Календар

Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

Приятели, помогнете ни в битката за правото ни да дишаме чист въздух в Стара Загора. Участвайте в събирането на подписка за чист въздух над Стара Загора. Изтеглете бланка от тук, разпечатайте, съберете подписи и ни ги изпратете обратно по пощата, за да ги съберем и изпратим до Европейския парламент и комисия. Благодарим ви.

От 2002 г. в този регион атмосферният въздух и околната среда системно се замърсяват с концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен окис, фини прахови частици, сероводород, хлороводород и други газове в пъти над пределно допустимите норми. В околната среда са открити кадмий, арсен, кобалт, манган, стронций, уран, торий, цинк, никел, хром - общо над 14 тежки метала. Институциите не посочват източниците на замърсяване, не предприемат мерки за прекратяването му и не информират своевременно обществеността при достигане на алармените прагове.

Давай

До
Комисията по петициите към Европейския парламент (ел. формуляр)
Европейската комисия (ел.формуляр)

Копие:
Министър-председателя на Република България (GIS@government.bg)
Президента на Република България (press@president.bg)
Еврокомисари и Евродепутати
Национален омбудсман на Република България
Медии

Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

Уважаеми дами и господа,

Ние, долуподписаните граждани, се обръщаме към вас с молба за вземане на необходимите мерки за прекратяването на интоксикацията на въздуха, почвата, водата и храната на над 300 000 души, живеещи в Област Стара Загора, България.

От 2002 г. в този регион атмосферният въздух и околната среда системно се замърсяват с концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен окис, фини прахови частици, сероводород, хлороводород и други газове в пъти над пределно допустимите норми. В околната среда са открити кадмий, арсен, кобалт, манган, стронций, уран, торий, цинк, никел, хром - общо над 14 тежки метала. Институциите не посочват източниците на замърсяване, не предприемат мерки за прекратяването му и не информират своевременно обществеността при достигане на алармените прагове.

Нарушени са основните конституционни и екологични права на гражданите в региона:

1. Права, гарантиращи ни чиста и сигурна /безопасна/ околна среда
2. Права на реални действия за защита на околната среда
3. Права на информация, достъп до правосъдие и достъп до участие в процеса на вземане екологични решения

Констатират се нарушения на европейското законодателство (Директива 96/61, Директива 96/62, Директива 99/30, Директива 2008/50, както и на стратегическите документи на ЕО). Не са изготвени надлежно списъци на зоните и агломерациите, в които са надвишени пределно допустимите стойности и план програми за постигане на допустимите стойности. Националното законодателство (Закона за опазване на околната среда и Закона за качеството на атмосферния въздух) също е нарушено.

Призоваваме ви да предприемете необходимите спешни мерки за запазване на живота и здравето на над 300 000 граждани на Европейския съюз.

С уважение,

Форма за изпращане
Благодарим ви, че показате вашата гражданска позиция. След като попълните формата и подпишете петицията, ние съхраняваме вашите данни на нашия сайт, но НЕ ИЗПРАЩАМЕ АВТОМАТИЧНО писма да съответните институции, от които зависи решаването на проблема, тъй като сървърите им за електронна поща може да блокират всички писма от нашия сайт, считайки ги за спам, заради еднакво съдържание и IP адрес. След подписването, ще получите инструкции, как да изпратите петицията И ОТ ВАШАТА ПОЩА.

Моля попълете формата по-долу. Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Искам да получавам вести!
Вашите данни се събират и съхраняват съгласно Закона за личните данни на Република България. Достъп до тях имат само администаторите на сайта и на сървъра. Коалиция "За да остане природа в България" гарантира, че няма да ги предоставя на трети лица, освен на компетентните органи в България и Европейския съюз, от които зависи решаването на проблема.

Последно подписали:

2010-08-25НиколайКолевBG1953
2010-08-25ДанаилСеркеджиевBG1971
2010-08-25GrozdankaLazarovaBG
2010-08-25ХристоХристовBG
2010-08-25ЛилянаВичеваBG
2010-08-25Елена ПетроваBG
2010-08-25АниГеоргиеваBG
2010-08-25ДонкаПетковаBG
2010-08-25КременаМилчеваBG1973
2010-08-25aneliadaskalovaBG

Svejo Edno23 Lubimi Pipe.bg Ping.bg Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

19763 посещения

Петиции

 • Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

  20.02.2010 - 20.02.2011
  1484 подписани >

 • ПЕТИЦИЯ за спирането на строителството на асфалтова база край Севлиево

  16.12.2009 - 16.12.2010
  557 подписани >

 • Петиция за премахване на незаконния лифт на Паничище

  10.04.2009 - 10.04.2011
  3908 подписани >

 • Г-н Президент върнете трофея на Узбекистан!

  08.12.2008 - 30.09.2010
  1585 подписани >

 • Подписка в защита на Природен парк Витоша

  11.11.2008 - 11.11.2010
  13075 подписани >

         
Install Flash player!