Hem / Banguide / Banor i Svealand / Ostkust/-Arlandabanan Stockholm-Uppsala

Stockholm-Märsta/Arlanda-Uppsala Skriv ut Skicka sidan
Ostkustbanan*

Skavstaby-Arlanda-Myrbacken

Arlandabanan

Bild: X40 i Solna 2006
Ett femvagnars X40-tåg Linköping-Stockholm-Gävle passerar Solna station i januari 2006. I bakgrunden Hagalundsberget och bostadsområdet Hagalund.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
  • Trafik: Person- och godstrafik
  • Spårvidd: 1435 mm
  • Längd: via Märsta 66 km; via Arlanda 69 km
  • Dubbelspår: Skavstaby-Arlanda/Märsta-Uppsala
  • Fyrspår: Stockholm C-Skavstaby
  • Elektrifierad: Ja
  • Fjärrblockering: Ja
  • ATC: Ja
Bild: Järnvägskarta

Historia

1863 omfattade stambanenätet Västra stambanan och en stor del av Södra stambanan, men ännu ingen järnväg norrut från Stockholm. Den Norra stambanan hade dock diskuterats ett tag, men det var ingalunda självklart att den skulle gå via Uppsala. Det fanns långt gångna planer på att leda den längre västerut via Örsundsbro till Sala. Uppsala skulle förbindas med en sidobana från Örsundsbro. I detta fall gick inte riksdagen på Nils Ericsons vanliga linje att satsa på inlandet, utan beslutet 1863 innebar att Uppsala fick sin järnväg direkt från Stockholm.

Stockholm Norra-Uppsala invigs

Statsbanan Stockholm-Uppsala öppnades den 20 september 1866 efter en högtidlig invigning dagen innan. Detta var fem år innan sammanbindningsbanan genom Stockholm färdigställdes och Stockholms Centralstation kom till - se vidare Järna-Stockholm. Uppsalatågen utgick därför från dåvarande Stockholm Norra vid Norra bantorget. De närmaste åren var Uppsala nordlig ändpunkt men banans betydelse ökade sedan successivt i och med att järnvägsnätet utvidgades norrut med stambanan mot Krylbo samt den enskilda banan Uppsala-Gävle.

Dubbelspår och elektrifiering

1908 hade hela sträckan Stockholm-Uppsala byggts ut till dubbelspår. År 1906-1907 var avsnittet Stockholm-Järva en av SJ:s försökssträckor med eldrift. 1926 elektrifierades Västra stambanan och naturligt nog även sträckan mellan Stockholm C och lokverkstäderna i Hagalund. Först 1934 var emellertid hela sträckan till Uppsala elektrifierad. Sträckningen har hela tiden varit densamma med undantag för en omläggning när tunnlarna under Hagalundsberget öppnades 1911.

Bild: Uppsalapendel i Bergsbrunna
Tåg Stockholm-Uppsala under SJ:s blå-bruna period med manövervagn typ AF7X (AFM7) främst. Foto vid Bergsbrunna söder om Uppsala i april 1995. Se även Veckans bild 137.

Pendeltåg och Uppsalapendel

Förutom de långväga tågen norrut i landet har banan alltid haft en betydande lokal trafik. 1968 startade halvtimmestät trafik mellan Stockholm och Märsta med de nya pendeltågen typ X1. Detta innebar också att de lokala tågen Stockholm-Uppsala blev klart snabbare genom att de endast fick uppehåll i Märsta och Knivsta, en ordning som fortfarande lever kvar. Uppsalapendelns tåg utgjordes länge av SJ:s äldre - för att inte säga äldsta - vagnar, men i slutet av 80-talet infördes vagnar typ A7 och B7 och även manövervagnar typ AFM7 eller UA7R som de då kallades.

Arlandabanan

På 1990-talet kom nästa stora omvälvning då utbyggnaden till fyra spår på sträckan Karlberg-Skavstaby startade, ett arbete som avslutades 1996. Skavstaby (norr om Upplands Väsby) är den sydliga förgreningspunkten för den dubbelspåriga banan mot Arlanda. Arlandabanan byggdes efter en ny modell där ett privatägt företag efter anbudsgivning fick i uppdrag att både bygga banan och bedriva trafiken med ensamrätt fram till 2040. Flygpendeln "Arlanda Express" kom igång hösten 1999 och strax därefter började SJ:s och Tågkompaniets fjärr- och regionaltåg att trafikera Arlanda.

* Banverket använder benämningen Ostkustbanan för sträckan Stockholm-Gävle-Sundsvall. Historiskt har begreppet stått för banan Gävle-Härnösand.

Joachim Wansölin  - Brista   |2010-01-01
Någon torv har aldrig lossats i Brista. Än så länge har man enbart lossat ved för flisning.

Snyggt med nya designen på sidan!
Logga in för att skriva kommentar

Powered by Joomla Comments

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Logga in » | Registrera dig »

Regler för kommentarer

• Synpunkter på innehållet, kompletteringar eller rättelser? Skicka ett meddelande

Dela/bokmärk

Senaste kommentarer