KOSMOLOGIA — kilka ciekawych problemów
prof. Jerzy Sikorski

 
Spis treści


KOSMOLOGIA - wybrane zagadnienia
1. Promieniowanie reliktowe
O najnowszych badaniach kosmologicznego promieniowania reliktowego — o wynikach satelitarnych obserwacji dokonanych przez COBE, o pomiarach fluktuacji temperatury promieniowania reliktowego wykonanych w 1998/99 r. przez misję balonową BOOMERANG oraz o ostatnich wynikach misji W_MAP.KOSMOLOGIA - wybrane zagadnienia
2. O problemie odległości w kosmologii
Jak należy rozumieć odległość do skrajnie dalekich objektów we Wszechświecie? Czy chodzi o odległość w chwili wyemitowania widocznego dziś światła (czyli przed miliardami lat), czy też o odległość w chwili obecnej, a może jeszcze o coś innego. Jak długą drogę przebyło światło od takiego obiektu wędrując do nas w trakcie ekspansji Wszechświata? Co tak właściwie wyliczamy z prawa Hubble'a v = H×d.KOSMOLOGIA - wybrane zagadnienia
3. Zasada antropiczna i Wszechświat
Czy nasz Wszechświat i prawa natury w nim obowiązujące są szczególnie dostosowane do tego, aby mogło zaistnieć życie, a wraz z nim my sami? Co by było, gdyby nietóre podstawowe stałe fizyczne miały trochę inną wartość liczbową? Czy i ewentualnie jak zmieniłby się wtedy nasz Wszechświat i warunki w nim. Czy można na gruncie nauk przyrodniczych (fizyki, kosmologii) stawiać pytanie o praprzyczynę tzw. Wielkiego Wybuchu?


prof. Jerzy Sikorski Spis treści

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
Uniwersytet Gdański
e-mail: fizjks@iftia.univ.gda.pl

 Do ściągnięcia:
jks-kosmo-pr.doc (Word) jks-kosmo-pr.pdf (Acrobat Reader) jks-kosmo-pr.ps (PostScript)