Narkotika

(betyder känslolöshet och kommer från det grekiska ordet narkosis och det latinska ordet narcoticum som betyder bedövningsmedel.)


Cocabusken

Opium

Ordbok på Engelska


 

Droghistoria

Droger är något som människan använt i många hundra år. Konsten att tillverka sprit kommer från medeltiden.

Efter att Columbus upptäckt Sydamerika fick de vita människorna nya droger. Dels tobaken men också cocabladen som indianerna tuggade på för att klara hård kyla och svår hunger

På andra ställen i världen fann man andra berusningseffekter med andra preparat, t ex betel, kat, cannabis och opiumvallmo.

 


HUR UPPTÄCKER MAN NARKOTIKAMISSBRUK?

Olika sorters narkotika ger olika kännetecken, men här följer en lista på det som kan vara tecken på narkotikamissbruk. Om någon plötsligt börjar visa ett antal av dessa tecken är det hög tid att göra något!

Personen blir plötsligt väldigt morgontrött - vill knappast gå ur sängen och uppför sig lite sömngångaraktigt långt fram på förmiddagen. Lider av mardrömmar, har svårt att somna, vaknar på nätterna.

Personen slutar att bry sig om hur han/hon ser ut. Sköter inte sin personliga hygien. Kammar sig inte. Tvättar sig slarvigt. Börjar se "vanvårdad" ut.

Personen håller sig mer och mer borta från hemmet. Om det är frågan om skolungdom kan ökat skolk vara ett tecken på missbruk.

Personen har rethosta. Har sämre aptit men är mycket sugen på godis och läsk.

Personen gör ett mycket sämre arbete på jobbet eller i skolan.

Personen kommer hem eller ses med nya och okända kompisar. Kanske bryter han/hon med de gamla kompisarna helt och hållet.

Personen börjar använda solglasögon för att dölja röda ögon och förstorade pupiller.

Personen blir mycket mer pratsam än någonsin och byter samtalsämnen fort. Svårt att hålla sig till ämnet i samtal. Tankarna verkar komma och gå som de vill.

Personen har snabba och oförklarliga svängningar i humöret. Blir aggressiv och är lättirriterad.

Personen kommer ofta i bråk med arbetskamrater, föräldrar, syskon och bekanta.

Personen ger ifrån sig nya, ovanliga, lukter.

Personen får ryckningar och gör konstiga grimaser. Kan även verka sjuk med darrningar, frossa och svettningar.

Personen får ett rastlöst och ångestfyllt beteende. Visar kroppslig oro, har svårt att sitta still eller koncentrera sig.

Personen börjar få ärr och stickmärken på armarna.


ca 5000 f.kr: Opium används av de gamla sumererna.

ca 2000 f.kr: Indianerna i Sydamerika börjar tugga kokablad, dels som medicin, dels för att uppnå "det gudomliga ruset". Cannabisplantan används som drog i Kina.

ca 2500 f.kr: Opiumfrön äts av en folkgrupp i Schweiz, Europa.

ca 300 f.kr: Greken Theophrastus (371-287) omnämner för första gången i litteraturen användande av saft från vallmo i berusningssyfte.

ca 1000: Opium används i stor utsträckning i Kina och Fjärran Östern.

ca 1525: Parcelsus (1490-1541) introducerar laudanum (opiumtinktur) läkarvetenskapen.

1680: Thomas Syndenham (1625-1680) påstår följande: "Av de läkemedel som det behagat den Allsmäktige Guden att skänka mänskligheten för att minska dess lidanden är inget så allomfattande och effektivt som opiumet".

1753: Cannabis får sitt namn av Carl von Linné.

1762: Tomas Dover, en engelsk läkare, börjar skriva ut ett pulver som han rekommenderar i synnerhet mot gikt. Denna drog kallas snart Dover´s pulver och blir det mest använda opiumpreparatet under de kommande 150 åren.

1792: De första förbudslagarna riktade mot opium i Kina utfärdas. Straffet för att driva opiumaffärer är strypning.

1800: Cannabis introduceras i Frankrike av Napoleons soldater som återvänder från Egypten.

1805: Friedrich Wilhelm Adam Serturner, en tysk kemist, isolerar och beskriver morfin för första gången.

1822: Thomas De Quinceys bok "Confessions of an English Opium Eater" publiceras. I boken hävdar författaren att opium inte är vanebildande!!!

1839-1842: Första opiumkriget mellan England och Kina. Kineserna hade olagligförklarat opium på grund av de stora missbruksproblemen. Engelsmännen, som tjänade pengar på handeln och samtidigt höll kineserna i passivitet, började krig för att bryta ner det kinesiska motståndet.

1841: En fransk läkare använder hasch som behandlingsmetod på mentalsjuka patienter vid sin klinik.

