Evropa svobodných států

Jakou Evropu si přejeme

Současná podoba Evropské unie s Lisabonskou smlouvou a nedemokratickými směrnicemi je pro Svobodné nepřijatelná. Cílem Svobodných je v součinnosti s dalšími evropskými státy prosadit dohodu, která by EU přeměnila ve sdružení svrchovaných států spolupracujících na principu dobrovolnosti.

Nebude-li možné nalézt shodu na podobném uspořádání evropských poměrů, budou Svobodní navrhovat, aby za určitých podmínek Česká republika opustila Evropskou unii a aby se stala členem EFTA, to znamená, že by nebyl narušen volný obchod ČR se zeměmi EU.

Svobodní usilují o svobodnou a svrchovanou Českou republiku, a proto považují vystoupení z Evropské unie za legitimní cestu k samostatnosti, ke skutečné demokracii a k ekonomice založené na principech svobody.

Vystoupení z Evropské unie

Případné vystoupení z EU by znamenalo pokračování bezvízového styku a volného obchodu. Česká republika má totiž volný obchod se státy EU zaručený dohodou o Evropském hospodářském prostoru a tato dohoda je nezávislá na členství v EU.

V případě vystoupení z EU by byla Česká republika zapojena do přátelské obchodní a kulturní spolupráce se členy EU stejně jako je dnes do ní zapojeno např. Švýcarsko nebo Norsko.

Ekonomické dopady

Kdybychom nebyli členy Evropské unie, mohli bychom některé daně zcela zrušit a jiné snížit. Ihned bychom mohli zrušit zákazy prodeje žárovek, povinné přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty a dotování slunečních elektráren. Spotřebitelé a daňoví poplatníci by ušetřili desítky miliard korun.

Došlo by k výrazné liberalizaci hospodářství, podnikatelé by opět museli usilovat kvalitou a cenou o přízeň zákazníků – místo aby usilovali o přízeň úředníků přidělujících dotace. Díky odstranění zbytečných regulací by se zvýšila konkurenceschopnost českých firem.

Více o postoji Svobodných k EU v programu Svobodných:

http://www.svobodni.cz/9-program/64-politicky-program-pro-parlamentni-volby/

Facebook

Chci se stát členem strany chci se zaregistrovat jako příznivec chci poskytnout dar nebo plochu k reklamě

Chci sledovat novinky Chci se stát fanouškem Chci odebírat videa Chci sledovat prohlášení