- "Karlsson på taket" är ett starkt varumärke och man kan inte, under samma tid och på samma plats, gå ut med samma varumärke till samma publikgrupp, säger Staffan Götestam till tidningen.