1855: Kokain isoleras i sin rena form för första gången av Gaedecke.

1856: Andra opiumkriget. Med hjälp av Frankrike utvidgar Engelsmännen sin makt att förslava kineserna under opiumet.

1874: Ett sällskap bildas i England för bekämpning av opiumhandeln.

1883: En tysk arméläkare, Dr. Aschenbrandt, delar ut rent kokain bland bayerska soldater under manövrar. Han rapporterar att drogen är mycket effektiv när det gäller att minska soldaternas hungerkänslor och få dem att stå ut med undernäring.

1894: Skatt på cannabis i Indien diskuteras, men blir inte av eftersom en inflytelserik indier hävdar att muslimsk lag och hinduisk tradition förbjuder beskattning av vad det vara må som ger njutning åt de fattiga.

1890: En amerikan, James Daly, hävdar att heroinet är bättre än morfinet "då det inte är beroendeframkallande"!!! Sällan i historien har någon haft fel!

1903: Koffein ersätter kokain som ingrediens i Coca Cola.

1909: USA förbjuder import av rökopium.

1910: Dr. Hamilton Wright, av många ansedd som fadern till USA:s anti-narkotikalagar, rapporterar att amerikanska arbetsgivare ger kokain till sina svarta arbetare för att höja deras arbetsinsats.

1912: Det första internationella opiumkonventet hålls i Haag, Holland. Man enas om olika mått för den internationella kontrollen av opiumhandeln och smugglingen. Liknande sammankomster hålls 1913 och 1914.

1912: Phenobarbital (en barbiturat) introduceras inom terapeutisk medicin under namnet Luminal.

1913: Det tyska läkemedelsföretaget patenterar MDMA (Ecstasy).

1914: En amerikansk läkare hävdar att orsaken till de flesta överfallen på vita kvinnor i den amerikanska södern är ett direkt resultat av "den kokainöverhettade negerhjärnan". En annan läkare fyller i: "Svarta kokaindjävlar är nu ett välkänt plågoris i Södern".

ca 1920: På 1920-talet drabbades Sverige av en kokainvåg, som höll i sig tills Medicinalstyrelsen ingrep 1931. Kokainet skrevs innan dess ut av läkare som medicin.

1920: Amerikanska jordbruksdepartementet uppmanar farmare att odla cannabis (marijuana) som ett lönsamt företag.

1924: Tillverkningen av heroin förbjuds i USA.

1924-25: Vid en storkonferens kräver flera länder en internationell reglering av cannabis. Egypten ställer sig i första ledet, eftersom man har stora problem med missbruk och psykoser förorsakade av cannabis. Andra länder med cannabisproblem ställer sig bakom och förslaget går igenom. Cannabis klassas internationellt som narkotika.

1928: Richard Hobson, en amerikansk förkämpe mot narkotika säger i ett radiotal: "Anta att vi en dag fick reda på att det fanns mer än en miljon spetälska i landet. Vilken chock det skulle bli! Tänk då på, att missbruk av narkotika är svårare att bota än spetälska, vida mer tragiskt för offren och det sprider sig som ett moraliskt och fysiskt plågoris. De flesta stölderna under dagtid, de våghalsiga rånöverfallen, grymma morden och andra grova brott utförs av narkomaner, som utgör den primära orsaken till den nuvarande alarmerande brottsvågen. Drogmissbruk sprider sig snabbare och är obotligare än spetälska. Civilisationens fortlevnad, världens öde och den mänskliga rasens framtid hänger på hur vi kan hantera narkotikaproblemet."

1930: Sverige inför den första narkotikaförordningen i landets historia.

1938: Dr. Albert Hoffman, en kemist från läkemedelsföretaget Sandoz laboratorium i Schweiz, framställer LSD. Fem år senare provar han det på sig själv och rapporterar sina upplevelser.

1939: Recepttvång införs på amfetamin i Sverige.

1941: General Chiang Kai-shek i Kina (Mao Zedongs gamle ärkefiende) inför stränga lagar mot opium i de områden han behärskar: Dödsstraff för den som odlar vallmo, tillverkar opium eller erbjuder det till försäljning.

1942: Amfetamin klassas som narkotika i Sverige.

1946: Det nybildade Förenta Nationerna (FN) tillsätter en narkotikakommission. Redan föregångaren Nationernas Förbund (NF) fanns ett liknande organ - The Permanent Central Opium Board.

1949: Maktskifte i Kina. På bara tre år gör kommunisterna rent hus med narkotikamissbruket i landet. Vid denna tid fanns det omkring 20 miljoner opiumrökare i Kina, och Mao bestämde att man skulle göra upp med sitt koloniala förflutna genom att utrota narkotikahandeln och missbruket. Metoderna var mycket hänsynslösa: 800 storlangare avrättades, tusentals sändes till arbetsläger och fängelser. Opiumfälten brändes och över en halv miljon missbrukare sattes i avvänjningsprogram.

