Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators

Izvērst līdz līmenim: 0 1
Lineārais saraksts / Hierarhiskā struktūra
0010000 Rīga
0050000 Daugavpils
0090000 Jelgava
0110000 Jēkabpils
0130000 Jūrmala
0170000 Liepāja
0210000 Rēzekne
0250000 Valmiera
0270000 Ventspils
0320200 Aizkraukles novads
0321000 Jaunjelgavas novads
0321400 Pļaviņu novads
0326100 Kokneses novads
0327100 Neretas novads
0328200 Skrīveru novads
0360200 Alūksnes novads
0360800 Apes novads
0380200 Balvu novads
0381600 Viļakas novads
0384400 Baltinavas novads
0387500 Rugāju novads
0400200 Bauskas novads
0406400 Iecavas novads
0407700 Rundāles novads
0409500 Vecumnieku novads
0420200 Cēsu novads
0421200 Līgatnes novads
0424701 Amatas novads
0425700 Jaunpiebalgas novads
0427300 Priekuļu novads
0427500 Pārgaujas novads
0427700 Raunas novads
0429300 Vecpiebalgas novads
0440200 Daugavpils novads
0440801 Ilūkstes novads
0460200 Dobeles novads
0460800 Auces novads
0468900 Tērvetes novads
0500200 Gulbenes novads
0540200 Jelgavas novads
0546701 Ozolnieku novads
0560200 Jēkabpils novads
0560800 Aknīstes novads
0561800 Viesītes novads
0566900 Krustpils novads
0568700 Salas novads
0600202 Krāslavas novads
0601000 Dagdas novads
0604300 Aglonas novads
0620200 Kuldīgas novads
0621200 Skrundas novads
0624200 Alsungas novads
0640600 Aizputes novads
0640801 Durbes novads
0641000 Grobiņas novads
0641401 Pāvilostas novads
0641600 Priekules novads
0647900 Nīcas novads
0648500 Rucavas novads
0649300 Vaiņodes novads
0660200 Limbažu novads
0661000 Alojas novads
0661400 Salacgrīvas novads
0680200 Ludzas novads
0681000 Kārsavas novads
0681801 Zilupes novads
0684901 Ciblas novads
0700200 Madonas novads
0700800 Cesvaines novads
0701400 Lubānas novads
0701800 Varakļānu novads
0705500 Ērgļu novads
0740202 Ogres novads
0740600 Ikšķiles novads
0741001 Ķeguma novads
0741401 Lielvārdes novads
0760202 Preiļu novads
0761201 Līvānu novads
0766300 Riebiņu novads
0769101 Vārkavas novads
0780200 Rēzeknes novads
0781800 Viļānu novads
0800600 Baldones novads
0800800 Ķekavas novads
0801000 Olaines novads
0801200 Salaspils novads
0801400 Saulkrastu novads
0801601 Siguldas novads
0801800 Inčukalna novads
0804400 Ādažu novads
0804900 Babītes novads
0805200 Carnikavas novads
0806000 Garkalnes novads
0806900 Krimuldas novads
0807400 Mālpils novads
0807600 Mārupes novads
0808400 Ropažu novads
0809200 Sējas novads
0809600 Stopiņu novads
0840200 Saldus novads
0840601 Brocēnu novads
0880200 Talsu novads
0885100 Dundagas novads
0888300 Rojas novads
0900200 Tukuma novads
0901201 Kandavas novads
0905100 Engures novads
0905700 Jaunpils novads
0940200 Valkas novads
0941600 Smiltenes novads
0941800 Strenču novads
0960200 Kocēnu novads
0961000 Mazsalacas novads
0961600 Rūjienas novads
0964700 Beverīnas novads
0967101 Burtnieku novads
0967300 Naukšēnu novads
0980200 Ventspils novads