Majalah SundaMidang

Majalah SundaMidang, medal munggaran Nopémber 2004 dina papayung Yayasan Mitra Raksa Basa Sunda Bandung. Medal sasasih sakali.

Dipiharep ku medalna Majalah SundaMidang leuwih ngeuyeuban hasanah sastra Sunda, sarta minangka tarékah ngamumulé basa Sunda sangkan lana di ayana.

Majalah SundaMidang neueul kana kahirupan ékonomi Ki Sunda, dieuyeuban ku seratan sanésna nu teu leupas tina kahirupan ékobomi Ki Sunda. Carpon, Carbung, Pangajaran Basa Sunda keur SD, SMP nepi ka SMA, ogé Pangajaran Basa Inggris.

Majalah SundaMidang dipasieup ku jilid tina Art Paper, eusi 72 halaman nya éta 64 hitam putih dicitak dina kertas HVS 90 gram, sarta 8 halaman warna kertas art paper. Ukuran majalah 215 x 290 mm.

Muga Majalah SundaMidang manjalang lana di jayana, maneuh nepangan saban ping 25 saban bulanna, palanggan satiana di sakuliah tatar Sunda.

Majalah SundaMidang

Dikaluarkeun ku Yayasan Mitra Raksa Basa Sunda (YMRBS)

Akte Notaris
 R. Sabar Partakoesoema, SH, MH.
Tanggal 8 Désémber 2003 Nomer 9.
Dumasar Undang Undang Pokok Pérs
Nomer 40 Taun 1999

PEMIMPIN UMUM / REDAKSI
H. Dudi Santosa

WAKIL PEMIMPIN UMUM / REDAKSI
Drs. H. Zaénal Abidin

DÉWAN REDAKSI
Ir. H. Setia Hidayat; 
H. Hasymi Romli, SH. MM.;
Dudi Santosa; Drs. H. Zaénal Abidin.

REDAKSI
Drs. E.Wiarna ; Drs. Ayi R. Sacadipura ;  Ukin Suhéndi

DAÉRAH :
Biro Cianjur : Drs. Asép Sobandi, M.Si., Rini Pujiastuti; Kabupatén Sukabumi & Kota Sukabumi : Drs. H. Rahmat Sudjana, M.Si., Dédén Déndayasa, S.Ip.;
Endan Sukanda; Purwakarta, Subang & Karawang: Supriandi; Garut : Lina Lesmana, Andian Riksa Negara; Sumedang : Dali Sumarli, S.Pd.;  Tasikmalaya : A.D. Sudradjat, SH.; Banjar: H. Engkos Kosasih; Ciamis: Ena Rs., Komar, S.Pd., Kosnén, S.Pd.; Jambi : Drs. Engkos Kosasih; Wilayah Banten : Lamir, Iik Adharudin; Kabupatén Bandung & Bandung Barat :
H.M. Rusdaya, Iwan Komara; Kota Bandung & Kota Cimahi : Salman Héndarta & Rukman Dédé; Kota Dépok & Bogor : Idris Usman, BNK; Kuningan, Majalengka : Ondin Sutarman.

PEMASARAN & IKLAN
Iyus Kusman, Wawan Syamsudin (Jakarta)

TATA USAHA
Hj. P. Suryati, Wildha Sri Dania

REDAKSI / PEMASARAN & IKLAN
Jalan Babakan Ciparay, Situgunting Timur
I Nomer 17 Tlp./Fax. (022) 601 9990
Bandung 40233
E-mail : sundamidang@plasa.com
                 sundamidang@yahoo.com

BANK : Bank Jabar Banten Cabang Utama
Bandung No. Rek : 00131-0011-3331;
Bank Mandiri KC Bandung Braga No.Rek. 
132-00-9301752-4

Percetakan : UNIVERSAL

Tinggalkan Balasan

Alamat surel anda tidak akan ditampilkan. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>