ANSA ble grunnlagt i 1956


Om ANSA

ANSA ble grunnlagt i 1956 og består i dag av et kontor i Oslo og et nettverk på over 8 400 medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1200 studiesteder i mer enn 60 land.

Ivaretar utenlandsstudentenes interesser
ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, samt å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse.

ANSAs informasjonssenter
ANSAs infosenter er en nasjonal og offentlig støttet informasjonstjeneste. Vi representerer ingen land eller universiteter og vi gir deg nøytral veiledning om studiemuligheter i utlandet.
Vi gir derfor heller ingen anbefalinger om studiested. Veiledningstjenesten gir hjelp-til-selvhjelp og vi søker derfor ikke på dine vegne. Veiledning hos ANSA er gratis.

Partipolitisk nøytral
ANSA er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon med stor gjennomslagskraft. Organisasjonen har et godt forhold til alle partier på Stortinget, Lånekassen og utdanningsmyndigheter i Norge.

Ditt drømmestudium
Hovedkontoret til ANSA ligger i Oslo. Her finner du også et senter for informasjon om studier i utlandet med fire heltidsansatte konsulenter som gir deg nyttig informasjon slik at du skal kunne ha best mulig grunnlag for å finne ditt drømmestudium.

ANSA er sertifisert som MiljøfyrtårnANSA er sertifisert som Miljøfyrtårn
I tråd med ønsket om å etablere en tydeligere miljøprofil, har ANSA det siste året gått igjennom en prosess for å bli Miljøfyrtårn, og har blitt sertifisert. Miljøfyrtårn er en offentlig sertifiseringsordning som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet, og målgruppen er både offentlig og privat virksomhet. For å bli sertifisert går man igjennom en miljøanalyse hvor en handlingsplan lages for å innfri Miljøfyrtårnets bransjekrav - se nettsidene til Miljøfyrtårn for mer informasjon.

Miljøanalysen inneholder følgende miljøtemaer:
- Internkontroll HMS
- Arbeidsmiljø
- Energibruk
- Innkjøp og materialbruk
- Avfalls- og utslippshåndtering
- Transport og klimaregnskap

ANSAs hensikt med Miljøfyrtårn er å bidra til et bedre miljø gjennom økt fokus på miljøvennlig atferd blant organisasjonens ansatte og nære samarbeidspartnere. Det har vært og er en målsetning å oppnå og gjennomføre mer effektiv kildesortering av sekretariatets avfall, samt minske papir- og energiforbruket. Målet er også å øke bevisstheten rundt miljøspørsmål blant de ansatte. Arbeidet har vært og er en inspirerende og til dels samlende faktor for de ansatte, og ANSA ser derfor frem til å fortsette miljøarbeidet.