1950: Efter andra världskriget finns ett stort överskott på amfetamin i världen. Olika krafter försökte bliv av med detta genom att sälja denna livsfarliga drog som bantningsmedel och uppiggande medicin. Under 1950-talet började amfetaminmissbruk bli ett problem i Sverige.

1951: Enligt Förenta Nationerna finns det detta år omkring 200 miljoner marijuanarökare i världen, huvudsakligen i Indien, Egypten, Nordafrika, Mexiko och USA.

1951: Över 9000 kilo opium, nära 140 kilo heroin och mängder av tillbehör för opiumrökning bränns offentligt på stora bål i Kanton, Kina. 37 opiummissbrukare avrättas i sydvästra Kina.

1953: Amerikanska armén testar olika droger, bland annat MDMA (Ecstasy). Det påstås - vilket inte är bevisat - att ecstasy provades som sanningsserum.

1955: Shahen av Iran förbjuder odlande och användande av opium.

1955: Preludin lanseras som ett bantningsmedel.

1956: I USA införs dödsstraff, om juryn så rekommenderar, för försäljning av heroin till en person under 18 år av en person över 18 år.

1958: De första fällande domarna i Sverige för olaga innehav av marijuana.

1961: Förenta Nationerna antar allmänna narkotikakonventionen.

1963: Straffet för narkotikalangning förlängs i Japan från tio års fängelse till livstid.

1965-67: Ett försök med fri narkotika till missbrukare görs i Sverige. Efter bland annat ett dödsfall stoppas detta huvudlösa försök av riksåklagaren. Missbruket spreds under denna period katastrofalt, på tolv månader fördubblades antalet injicerande narkomaner i Stockholm!

1966: C W Sandman, narkotikaexpert från USA, hävdar att LSD är "det största hotet mot vårt land i dag - farligare än vietnamkriget".

1967: Hippiekulturen föds, och under motton som "Make love - not war" tar ungdomar i västvärlden avstånd från vuxensamhället. I hippiekulturen ingår dessvärre hasch, marijuana och LSD i hög grad. Hur många dödsoffer denna våg - direkt eller indirekt - har orsakat kan ingen svara på. Man kan bara konstatera att det måste röra sig om tusen och åter tusen unga människoliv på det hela taget.

1968: Mellan sex och sju procent av alla utskrivna recept i Storbritannien är på barbiturater. Cirka en halv miljon invånare beräknas använda barbiturater regelbundet.

ca 1970: Under sjuttiotalet blir heroinmissbruket ett mycket stort problem i Sverige. Heroinet blev den i särklass mest använda av de tyngre drogerna.

1971: Förenta Nationerna antar i Wien psykotropkonventionen, som bland annat behandlar lugnande medel och medel mot psykisk sjukdom, psykofarmaka.

1971: USA:s president deklarerar att "Amerikas Fiende Nummer Ett" är narkotikamissbruket.

1972: Turkiet förbjuder all vallmoodling och opiumproduktion.

1972: I USA föreslås försiktighet vid utskrivning av barbiturater till patienter eftersom de är "farligare än heroin".

1973: En landsomfattande statistisk undersökning i USA visar att 67% stöder New York-guvernören Rockefellers förslag att alla försäljare av tunga droger ska dömas till livstids fängelse utan möjlighet till nåd.

1975: Genom ett domstolsutslag blir användandet av marijuana för personligt bruk lagligt i Alaska. Under den kommande perioden - då marijuanabruket minskade i övriga USA - ökade det lavinartat i Alaska. Ökade gjorde naturligtvis också brottsligheten och kostnaderna för socialhjälp och missbrukarvård. Med tiden återinfördes straffen för innehav av marijuana.

1977: MDMA (Ecsasy) används inom psykoterapin fram till detta år, då drogen förbjuds i England.

1977: Antalet heroinmissbrukare i Sverige uppskattas till ca 2 000, varav hälften finns i Stockholm.

1979: En svensk utredning beräknar antalet tunga missbrukare till 10 - 14 000.

1979: Deng Xiaoping öppnar Kina mot omvärlden. Kontakterna innebär också att narkotikaproblemet som länge varit litet (se 1949) åter börjar öka.

1980: Sovjetiska soldater i Afghanistan skaffar sig narkotikavanor och tar med sig missbruket hem efter kriget. Afghanistan är ännu i dag en av storproducent av narkotika, och härifrån löper en mycket omfattande knarktrafik in i Ryssland. Kontakterna knöts redan under ockupationstiden på 1980-talet.

1983: På sommaren görs det största enskilda beslaget av hasch någonsin i Sverige. I Göteborgs skärgård hittas trettio säckar innehållande sammanlagt ett ton hasch.

