Menter a Busnes 

Croeso i Wefan Menter a Busnes!

Cwmni annibynnol a sefydlwyd yn 1989 yw Menter a Busnes, sy‘n helpu siaradwyr Cymraeg a phobl yng Nghymru yn gyffredinol i gyfrannu tuag at ddatblygu‘r economi.


Beth sy'n newydd?

Swyddi Menter a Busnes

Swyddog Cefnogi Prosiect - Cywain, Swyddog Gweinyddol (Mamolaeth)
Darllen mwy...

'Y Gorau o Gymru' yn cipio gwobr Gorsedd y Dreigiau

Dau bartner busnes ifanc oedd enillwyr y gystadleuaeth fusnes Gorsedd y Dreigiau eleni yn Eisteddfod Blaenau Gwent.
Darllen mwy...

HAU HADAU : MEDI'R NEWID: LANSIO LLYFR NEWYDD YN Y SIOE FAWR

Bydd llyfr newydd sy'n olrhain hanes cynllun arloesol sydd wedi gweithio gyda dros 1,000 o ffermwyr ar draws Cymru yn cael ei lansio yn y Sioe yn Llanelwedd eleni.
Darllen mwy...


Read this web site in English

Ein Prosiectau...

Mae Menter a Busnes yn rhedeg nifer o brosiectau gwahanol dros Gymru Gyfan. Cliciwch ar un ohonynt isod i gael mwy o wybodaeth...