Gminy zrzeszone w Zwišzku Gmin Wyznaniowych Żydowskich:

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. 3 Maja, skr. pocztowa 180
tel./fax (+48 33) 812 66 54, 812 24 38
Strona internetowa
Zarząd: Przewodnicząca: Dorota Wiewióra, Zastępca przewodniczącego: Gabriela Haratyk, Członkowie: Robert Kulka, Lidia Pustelnik
Dom Modlitwy: ul. 3 Maja 7
Cmentarze pod opieką gminy: Bielsko-Biała (jedyny czynny), Cieszyn (dwa cmentarze), Kęty, Milówka, Oświęcim, Skoczów, Ustroń, Wadowice, Zator, Żywiec
W siedzibie GWŻ działa Stowarzyszenie Żydów Kombatantów oraz Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu.
Członkowie gminy biorą udział w nabożeństwach oraz innych uroczystościach organizowanych w Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu.
Gmina zacieśniła współpracę z gminą żydowską w Ostrawie - wspólnie obchodzone są święta. Utrzymywane są stałe kontakty z Ziomkostwem Żydów Bielskich w Izraelu.
Gmina organizuje i prowadzi dla uczniów i studentów z Polski oraz z zagranicy zajęcia z wiedzy o judaizmie i dyskusje na temat stosunków polsko-żydowskich.
W ramach opieki socjalnej podpisano umowę o świadczeniu usług medycznych z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Święta żydowskie obchodzone są wspólnie z członkami TSKŻ, Stowarzyszenia Żydów Kombatantów oraz z Dziećmi Holocaustu.
Kilka uwag o społeczności żydowskiej w Bielsku-Białej po 1945r.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku - Strona internetowa

