Det antidemokratiska EU

Då folk efterfrågat dokumentet, lägger jag hörmed upp en reviderad och uppdaterad version av dokumentet Det antidemokratiska EU.

Lämna ett svar