulla tillbaka den muslimska aggressionen. En aggression som senare återupptogs under 1400- och 1500-talen.

 22. Världen omkring år 2030 kommer bli delad i två hududsakliga delar: Islamiska länder/Afrika å ena sidan och alla andra å andra sidan.

  Islamiska länderna har ca 1/3 del av befolkningen och 1/33 del av produktionen.

  2/3 av världens befolkning kommer producera 96% av världens ”BNP”.

  En medborgare i ett islamiskt land kommer alltså pruducer 1/16 del av vad en ”fri” medborgare kommer göra.

  Läs hela rapporten här:

  http://www.freeworldacademy.com/globalleader/trends.htm

  Inga stora krig förväntas, men alla länder som råkar gränsa till ett islamiskt land får problem.

 23. z999 – Ja så var det. De fredsälskande kristna euopéerna utlyste korstågen för att skydda sig mot de i själen onda muslimerna.

  Korstågen har sin grund i konflikter mellan Byzantiska riket och Seldjukiska riket. Kristna å ena sidan och muslimer å andra, men antagligen hade religion väldigt lite med saken att göra. Byzantiska rikets kejsare vände sig dock till påven och bad om hjälp mot seldjukerna och plötsligt hade kristna européer bestämt sig för att befria Jerusalem, där kristna, judar och muslimer levde i fred med varandra, under muslimskt styre. På vägen ner till mellanöstern visade soldater ur korstågen sin hängivenhet till den kristna tron genom att massakrera judar. Dödandet av judar (och muslimer) fortsatte i Palestina. När Jerusalem intogs under första korståget massakrerades 40.000 civila muslimer och judar.

  Jag menar inte att muslimska riken inte var aggressiva och inte krigade – det jag menar är att just att de var muslimer har inget med saken att göra. De flesta av världshistoriens mest brutala imperier var inte muslimer. Grekerna, romarna, mongolerna, britterna osv var ju inte muslimer. Världens just nu mest brutala och aggressiva imperialistiska länder är INTE muslimska – USA och Kina.

  Vi fredsälskande européer är de värsta mördarna i världshistorien och har expanderat mer än några andra. Nordamerika, Sydamerika och Australien bestod inte av européer för 1000 år sedan. Där kan vi tala om terror och total förintelse av folkslag. Koloniseringen av världen har delvis skett i kristendomens namn – och konverteringen till kristendom var sällan fredlig.

  Sedan tycker jag att det är konstigt att du lätt kan rättfärdiga kristnas motstånd mot ”expansionen av islam” medan palestiniernas kamp mot det expansiva Israel ej är legitimt.
  Titta här:

  http://lawrenceofcyberia.blogs.com/photos/maps/landloss.html

 24. Kan Muslimerna upphöra med att ockupera Nordafrika så kan vi prata om Israel och palerstina efter att den ockupationen är över.

 25. Adrian:

  1. Oavsett vad du må anse om västmakternas framfart genom historien – ursäkter det musimernas framfart idag?
  2. Vad menar du med ”expansiva israel”? Israels storlek motsvarar ungefär Smålands storlek. Vad menar du med ”expansiv”? Vi har redan konstaterat att Israel inte ockuperar något land. Så…vad jiddrar du om?

  Lee:

  Ja, muslimernas framfart i Afrika är mycket oroande. Dessvärre gör inte Väst något åt det.

  Men fortfarande är det så att Israel inte ockuperar ngot ”palestina”. DEt har aldrig existerat och enligt folkrätten inte heller ockuperat.

  Läs artikeln igen om ni missade ngt.

 26. Lee: Oj! Det här var spännande! Vilka ska Nordafrika lämnas tillbaka till? Innebär det att de kristna ska upphöra med sin ockupation av Sverige?

  Kentekeroth:
  1. Vilken muslimsk framfart idag är det du talar om egentligen? Du får gärna ta och specificera dig.

