heise networks

Wiadomości i artykuły heise Networks

Layer 1 & 2

Mostek sieciowy do analizy transferu

Wireshark czy tcpdump to analizatory pomagające przy rozwiązywaniu wielu problemów. Zanim jednak zaczniemy analizowanie danych, musimy do nich dotrzeć. Informacje o ruchu zdobędziemy dzięki mostkowi sieciowemu zbudowanemu z wykorzystaniem komputera.

Ethernet pod napięciem

Specyfikacja 802.af, znana także pod nazwą Power over Ethernet (PoE), opisuje sposoby dostarczania jednym łączem zarówno danych, jak i energii elektrycznej.

10 gigabitów na miedzianym szlaku

Usprawnienie metod przetwarzania sygnału oraz wykorzystanie kabli wysokiej jakości pozwoliło na przesunięcie górnej granicy prędkości transferu danych na miedzianym kablu.