Home | Raad | Raadsleden | Kroonleden | Alexander Rinnooy Kan

Voorzitter - dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan

Curriculum Vitae van Alexander Rinnooy Kan
Alexander Rinnooy Kan (1949) studeerde wiskunde in Leiden en econometrie in Amsterdam, werkte een jaar voor de Spectrum Encyclopedie (redacteur wiskunde) en drie jaar aan de universiteit Delft. In 1977 ging hij naar de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 1980 hoogleraar operationeel onderzoek werd, in 1983 directeur van het Econometrisch Instituut en in 1986 rector magnificus. Tussendoor bekleedde hij gasthoogleraarschappen in onder andere Californië (Berkeley) en Boston (MIT).

Na zijn voorzitterschap van VNO (vanaf 1991) en VNO-NCW (vanaf 1995) trad Rinnooy Kan in 1996 toe tot de raad van bestuur van bank/verzekeraar ING, een functie die hij tot juni 2006 bekleedde. Hij is sinds augustus 2006 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
Rinnooy Kan is gehuwd en heeft drie kinderen.

Lid van SER-commissie:

Nevenfuncties:
* bezoldigd

 • Voorzitter Raad van Toezicht AMC *
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Het Concertgebouw NV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen & Schrijven
 • Voorzitter IUCN Werkgroep Den Haag
 • Voorzitter Strategische Adviescommissie Innovatie *
 • Voorzitter Raad van Toezicht Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Voorzitter Curatorium Stichting De Baak
 • Voorzitter Raad van Toezicht en Advies Stichting World Press Photo
 • Voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Voorzitter Maatschappelijke Raad VO-Raad
 • Voorzitter Raad van Advies BINT
 • Voorzitter van ‘Apeldoorn Conference Series’
 • Voorzitter van de International Advisory Board Rotterdam (IAB)
 • Voorzitter Raad van Advies Lorentz Center
 • Voorzitter Raad van Advies Nederlandse Orde van Advocaten
 • Voorzitter KIA-coalitie
 • voorzitter Goede Doelen Platform
 • voorzitter Raad van Advies Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE)
 • Vice Voorzitter Raad van Toezicht War Trauma Foundation
 • Hoogleraar Policy Analysis in the Private and Public Sectors aan de Universiteit van Amsterdam  
 • Lid Raad van Toezicht Nicis Institute
 • Lid Netherlands Academy of Technology and Innovation
 • Lid Bestuurscommissie Investments van PFZW *
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Kröller-Müller Museum 
 • Lid Raad van Toezicht ECP-EPN
 • Lid Raad van Advies Lang Leve Leren
 • Lid Raad van Advies Stichting Cosmicus
 • Lid Academy Stichting Gouden Ganzenveer
 • Lid Raad van Commissarissen (op voordracht) N.V. Sara Lee *
 • Lid Raad van Toezicht Nexus Institute
 • Lid Raad van Advies NIVRA
 • Lid Comité Koninkrijksrelaties
 • Lid Netwerk Onderwijs Innovatie 
 • Lid van de Maatschappelijke Adviesraad van het instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam
 • Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen KAS BANK*
 • Lid Raad van Toezicht Erasmus Trustfonds
 • Lid van de Trilateral Commission
 • Lid Raad van Advies Nationaal Historisch Museum
 • Lid Raad van Advies Netherlands Committee Human Rights Watch

   

dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan
Secretaresse
mw. W. Boersma
Tel. 070 – 3 499 502
Beeldbank
Download foto's in afdrukkwaliteit