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach
00-098 Katowice
ul. Młyńska 13
tel./fax (+48 32) 253 77 42
Gmina posiada filię w Bytomiu:
41-902 Bytom
ul. Piekarska 56
tel. (32) 281 35 10
oraz filię w Gliwicach:
44-100 Gliwice
ul. Dolnych Wałów 9
tel. (32) 231 47 97
Zarząd: Przewodniczący - Włodzimierz Kac, Członkowie - Bronisława Szwajca, Jan Ziderer, Henryk Mandelbaum, Andrzej Młynarski
Domy Modlitwy
Katowice, ul. Młyńska 13
Bytom, pl. Grunwaldzki 6
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 9
Działalność religijna: W każdy szabat i święta odbywają się modlitwy zamiennie w poszczególnych Domach Modlitwy. Modlitwy prowadził bp. Michał Romankiewicz oraz Jan Ziderer. Obecnie trwają starania o stałą współpracę z rabinem Michaelem Forstem z Czech.
Gmina zajmuje się cmentarzami leżącymi na naszym terenie: trwają przygotowania do renowacji Domu Przedpogrzebowego w Gliwicach oraz remontu kapitalnego i renowacji zabytkowego cmentarza w Katowicach. W procesie restytucji najpierw oddano nam cmentarze, które wymagają kosztownych remontów i zabezpieczeń. Obecnie mamy pod opieką ok. 20 cmentarzy, w większości wyremontowanych z naszych środków.
Działalność społeczna: Stała pomoc lekarska na miejscu, we własnej przychodni zdrawia oraz pomoc dojazdowa z obsługą medyczną. Trwają prace nad uruchomieniem Domu Dziennego Pobytu oraz Klubu Seniora. Wyremontowano ze środków Gminy pomieszczenia przeznaczone na działalność rehabilitacyjną członków Gminy, planuje się zakup sprzętu i urządzenie przy Klubie sali rehabilitacyjnej przy współudziale Komisji Pomocy Społecznej przy ZGWŻ.
Gmina prowadzi stołówkę koszerną dla ok. 40 osób. Wolontariusze dowożą posiłki do domów osobom obłożnie chorym i starszym.
Działalność kulturalna: W 5764 roku uczestniczyliśmy lub współorganizowaliśmy wiele imprez kulturalnych i religijnych. Wielką pomoc i przyjaźń okazali nam ówczesnym ambasador Izraela w Polsce prof. Szewach Weiss oraz obecny ambasador Dawid Peleg, jak również ambasada i konsulat USA, a także Światowy Związek Żydów z Zagłębia i Zawiercia.
Z dużych wydarzeń kulturalnych należy wyróżnić: współorganizację Dni Izraela na terenie Śląska i Zagłębia; organizację spotkań promocyjnych biznesmenów polskich i izraelskich oraz współpracę z periodykiem "Raport"; współorganizację wraz z Klubem Niezalęznych Stowarzyszeń Twórczych "Marchołt" w Katowicach Dni Kultury Żydowskiej; uczestnictwo w uroczystościach i wernisażach "Żydzi, dawni mieszkańcy Częstochowy"; współpraca z Fundacją JONA w sprawie propagowania kultury i tradycji żydowskiej na terenie Śląska i Zagłębia.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
31-066 Kraków
ul. Skawińska 2
tel./fax (+48 12) 429 57 35
Zarząd: Przewodniczący: Tadeusz Jakubowicz, Wiceprzewodniczący: Artur Wajda, Członkowie Zarządu: Helena Jakubowicz, Ryszard Orowski, Zofia Radzikowska
Rabin: Boaz Pasz
Strona internetowa
Gmina posiada koszerną stołówkę znajdującą się w siedzibie Gminy. Codziennie wydawanych jest ok. 30 posiłków na miejscu, 15 obiadów dowozi się do ludzi starszych i samotnych.
Gmina jest właścicielem synagog Remuh, Tempel, Kuppa, Izaaka, Starej, Poppera, synagog w Bobowej, Słomnikach, Grybowie - dwie ostatnie wymagają ogromnych nakładów, ponieważ ich stan techniczny jest katastrofalny.
Opiekujemy się cmentarzami Remuh, Abrahama oraz czynnym cmentarzem przy ul. Miodowej. Ponadto mamy cmentarze m.in. w Tarnowie, Nowym Targu, Zakopanem, Bochni, Nowym Sączu, Krynicy, Łabowej, Gorlicach.
W niedalekiej przyszłości ma powstać na działce przy ul. Midowej, obok synagogi Tempel, Dom dla Ludzi Starszych. Podczas pobytu w Krakowie brytyjski książę Karol postanowił przekazać środki na inwestycję pod tą nazwą.
Ponadto jak co roku Gmina odrestaurowuje przy pomocy SKOZK zabytkowe nagrobki na cmentarzu przy ul. Miodowej i Szerokiej.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Chojnowska 12, I p.
tel. (+48 75) 826 27 30
Zarząd: Przewodniczący: Józef Zilberman, Członkowie: Elżbieta Felcman, Jankiel Kulawiec, Andrzej Zamrzycki
Dzięki pomocy finansowej Jointu w roku 2000 dokonano kapitalnego remontu lokalu Gminy oraz wyposażono kuchnię w nowoczesny sprzęt.
W siedzibie Gminy znajdują się: stołówka koszerna, w której odbywają się poczęstunki szabatowe oraz z okazji wszystkich żydowskich świąt, a w szczególności z okazji Pesach, kiedy to organizowane są dwa wieczory sederowe; dom modlitwy - modły odbywają się co sobotę oraz z okazji wszystkich świąt. Modły odprawia Józef Zilberman i Michał Warzager.
Gmina posiada zabytkowy cmentarz przy ul. Wrocławskiej 104.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi
91-416 Łódź
ul. Pomorska 18
tel. 632 04 27
tel./fax 633 51 56
Zarząd: Przewodniczący (podrabin): Symcha Keller, Wiceprzewodniczący: mec. Michał Nadel, Członkowie: Hubert Rogoziński, Jankiel Mitelman
Rabin Łodzi: Symcha Keller
strona internetowa
Na terenie GWŻ mieszczą się: biura, synagoga, Centrum Kultury Żydowskiej przy GWŻ (kawiarenka internetowa, sala spotkań i koncertów, biuro Polskiej Unii Studentów Żydowskich), stołówka charytatywna (wydająca ponad 90 posiłków dziennie), Dom Dziennego Pobytu dla 40 seniorów, Łódzki Oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Fundacja Monumentum Judaicum Lodzense oraz ogólnodostępna Przychodnia Lekarska.
Zarząd przyjął projekt budowlano-adaptacyjny na wykonanie na I piętrze budynku głównego noclegowni. Planowany termin otwarcia - początek sierpnia 2004 roku.
Gmina jest właścicielką synagogi przy ul. Pomorskiej 18 oraz zabytkowej synagogi przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 28
Przy GWŻ w Łodzi działają bractwa: Bikur Cholim oraz Chewra Kadisza.
GWŻ w Łodzi współpracuje ze wszystkimi żydowskimi prganizacjami dzialającymi w Polsce oraz z AJDC Joint, Claims Conference, organizacją Byłych Łodzian w Iraelu, Bnei Akiva w Izraelu, Institute Shem Olam w Izraelu oraz Institute Yad Vashem.
Gmina opiekuje się największym cmentarzem żydowskim w Europie, znajdującym się w Łodzi przy ul. Brackiej 40 oraz cmentarzami żydowskimi w Łasku, Zduńskiej Woli, Radomsku, Aleksandrowie Łódzkim, Pabianicach i Piotrkowie Trybunalskim.
Działalność religijna: Prowadzenie Jesziwy "Shromei HaDat", w której trzy razy w tygodniu studiuje 20 osób, modlitwy w Erew Szabat, soboty oraz kidusze, modlitwy we wszystkie dni świąteczne oraz regularne modlitwy w dni powszednie.