  2. Jag menar att Israel lägger under sig mer och mer mark för varje år som går. Den apartheidlika muren går in på palestinskt territorium och de israeliska bosättningarna expanderar. Det finns en anledning till att palestinierna har mindre mark att leva på nu än för tio år sedan.
  Titta på bilden igen om ni missade ngt:
  http://lawrenceofcyberia.blogs.com/photos/maps/landloss.html

  Du förstår Kent – jag håller inte med dig om att Israel inte ockuperar palestinska områden. Jag är ingen jurist själv och även om jag tror att Marie-Hélène Boccara säkert är en duktig jurist så är hon utan tvekan en partisk sådan. Och partisk i allra högsta grad. Det är nämligen så att Kent Ekeroth har valt att här mer eller mindre citera Boccaras tolkning av de slingriga och snåriga konventionerna och stadgarna som utgör folkrätten och målat upp denna tolkning som den enda och rätta sanningen – som en sann fundamentalist. Boccara är dock en svensk-judisk jurist som emigrerat till Israel och hon har av förståeliga skäl valt att tolka folkrätten på ett sätt som försvarar Israels ockupation. Hon har också varit generalsekreterare för Svensk Israel-information, en av Israel-lobbyns främsta hörnpelare. Folkrätten omfattar en mängd olika internationella avtal som med all säkerhet till stor del motsäger varandra. Men som sagt, jag är ingen jurist och kan inte tala om folkrätten. Jag finner det dock situationen komisk med tanke på Kent Ekeroths inledning på blogginlägget:
  ”De rapar istället bara upp en rad påstående de hittat på någon socialistisk israelhatarsida och fortsätter rapa upp det tills alla tror det är sant”
  Du rapar rätt bra du med Kent.
  För min enkla hjärna är Israel en ockupationsmakt. Helt enkelt för att Israels erkända gränser sträcker sig längre än de gränser som erkändes 1948.

  Det tal om muslimernas framfart och ockupation och hur muslimer är och beter sig vittnar om den bild ni har av Islam och muslimer. Muslimer är INTE en homogen grupp med gemensamma intressen och mål. Sluta tala om muslimer som om de vore det.

 27. Adrian ..Muslimerna ockuperar Afrika .Dom är inte önskvärda i Dafour..”inte på något annat ställe hellre”..
  Dags att låta islam ta sin 600tals religion med sig tillbaka till Mekka..

 28. Adrian, att försvara islam på det sättet som du gör är för mig som om du skulle ha försvarat kristendomen under inkvisitionen.

  Det där tramset med att muslimer är olika använde US army när de anföll Irak. Det talades då om att det bara var en liten grupp muslimer som var emot demokrati och resten av muslimerna skulle välkomna USA ungefär som när de landsteg i Europa under dagen d. Nu har ”kriget” i Irak varat längre än andra världskriget. Islam ligger inte bara i krig med USA och mot kristendomen, buddhisterna i Thailand har samma problem i södra Thailand med muslimer och i Indien så får hinduerna smaka på den islamska missionen.

  Ett film/boktips till alla islamofiler som inte fått nog av den muslimska propagandan i riksmedian, se gärna Arn-filmerna. Även Guillous Hamilton-filmer och böcker kan vara ett tips.

 29. Adrian:
  ”Lee: Oj! Det här var spännande! Vilka ska Nordafrika lämnas tillbaka till? Innebär det att de kristna ska upphöra med sin ockupation av Sverige?”

  Adrian, höj nivån lite är du snäll. Islams utbredning i Sverige beror på invandringen och inte på att den inhemska befolkningen plötsligt tycker att det är en förträfflig religion.

  ”Kentekeroth:
  1. Vilken muslimsk framfart idag är det du talar om egentligen? Du får gärna ta och specificera dig.”

  På islam.se sidan så skriver imamerna själva att de ser det som något naturligt att islam kommer till Europa och tar över(!) efter kristendomen. Underförstått att det skulle vara någon sorts utveckling.

 30. z999:

  Du försvarar kristendomen under korstågen. Det är lika illa som att försvara den under inkvisitionen.

  Problemet med ditt synsätt är att USA anföll inte Irak för att befria irakierna från en diktatur och förse dem med demokrati. Oändligt mycket orättvisor och brott har begåtts av amerikanerna i Irak och därför fortsätter stridigheter där. Men fortfarande är det så att amerikanerna har stöd av vissa muslimer i Irak medan andra motsätter sig deras närvaro. Muslimer tycker uppenbarligen olika.

  Det känns som om vi bara går runt, runt i denna diskussion. Jag menar inte att alla muslimer är fredliga varelser. Min poäng är att just att de är muslimer inte är enda förklaringen till konflikter – det handlar om makt, resurser, landområden, förtryck osv.

