UPPSALA UNIVERSITET : Nyheter : Nyhet
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Nya hedersdoktorer inom teknik och naturvetenskap

[Pressmeddelande publicerat 2008-10-07]
  Klimatforskaren Lennart Bengtsson, industrimannen Ulf Smith samt John Ellis, professor i teoretisk fysik vid Cern, Schweiz, och professor Dieter Söll vid Yale University, har utsetts till nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.
Professor Lennart Bengtsson är meteorolog och en framstående expert inom global klimatmodellering. Han startade utvecklingen av datorbaserade beräkningar på SMHI under 1960-talet och var en av pionjärerna bakom utvecklingen av dagens väder- och klimatmodeller. Han tilldelades 2006 meteorologiska världsorganisationens, WMO:s, stora pris för sin gärning. Lennart Bengtsson har framför allt varit verksam som vetenskaplig ledare inom det europeiska vädercentret ECMWF och på Max Planck Institute of Meteorology i Tyskland. Lennart Bengtsson påbörjade sin akademiska karriär i Uppsala under 1950-talet och har kontinuerligt samarbetat med forskare vid Uppsala universitet.

Ulf Smith tog civilingenjörsexamen vid KTH 1962 och doktorerade vid Massachusetts Institute of Technology 1971. Han antogs som docent vid avdelningen för fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet 1975. Han arbetade därefter inom industrin, bland annat Domnarvets järnverk i Borlänge, Balzers AG i Lichtenstein, Sandvik Coromant i Stockholm, samt vid Ericsson och vid Infineon Wireless Solutions AB i Kista. Sedan 1994 är Ulf Smith adjungerad professor, och sedan 2006 adjungerad professor emeritus vid institutionen för teknikvetenskaper på Ångströmlaboratoriet. Hans gedigna industriella erfarenhet och multidisciplinära kunskaper har varit en mycket stor tillgång. Han är nu av eget intresse aktiv i grupper som arbetar med utveckling av s k högfrekventa effekttransistorer och med sensorer för biotekniska applikationer.

John Ellis, har verkat som ledande professor i teoretisk fysik vid CERN sedan 1970-talet och är nu den mest meriterade fysikern vid anläggningens teoriavdelning som han ledde 1988-1994. Professor John Ellis har utfört en exceptionell vetenskaplig forskargärning, men har också varit en ledande kraft inom europeisk partikelfysik, t ex i att föreslå och vetenskapligt motiverat experimentella anläggningar. Ett exempel är Large Hadron Collider, LHC, som just nu står i världens fokus. Sedan 1999 är han rådgivare till CERNs generaldirektör i ärenden som rör medlemsländerna. Ett av Ellis vetenskapliga arbeten var avgörande för att en realistisk uppskattning av den alddade Higgsbosonens massa kunde göras.

Professor Dieter Söll vid Yale University hade avgörande betydelse för tolkningen av den genetiska koden på 1960-talet. Sedan dess har han forskat inom området funktionell genomik där han med avancerad metodik undersökt översättningen av den genetiska koden i detalj. Söll har studerat olika organismgrupper med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som inkluderar genetik, biokemi, enzymologi, strukturanalys och molekylärbiologi. Han är internationellt mycket framstående inom molekylärbiologi och särskilt när det gäller översättningsmaskineriets evolution.

För mer information, kontakta professor Ann-Sofi Smedman (ang. Bengtsson), 018-471 71 89, ann-sofi.smedman@met.uu.se, professor Sören Berg (ang. Smith), 018-471 30 84, soren.berg@angstrom.uu.se, Tord Ekelöf (ang. Ellis), 070-425 02 10, +41-22 767 59 46, tord.ekelof@fysast.uu.se eller Månas Ehrenberg (ang. Söll), 018-471 42 13, mans.ehrenberg@icm.uu.se

 

Anneli Waara

Dela/Tipsa

Fler nyheter >>