Filia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w Poznaniu
Przewodnicząca Zarządu filii: Alicja Kobus
strona internetowa
Filia ZGWŻ w Poznaniu powstała w roku 1999, po zmianach organizacyjnych Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku, do której uprzednio należał Poznań.
Działalność filii ZWGŻ skupia się na organizowaniu życia społecznego i religijnego (obchody świat żydowskich i spotkania szabatowe), organizacji działalności edukacyjnej i religijnej dla dorosłych i młodzieży (współpraca z PUSZ), opiece nad cmentarzami żydowskimi oraz miejscami męczeństwa i zagłady Żydów (cmentarze na terenie Targów Poznańskich, w Pobiedziskach, Wągrowcu, Buku, pomnik w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego przy ul. Bema w Poznaniu), opiece nad osobami starszymi i samotnymi oraz restytucji.
Filii udało się nawiązać i utrzymać bardzo dobrek ontakty z władzami województwa, a także z kurią arcybiskupią. W ramach tej współpracy Filia współorganizowała w roku 2004 VII Dzień Dialogu z Judaizmem, w którym wzięli udział m.in. rabin Daniel Epstein, rabin Warszawy i Łodzi Michael Schudrich oraz reprezentacja ZWGŻ z przewodniczącym Piotrem Kadlcikiem.
Bardzo dobrze układa się współpraca z organizacjami Żydów wywodzących się z terenu podlegającego obenie filii poznańskiej. Przykładem może być renowacja cmentarza żydowskiego w Pobiedziskach, zrealizowana przy współpracy ziomkostwa Żydów Pobiedzińskich oraz rabinem Elyakimem Schlesingerem - przewodniczącym Rady Rabinicznej Komitetu Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie - Strona internetowa
- filia w Lublinie

Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu - Strona internetowa
Przewodniczący - Józef Kożuch
Rabin: Icchak Rapoport
- filia w Wałbrzychu: ul. Mickiewicza 18, 58-300 Wałbrzych
- filia w Żarach: ul. Zaułek Klasztorny 3 , 68-200 Żary k/Żagania

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Szczecinie
71-553 Szczecin
ul. Niemcewicza 2/1-2
tel./fax (+48 91) 422 19 05
Zarząd: Przewodniczący: Mikołaj Rozen, Członkowie: Markus Fajer, Leon Tarasiejski, Ewa Sawicka-Niemiec, Chaim Sucholicki
Zarząd Gminy m.in. raz w miesiącu spotyka się na protokołowanych posiedzeniach, na których omawiane są bieżące sprawy działalności Gminy i potrzeby członków.
W lokalu Gminy mieszczą się: Dom Modlitwy, biuro, kuchnia koszerna wraz ze stołówką wydającą dziennie 30 obiadów. Większość obiadów dowożona jest niechodzącym członkom do domów.
Obchodzone są uroczyście święta żydowskie. Co sobotę odbywają się modlitwy.
Gmina odrestaurowała 128 nagrobków w Kwaterze Żydowskiej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.
We współpracy z pracownikiem socjalnym ZGWŻ prowadzona jest szeroka działalność pomocy społecznej na rzecz członków społeczności żydowskiej. Również na co dzień gmina współpracuje z TSKŻ i Stowarzyszeniem Kombatantów Żydowskich i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Prócz gmin skupionych w ZGWŻ w Polsce działają także:

Chabad Lubawicz Polska
Chabad Lubawicz reprezentowany jest w Polsce przez Fundację Chai. Działalność statutowa Fundacji Chai obejmuje krzewienie kultury żydowskiej oraz działalność edukacyjną, a także szeroko pojętą pomoc osobom wyznania mojżeszowego mieszkającym na terenie Polski. Fundacja współpracuje ściśle z międzynarodową organizacją żydowską Chabad Lubawicz mającą swoją siedzibę w USA. W ramach tej współpracy prowadzone przez Fundację Centrum Żydowskie jest rekomendowane przez Chabad Lubawicz na świecie jako "Chabad Lubawicz w Polsce".
ul. Słomińskiego 19 biuro 508 A
00-195 Warszawa
Tel: (+48 22) 637 53 52, 0-607 700 531
Fax: (+48 22) 637 57 98
E-mail: office@chabad.org.pl
Strona internetowa: www.chabad.org.pl
Kraków
Tel./Fax. (+48 12) 432 80 88
Kom.: 0669977992
E-mail: chabad.krakow@gmail.com

Beit Warszawa
Prezes - Michael Levy
Zastępca Prezesa - Rafał Imbro
Zastępca Prezesa - Marek Jeżowski
Zastępca Prezesa - Małgorzata Łubińska
Zastępca Prezesa - Princess Irina Sayn-Wittgenstein
Beit Warszawa bierze pod uwagę fakt, że większość polskich Żydów dopiero zaczyna odkrywać swoje korzenie. W związku z tym Stowarzyszenie umożliwia im poznanie historii, tradycji i współczesnej myśli żydowskiej.
Adres: ul. Wiertnicza 113
02-952 Warszawa
E-mail: office@beit.org.pl
Strona internetowa: http://www.beit.org.pl/index.php

Beit Kraków
Beit Kraków jest młodą organizacją, działającą w nurcie Judaizmu Postępowego.
E-mail: office@beitkrakow.pl
Strona internetowa: http://www.beitkrakow.pl