Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby - tlf. 7026 2316 - sekretariat@daff.dk