1985: Ecstasy börjar spridas explosionsartat i USA. USA förbjuder ecstasy.Vid mitten av 1980-talet sprids ecstasy via den indiske gurun Bhagwans lärjungar till Europa.

1986: Boris Jeltsin säger att skolorna i Moskva är fyllda av narkotikamissbrukare, fyllerister och lärare som tar mutor. Enligt Jeltsin har narkotikamissbruk blivit ett stort problem i Sovjetunionen. I Moskva finns 3700 registrerade narkotikamissbrukare. Med anledning av bristen på tillförlitlighet hos de sovjetiska myndigheterna ännu vid denna tid, kan vi lugnt räkna med att det verkliga antalet är ofantligt mycket större!

1987: På Ibiza föds ravekulturen. På danstillställningarna som varade hela nätterna igenom användes LSD, hasch och den nya drogen Ecstasy. Ravekulturen överförs till England, där den växer sig farligt stark i ett land präglat av depression, arbetslöshet och dålig framtidstro.

1987: En svensk studie visar ett klart samband mellan regelbunden haschrökning och schizofreni.

ca 1988: Mot slutet av 1980-talet kommer drogen Kat till Sverige. Den klassas som narkotika 1989. I början av 1990-talet blir Ecstasy mer allmänt också i vårt land.

1988: Förenta Nationerna antar narkotikabrottskonventionen. Den ger goda möjligheter att beslagta smugglad narkotika och få narkotikabrottslingar utlämnade mellan olika länder.

1988: Den 1 juli lagstiftas i Sverige att det är brottsligt att använda narkotika.

1989: Upprorsförsöket i Kina slås ner på Himmelska fridens torg. Hopplösheten och behovet av verklighetsflykt ökar bland den förtryckta befolkningen och narkotikamissbruket ökar ytterligare. Redan 1990 finns cirka 70 000 registrerade missbrukare, 1995 mer än 500 000.

1990: Brittiska parlamentet lagstiftar mot ravepartyn.

1992: En undersökning uppskattar de svenska tunga narkomanerna till ungefär 14 - 20 000, jämfört med 10 - 14 000 år

1994: Ett sexnationsmöte mellan länderna i "Den gyllene triangeln" ordnas i Förenta Nationernas regi. Syftet är att få grepp om det allt större narkotikaproblemet i Asien och resten av världen. Kina, Vietnam, Laos, Kambodja, Burma och Thailand enas om att utöka polis- och tullsamarbetet vid gränserna för att få bättre kontroll på smugglingen. Alternativodlingsprojekt startar, men det är svårt att få de fattiga bönderna att odla tobak, kaffe eller hirs när opium- och hampodling betalar sig så mycket bättre.

1995: Sverige går in i EU, och var fjärde tullanställd tvingas sluta. Detta år görs 1 280 narkotikabeslag, 1996 beslagtas 1 571 partier och första halvåret 1997 1 170 partier narkotika - trots nedskärningar och resursminskning. Detta är uppenbara tecken på att införseln har ökat dramatiskt i och med den minskade gränskontrollen.

1995: Under detta år beslagtas 10 277 ecstasytabletter i Sverige. Ecstasy börjar också dyka upp på den ryska marknaden 1995.

1996: 14 ungdomar dör av ecstasy i Tyskland detta år.

1996: Vid FN-dagen mot narkotika den 26/6 hålls rättegångar mot 1 725 narkotikaåtalade i Kina. Omkring 1 500 personer avrättas för narkotikabrott. Knarkkurirer som arkebuserades med nackskott filmades i avskräckande syfte. Avrättningarna - som var offentliga - bevistades av cirka 1,7 miljoner människor.

1996: Svenska ungdomars drogvanor undersöks i den så kallade ungdomsundersökningen. De utfrågade var i åldrarna 15 - 24 år, och 9% angav att de hade använt narkotika någon gång. Detta innebar mer än en fördubbling jämfört med 1994, då 4% angav att de hade använt narkotika någon gång. Vanligaste drogen var cannabis (hasch och marijuana), därefter kom i nu nämnd ordning amfetamin, kokain, LSD och ecstasy. Mindre vanliga var rökheroin, heroin och crack.

1996: I Ryssland ökar narkotikaproblemet i takt med samhällets upplösning och den ökande fattigdomen. Detta år beslagtas 50 ton narkotika. I S:t Petersburg uppges omkring 300 000 av stadens 5,5 miljoner invånare ha narkotikaproblem. HIV-fallen tredubblas på ett år i landet.

1997: En rapport visar att antalet dödsfall bland narkomaner i Stockholm har fördubblats under tio år. Antalet döda av narkotika årligen var mot slutet av 1980-talet ca 50. 1997 var samma siffra 100.