De Digitale Stad bestaat (bijna) twee jaar

Bewonersbijeenkomst 13 januari | Receptie 15 januari | De Freeze | Kroniekschrijvers gezocht! | Bewoners bijdragen

Dit is een HyperNews-pagina. Je kunt onderaan de pagina commentaar leveren.

De verjaardag van De Digitale Stad

Op 15 januari 1996 bestaat De Digitale Stad precies twee jaar.
In de afgelopen twee jaar is De Digitale Stad vooral gericht geweest op de toekomst. Deze verjaardag is een goed moment om eens stil te staan bij wat er de afgelopen twee jaar gebeurd is in de stad. Spraakmakende discussies, grootscheepse stadsuitbreidingen, komende en gaande bewoners, vriendschappen, liefdes en hooglopende ruzies, de Digitale Stad heeft al een hele geschiedenis.

De Digitale Stad nodigt iedereen uit voor een paar feestelijke gebeurtenissen:

Bewonersbijeenkomst 13 januari

Zaterdag 13 januari van 16.00 tot 18.00 uur is er in Cultureel Centrum De Balie in Amsterdam een bewonersbijeenkomst om het tweejarig bestaan te vieren.

Een middag voor nostalgische verhalen over de oude Digitale Stad, en een discussie over het heden en de toekomst.

We stellen het op prijs als je van tevoren laat weten dat je komt (klik hier voor aanmelding), zodat we een indruk hebben hoe groot de zaal moet zijn. Wil je zelf een verhaal, column, of serenade voor de verjaardag van de stad ten gehore brengen, vermeld dat in je e-mailtje.

De Balie
kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
(bij het Leidseplein)

Receptie 15 januari

Maandag 15 januari, de dag waarop twee jaar geleden De Digitale Stad officieel geopend werd, is er van 17.00 tot 19.00 uur een receptie in de foyer van De Balie. Om 18.00 uur zal live vanuit de Balie De Digitale Stad 'bevroren' worden (zie verderop).

De FREEZE

Drie versies van De Digitale Stad zijn er al geweest in twee jaar. Mensen komen en gaan. Trends komen op en verdwijnen weer. Huizen worden opgetuigd en verfraaid. Maar waar blijven alle digitale data? Wie weet over 5 jaar nog hoe DDS 3.0 eruit zag?

De Digitale Stad zal op maandag 15 januari om 18.00 precies 'bevroren' worden. Een momentopname, exact met alles wat de stad te bieden heeft zal tussen 18.00 en 9.00 de volgende ochtend worden opgeslagen op schijf en hermetisch worden verpakt. De schijven met data, samen met een complete beschrijving van de programma's en machines waarop de DDS nu draait zal worden gedeponeerd in een archief ter bestudering voor archeologen in een verre toekomst.

De FREEZE zal alleen de publieke informatie bevatten, geen prive-gegevens van gebruikers

Oorspronkelijk was het plan om in de FREEZE ook alle prive-gegevens op te nemen van gebruikers, met natuurlijk als voorwaarde dat daar op dezelfde manier mee zou worden omgegaan als dat we nu omgaan met de privacy van de gebruikers (zie de spelregels). Dit zou in een verre toekomst wellicht interessant kunnen zijn voor de bovengenoemde archeologen van de toekomst. We hebben daar toch van afgezien, na de reacties op deze pagina, in dds.dds en tijdens de bewonersbijeenkomst op 13 januari jongsleden. Meer hierover en over de exacte procedure die gevolgd zal worden in de week van 15 januari.

Kroniekschrijvers gezocht!

Terwijl de FREEZE een objectieve momentopname is, willen we graag ook een geschiedenis van de digitale stad.

De geschiedenis van De Digitale Stad bestaat uit ervaringen, herinneringen en mythen van bewoners. Wij roepen daarom bewoners op in tekst en beeld eigen verhalen en herinneringen in te sturen, in de vorm van e-mail of een eigen gebouwd plekje, waarvan je de URL opstuurt. Stuur een e-mail naar de redaktie. Inzendingen worden geplaats in een nieuw gebied op het centrale plein.

  • Verhalen over je favoriete plek in de digitale stad,
  • Beschrijvingen van markanten DDS-bewoners,
  • Herinneringen aan bijzondere gebeurtenissen,
  • Je eigen geschiedenis als bewoner?

Bewoners schrijven

De verhalen die worden opgestuurd zijn het begin van de geschiedschrijving van De Digitale Stad.
De Opkamer, literair magazine, maakte voor de freeze een eigen geschiedenis.
Een Metro-verhaal, geschreven door: H.J.H.Faas.
Erik van den Muijzenberg over DDS en de Freeze, polemische geschiedschrijving.
Evaluatie van Jan de Winter.
Van nepruzies naar netvrienden Hein van Meeteren