  Jag är övertygad om att du inte har en blekaste aning om grunden till problemen i Thailand och Indien utan du griper snabbt efter den enda förklaringsmodell du begriper och alltid använder – att muslimer är onda människor.

 31. z999:
  1. Vad har nu invandringen av muslimer med ockupation att göra?

  2. Underförstått? Det betyder att du tolkat själv..

  Nu tror jag inte att muslimer i Sverige vill eller tror att de ska ta över Sverige, men jag antar att du tycker att det är lika fruktansvärt om kristna missionärer reser till Afrika och tar över efter andra religioner.

 32. Adrian:

  1. Ok, du är inte jurist. Inte jag heller. Men motbevisa mig då! Eller är ”folkrätten” helt plötsligt inte intressant längre? Förutsätter att du gapat om den någon gång.

  2. Du sa själv att anledningen till att du tycker Israel ”ockuperar” är p.g.a. ”deras gränser sträcker sig längre än de gränser som erkändes 1948″.

  Men, det finns inga erkända gränser från 1948. Det är ett enkelt faktum. Och om vi kan konstatera det, måste du enligt din egen logik, anse att Israel INTE ockuperar något område. Eller hur?

  Den ”gräns” du svammlar om är endast stilleståndslinjen från 1948 – inget annat. Det är ingen ”erkänd gräns”. Kolla upp det Einstein.

  Bra iaf att vi nu klargjort att du inte anser att Israel ockuperar något område.

 33. Invandring av muslimer är en invasion.Ingen önskar attt leva sida vid sida med dessa muslimer.
  Kristna,Judar,Buddister och hinduister kan leva i fred .men så fort pedofilälskarna kommer så blir det krig och elände.Så snälla muslimer ta er neandertalare religion och flytta hem till Mekka och dyrka er sten..vi önskar er inte i afrika och inte i europa.

 34. Adrian:
  ”Du försvarar kristendomen under korstågen. Det är lika illa som att försvara den under inkvisitionen.”

  Jag tycker att du tramsar lite väl mycket. Om jag säger att orsaken till Hitler och andra världskriget är händelserna efter första världskriget så är väl inte det att anse som ett försvar av nazismen?

  OK. Några punkter varför islam är sämre än kristendomen. Dom, muslimerna, flyr ju till kristna länder från teokratiska muslimska diktaturer, du har aldrig funderat över varför det aldrig är tvärtom?

  1. Muhammed var inte bara en analfabet, han var även pedofil. Detta har i sin tur motiverat barnäktenskapen i den muslimska världen.

  2. Koranen anses av muslimerna vara Guds ord, detta innebär att det inte handlar om tolkning på samma sätt som när kristna tolkar bibeln som anses vara skriven av människor (med människors brister) under uppenbarelse.

  3. I islam så kan du bli syndfri(?) redan i det här livet på jorden genom att dö som martyr för islam. Detta är främsta orsaken till självmordsbombningarna. Den inställningen skapar också farliga människor på flera andra sätt.

  4. I bibeln så säger Jesus ”ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”. Detta har genom århundraden inneburit att det inte har funnits religiösa orsaker för en diktatur med kristen bakgrund. I islam så anses mosken stå över staten.

  5. Så sent som för några år sedan så tvingades Sverige lagstifta mot barnäktenskap. Att inte gifta sig med barn var inte längre någon självklarhet efter den extrema invasionen av muslimer till Sverige.

  ”Jag är övertygad om att du inte har en blekaste aning om grunden till problemen i Thailand och Indien utan du griper snabbt efter den enda förklaringsmodell du begriper och alltid använder – att muslimer är onda människor.”

  Jo, samma orsaker som på andra ställen. Muslimer med enorma krav som är ungefär lika lättkränkta som påtända knarkare.

 35. Lee och z999: Detta visar att er syn på konflikten mellan Israel och palestinierna baserar sig på en illa dold islamofobi. Skönt att ni slutat låtsas att det handlar om något annat. En enda sak ska jag kommentera: Har du någonsin funderat på hur det kommer sig att diktaturer i så hög grad tidigare varit ockuperade eller koloniserade av västmakter?

  Kentekeroth: Det förutsätter att det finns något att motbevisa. ”Ditt bevis” är lika lite bevis som det vore bevis att jag skulle citera juristen John McHugo som gått igenom resolution 242 och anser att Israel illegalt bryter mot den.

