AKTA

 

 

П О С Л О В Н И К

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим пословником уређују се организација и рад Народне скупштине и начин остваривања права и дужности народних посланика, у складу са Законом о Народној скупштини (у даљем тексту: Закон).

 

* *

*

.

 


    
© 2004
USAID Economic Policy for Economic Efficiency Project is funded by the U.S. Agency for International Development and is being implemented by IBM Business Consulting.