Vraag en antwoord

Wat is het aanbod aan vreemde talen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo)?

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) moeten leerlingen verplicht het vak Engels volgen.

Onderbouw havo en vwo

In de onderbouw van de havo en het vwo zijn leerlingen verplicht naast Engels nog twee moderne vreemde talen te volgen met als uitgangspunt de talen Frans en Duits. De school mag een van deze talen vervangen door Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks. Als leerlingen het gymnasium volgen, zijn ook de talen Latijn en Grieks verplicht.

Onderbouw vmbo

In de onderbouw van het vmbo zijn leerlingen, behalve wanneer ze de basisberoepsgerichte leerweg volgen, verplicht een tweede moderne vreemde taal te volgen. In principe is dat Frans of Duits, maar de school mag deze talen ook vervangen door Spaans, Arabisch of Turks. Leerlingen kunnen soms worden vrijgesteld van het volgen van een tweede moderne vreemde taal.

Fries in de onderbouw

In de provincie Friesland is Fries een verplicht vak in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, tenzij de provincie de school hiervoor ontheffing verleent.

Meer informatie vreemde talen in de onderbouw

Meer informatie over vreemde talen in de onderbouw vindt u in het dossier Onderbouw voortgezet onderwijs.