  Israel erkändes med de gränser landet fick, utan palestiniernas samtycke, sig tilldelat 1948. Och dessa landområden innefattar inte de landområden som landet ockuperar idag.

 36. Adrian:
  ”Detta visar att er syn på konflikten mellan Israel och palestinierna baserar sig på en illa dold islamofobi.”

  Jag tycker illa om islams lära samt har inte sett någon offentlig utövare som jag har tyckt varit speciellt trevlig. Ju fler muslimer jag har träffat desto sämre tycker jag om islam.. Har jag låtit påskina något annat, eller?

  ”Skönt att ni slutat låtsas att det handlar om något annat.”

  Det handlar om en hel del annat än islam. Korkade beslut i västvärlden kan man inte skylla på islam. Ett av de dummaste var att ge palestinierna ett eget område som de inte förtjänade med tanke på den bakomliggande historien. Självklart väljer dom hamas som ledare, något annat var väl inte att vänta. När Israel bildades hade de mångdubbelt större problem än vad palestinierna har, hela arabvärlden förklarade krig mot dom bland annat. Att palestnierna skulle kunna utföra liknande stordåd som israelerna är väl knappast att förvänta sig. Araber utan olja är ungefär lika hjälplösa som bimbos utan läppstift. Palestinierna har valt att sitta innanför sin gräns och avundsjukt skjuta missiler in i det överlägsna Israel. Inte ett enda försök att förhandla och skaffa affärsavtal, bara ett enda långt gnällande blandat med avundsbaserade attacker mot Israel.

  ”En enda sak ska jag kommentera: Har du någonsin funderat på hur det kommer sig att diktaturer i så hög grad tidigare varit ockuperade eller koloniserade av västmakter?”

  Ja. Men det vore intressant att läsa ditt svar på det.

 37. Förresten, jag har en del kritik mot Israel. För det första så skulle det vara önskvärt om dom ockuperade hela arabvärlden så att hela området blev en demokrati med folkstyre och i alla fall en chans att våldtagna kvinnor inte blir stenade.

  Men tyvärr så kommer väl Israel att i vanlig ordning köra ett krig på halvfart och accptera det oacceptabla delvis att palestnierna bedriver terror mot dom. Det är viktigt för USA att hålla fred i mellanöstern för oljans skull vilket är orsaken att USA har så fientliga ”vänner” som Saudi Arabien. Israel kan också kritiseras för att vara överkänslig för kritiken från främst Europa.

 38. Gaza ockuperat?
  Hur kan Israel ockupera gaza när dom inte har några soldater i gaza?Israel kontrollerar gränserna men gränsen mot Egyptien är inte Israels.Hamas bröt vapenvilan så fort dom bara kan .Hamas önskar en kopia av vad som hände i Libanon där Hizbolla drog Israel in i ett krig som Israel inte kan vinna.Hamas vet att Israel kommer döda många civila när dom går in i Gaza och det kommer bara ge med sympati för palestinerna.Så bra gjort HAMAS. allt detta medan hamasledare är på 5 stjärninga hotell i utland och Palestinerna uppmanas att vara självmordsbombare.

  Bara för jag inte gillar Islam så ska sätta en sjuk stämpel på sig.”islamofobi” .
  om man inte gillar Nazister ,har man då Nazifobi?försök inte tysta kritiken mot Islam med att säga att jag är sjuk när er ”profet” är en sjukpedofil..

 39. Bra sagt Lee! Gaza är inte ockuperat. Vänstern skiter dock i det.

  Adrian:
  ”Israel erkändes med de gränser landet fick”

  Fel! Som jag skrev i artkeln (läs gärna den först) var resolutionen och/eller avtalet ogiltigt. Den efterföljande INVASIONEN från Jordanien och EGypten var illegal och därmed inte giltig.

  Fråga dig; hur kommer det sig att ”palestinierna” råkar ha samma gränser, som det område som Jordanien resp Gaza tog 1948? Varför ska Jordaniens och Egyptens aggression sätta gränserna för en ”palestinsk” stat? Med den logiken menar ju du att illegal ockupation ska gälla!

