Select here to go directly to the document text
 
Parliamentary Business Visit, Learn, Interact MSPs News, Media & Events About the Parliament
Dachaigh Ghàidhlig > Dachaigh Bheurla > ..air ais

Goireasan Cànain
 
Cuspairean Co-cheangailte
   Foillseachaidhean

Gheibhear ceanglaichean ri faclairean, liostaichean-braithrachais, ainmean-àite agus goireasan Gàidhlig eile air an duilleig seo.

This page contains links to Gaelic dictionaries, word-lists, place-names and other Gaelic resources.

Chan eil uallach air Pàrlamaid na h-Alba airson làraichean-lìn bhon taobh a-muigh. / The Scottish Parliament is not responsible for the content or upkeep of external websites.

Cuideachadh (pdf) Bruthaibh an-seo

faclairean GàidhligCuideachadh (faclan) Stòr-fhaclan agus Cùisean Tiomnaichte - briathrachas.

Comataidhean
Beurla / English Gàidhlig / Gaelic

Economy, Energy and Tourism Committee

Comataidh Eaconamaidh, Cumhachd is Turasachd
Education, Lifelong Learning and Culture Committee Comataidh Foghlam, Ionnsachadh Fad-bheatha agus Cultar
Equal Opportunities Committee Comataidh Co-ionnanachd Chothroman
European and External Relations Committee Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh

Finance Committee

Comataidh an Ionmhais

Health and Sport Committee

Comataidh Slàinte is Spòrs

Justice Committee

Comataidh a' Cheartais

Local Government and Communities Committee

Comataidh Riaghaltas Ionadail is Coimhearsnachdan

Public Audit Committee

Comataidh Sgrùdadh Poblach
Public Petitions Committee Comataidh nan Athchuingean Poblach

Rural Affairs and Environment Committee

Comataidh Cùisean Dùthchail is Àrainneachd
Standards, Procedures and Public Appointments ommittee Comataidh Inbhean, Dòighean-obrach is Cur-an-dreuchd Poblach
Subordinate Legislation Committee Comataidh an Fho-reachdais
Transport, Infrastructure and Climate Change Committee Comataidh Còmhdhail, Bun-structair agus Atharrachadh Clìomaid
Review of SPCB Supported Bodies Committee  
Ure Elder Fund Transfer and Dissolution Bill Committee  
Forth Crossing Bill Committee  


Ainmean-àite le buidheachas do dh' Iain Mac an Tailleir / Placenames collected by Iain Mac an Tailleir (pdf)

Gràmar na Gàidhlig / Gaelic Grammar Section : 1.) Roimhearan Roimhearach le buidheachas do Scott MacCreamhain / Declined Prepositions compiled by Scott Crawford (pdf)