Naturhistorisk Guide
Naturhistorisk Guide

Velkommen

har som formål at give alle interesserede svar på spørgsmålet: Hvordan kan jeg dyrke mine naturhistoriske interesser, dels som hobby, dels professionelt? Derfor kan man klikke sig ind på foreninger, museer, botaniske og zoologiske haver og akvarier, institutioner, kurser, tidsskrifter, uddannelser m.m. Desuden er der links til mange hjemmesider, hvor naturhistoriske interesser plejes. Nyheder og aktuelle begivenheder, fx nyt om naturjagter og andre aktiviteter, nye hjemmesider og bøger bringes ligeledes på Guiden.  

Hjemmesiden opdateres løbende med ny information  
Har du kommentarer eller ny information til hjemmesiden, kontakt venligst Eigil Holm og Lotte Endsleff (webredaktør).

Informationsark om Naturhistorisk Guide kan ses og printes
her.

Projektgruppen og Foreningen Naturhistorisk Guide

Naturhistorisk Guide er grundlagt på initiativ af Eigil Holm, formand for Naturhistorisk Forening for Jylland.
Bag udarbejdelsen af Naturhistorisk Guide står en projektgruppe med deltagere fra en række naturhistoriske foreninger, museer, institutioner og organisationer. Se projektgruppens sammensætning
her. Hjemmesiden blev grundlagt i februar 2006.

Den 8. marts 2007 stiftedes foreningen Naturhistorisk Guide med det formål at udbrede kendskabet til naturhistorien, dens foreninger, institutioner, tidsskrifter mv. til det omgivende samfund. Læs om foreningen og dens bestyrelse her.

NYT & AKTUELT

*Nepenthes har ændret navn til Verdens Skove, se http://www.verdensskove.org/.
*Find Foråret 2011 - naturjagt 1. marts - 31. maj, se OBSnatur.dk.
*Danmarks Naturkanon 1 og 2 - to nye bøger af Eigil Holm.
*Ny, flot illustreret bog: Dagsommerfugle i Danmark, af Klaus Hermansen, udgivet af Apollo Books.
*Ny bog: Invasive plantearter i Danmark.
*Ny bog: Vorsø - et fristed for naturen.
*Hjemmeside med oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v.: allearter.dk.
*Se flere nyheder her

Billeder på hjemmesiden:
Sommerfugle: © Klaus Hermansen/Lepidopterologisk Forening, København. Svampe: © Jens H. Petersen/
MycoKey.

Naturhistorisk Guide logo tegnet af Theis Andersen, Naturhistorisk Museum, Århus.