 40. Islamofobi? Jag skulle hellre vilja säga att jag föraktar islam och det beror på att jag tillhör den västerländska/svenska kulturen där respekt är något man förtjänar och inte något man kräver.

 41. Vill först be dig läsa på om historien bakom Palestina. Där kommer du få svaren du söker.
  Läs bibeln, då fattar du varför det är krig.

  Läs på nått annat än nutidshistoria innan du kommer med dessa påhitt.

 42. Dessutom stärker detta bilden av SDs islamofobi.
  Men att SD gillade judar trodde jag inte.

  Kan tänka mig att på senaste SD möte blev problem när de skulle diskuteras vilken sida de skulle stå på i Palestina konflikten. För detta är väl pest eller kolera för er?

 43. Palestinierna och arabstaterna kring Israel accepterade inte FN:s beslut att ge tillbaka Israel till judarna efter andra världskriget. Därför är det krig och konflikter i mellanöstern.

  Men judarna har rätt till Isreal. 1000 år före Kristus hette Israel – Syria Judaea. Detta var långt före romare, nazister och palestinier försökt driva dem från deras land! Låt judarna få ha sitt land i fred!

 44. Hej Kenth, tack for en intressant artikel. Hade en fraga dock:

  ”Eftersom självförsvar rättsligt sett är det enda legitima våldet inom folkrätten har Israel genom sina erövringar 1967 bättre rätt till områdena i förhållande till de tidigare innehavarna”

  Det jag stor mig lite pa i din argumentation ar ordet ”bättre”, det kan ju inte gora det ratt i folkrattslig mening att ett land har ”bättre” ratt till ett omrade an de som hade det innan (Egypten och Jordanien erkanner ju for ovrigt staten Israel nu och har val inga framskridande planer pa att ta tillbaka omradena heller). Bara for att ockupationen 1967 var ”mindre” fel an ockupationen 1948-49 gor den val inte ratt for det?

  Mvh Ivan Timofeyevich

 45. Mannen från Uncle
  Va, bra att du att du lysnade till mitt råd att läsa denna artikel. Men jag hade räknat med en anna reaktion än att stenhårt krama biblen och sedan säga att det än den som gäller.
  Men om det är den ända lag som gäller för dig, så får det bli ditt problem.
  Det står i biblen att Gud gav landet till Judarna… så ärligt talat Israelerna har då all rätt att vara där och alla andra skall då piss off.

  Nej, så kan det väl ändå inte vara, eller?

 46. Man kan undra varför Muslimer i Jordanien kasta ut Palestinerna 1971.Varför kasta man ut Palestinerna ur Libanon?Varför vill inget annat arabiskt land ta emot palestinerna?Egyptien vill inte öppna gränsen och man kan undra varför?PLO var så kurrupt att man röstar på Hamas som säger att dom vill ersätta Israel med en taliban stat .Inte ens du Adrian skulle vilja leva i en sådan stat .PLO såg till att ledarna lever ett gott liv precis som Hamas gör nu .5 stjärniga hotell i damaskus från vilka man uppmannar Palestinska folket att begå självmord.

  Att kriget efter 12 dagar är uppe i 800 döda.Kanske ska gemföras med Hamas kompisars attack den 11 september då över 3000 dog under en dag..Då var det ingen massaker på civila som Hamas och derras kompisar tog till FN .

 47. Det talas om en internationell lag också ! Vad menas med det ?
  I andra världskriget fastställdes det vad som är rätt och fel (gäller fortfarande i dag) och att områden man vinner i kriget behöver inte lämnas tillbaka till ”förloraren” !
  Om detta inte gällde då skulle Finland redan fått tillbaka Karelen, men Ryssland säger absolut Nej till denna ”lagändring” som Hamas kräver !
  Om man lämnar frivilligt tillbaka området som byte mot fred vilket Israel gör om H vill förhandla – är en annan sak !
  Det låter absurt att Hamas skulle kunna tala för ryssarna vad som är rätt och fel !

 48. Ivan Timofeyevitch:

  Ledsen för det sena svaret. Svaret på din fråga:
  Enligt folkrätten är ockupation i självförsvar legitimt

 49. [...] det handlar inte om en varaktig vapenvila/fred. Det handlar inte om påstådd “ockupation“. Det handlar om: Efter de tre veckor som nu har förflutit i Gazakonflikten börjar Hamas [...]

Lämna ett svar