Revolt against Civilization: A two day private seminar in Denmark, May 2011

Af Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning, Thursday, June 02, 2011

flag_gb

Den 28. og 29. maj 2011 afholdte Selskabet seminaret "Revolt against Civilization". Formålet med seminaret udtrykkes bedst i programmets introduktion, hvori det hedder:

"At the beginning of the 21st century Western civilization finds itself in an existential crisis without parallel in its history.

Panel01

Tomislav Sunic, Alexander Jacob, David Duke, Helmuth Nyborg, Kevin MacDonald og Christian Lindtner: Seks velkvalificerede akademikere gav deres bud på den vestlige civilisations og kulturs fremtid

It seems that modern Europeans have lost all contact with their spiritual and cultural roots and no longer know who and what they are. Thus, the ingenious peoples of the West have lost sight of their own culture, identity and interests. This lack of cultural and ethnic consciousness has, in part, been brought about by a systematic poisoning of the intellectual climate of the West in the course of the 20th century. With unclear and unscientific egalitarian ideas anti-European forces have transformed the minds of the Europeans to the point, where they seem unwilling and in part even unable to look after their own interests.

The situation is particularly worrisome because of current global demographic trends. An enormous increase in the population of the Third World has caused a historically unparalleled massive non-European immigration into the West, which means that the ethnic makeup and balance of the West is gradually changing to the point, where the indigenous European populations at some point in the near future will find themselves outnumbered and eventually dispossessed. This has far-reaching implications for the future state of traditionally European-dominated societies.

Taken as a whole, this state of affairs constitutes no less than a revolt against European civilization. In this context the Danish Society for Free Historical Research invites all interested parties to a two day private seminar in Denmark. It is our hope that the seminar will both inform and inspire all those who value quality above equality and are concerned with the survival and progress of the Europeans and their culture in an increasingly hostile world."

Seminarets titel var taget fra Lothrop Stoddards bog The Revolt Against Civilization. The Menace of the Under Man (Charles Scribner's Sons, 1922), der netop sætter fokus på menneskelig biologisk kvalitet som grundlaget for al civilisation og kultur. Med dette udgangspunkt lykkedes det Selskabet at sikre en række internationale talere af, hvad man ganske beskedent kunne kalde den højeste videnskabelige og akademiske standard.

Jacob01

Dr. Alexander Jacob taler

Den første taler var inderen dr. Alexander Jacob. Dr. Jacob er idéhistoriker og har yderligere en M.A. i engelsk litteratur. Han har publiceret en lang række akademiske værker om europæisk religion, historie og spiritualitet.

Blandt hans hovedværker kan nævnes Atman: A Reconstruction of the Solar Cosmology of the Indo-Europeans i "Religionswissenschaftliche Texte und Studien", Georg Olms, Hildesheim (2005), De Naturae Natura: A Study of Idealistic Conceptions of Nature and the Unconscious, Franz Steiner, Stuttgart (1992 og senere), Houston Stewart Chamberlain, Political Ideals (1915), translated with an Introduction and Notes, University Press of America, Lanham, MD, (2005), Alfred Rosenberg, Political Essays, selected and translated, with an Introduction, Sussex, Historical Review Press (2004), Europa: German Conservative Foreign Policy 1870-1940, Selected Readings, University Press of America, Lanham, MD (2002), og Nobilitas: A Study of European Aristocratic Philosophy from Ancient Greece to the Early Twentieth Century, University Press of America, Lanham, MD (2001).

På seminaret talte dr. Jacob om "The Essence of European Culture: The evidence of Hans-Jürgen Syberberg". I sit foredrag understregede han nødvendigheden af, at nutidseuropæere vender tilbage til de klassiske idealer, herunder den preussiske tradition, som en basal forudsætning for at kunne sikre deres egen overlevelse og bekæmpe den destruktive indflydelse fra diverse egalitære, marxistiske og andre jødiske intellektuelle bevægelser.

MacDonald01

Professor Kevin MacDonald taler

Den næste taler var den amerikanske professor Kevin MacDonald. Kevin MacDonald er professor i psykologi ved California State University, Long Beach, og han har en Ph.d. i adfærdsbiologi og en Masters Degree i evolutionsbiologi.

Han har publiceret adskillige videnskabelige bøger og artikler inden for sit fag, men han er nok mest kendt for sin meget veldokumenterede trilogi (A People That Shall Dwell Alone: Judaism as a Group Evolutionary Strategy, Praeger Publishers (1994), Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism, Praeger Publishers (1998), og The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements, Praeger Publishers (1998)), hvor jødedommen analyseres som en evolutionær gruppestrategi.

Han er redaktør af The Occidental Observer, et internet tidsskrift, der er dedikeret til europæisk identitet, interesser og kultur. Yderligere er han også redaktør af The Occidental Quarterly, et trykt tidsskrift med et vestligt perspektiv på mennesket, kultur og politik. Endelig er Kevin MacDonald medlem af bestyrelsen for American Third Position, et demokratisk politisk parti, der eksisterer for at repræsentere europæiske amerikaneres interesser.

Professor MacDonalds foredrag tog udgangspunkt i hans bog The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements og omhandlede således "Jewish Intellectual Movements in the 20th Century". Foredraget dokumenterede på enestående vis den væsentlige negative indflydelse som jødiske åndelige strømninger har haft på Vestens åndelige, kulturelle og politiske liv igennem det 20. århundrede. For sit foredrag, sit store intellektuelle mod og sin hæderlighed modtog professor MacDonald et længere stående bifald fra salen.

Nyborg01

Professor Helmuth Nyborg taler

Den næste taler var intelligensforsker, professor emeritus dr. phil. Helmuth Nyborg. Han er uddannet psykolog fra Århus Universitet og en af verdens førende intelligensforskere.

Han har publiceret talrige videnskabelige bøger og artikler indenfor sit fag, hvoraf kan nævnes "The greatest collective scientific fraud of the 20th Century: The demolition of differential psychology and eugenics" i The Mankind Quarterly, 51, pp. 241-268 (2011), "The decay of Western Civilization: Double relaxed Darwinian selection" i Personality and Individual Differences, xxx, xxx. (In press). "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status" i Personality and Individual Differences 39, pp. 497-509 (2005), "The sociology of psychometric and biobehavioral sciences: A case study of destructive social reductionism and collective fraud in 20th century academia" in Nyborg H. (Ed.), The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen (pp. 441-501). Amsterdam: Pergamon (2003) og Hormones, sex, and society: The science of physicology. Westport, CT.: Praeger (1994).

Professor Nyborg talte om "IQ, Immigration and Europe's Future", hvor han kom ind på et i offentligheden totalt negligeret negativt aspekt ved den ikke-europæiske masseindvandring til Danmark og Europa, nemlig den gradvise forringelse af den gennemsnitlige IQ, hvilket på længere sigt har som konsekvens, at Danmarks og Europas civilisations- og kulturniveau langsomt men sikkert degenererer. I denne kontekst er det vigtigt at understrege, at de af professor Nyborg omtalte etniske forskelle i IQ er gennemsnitsforskelle. Nyborg fortalte også om særdeles dystre befolkningsfremskrivninger, der forudser, at den etnisk danske befolkning vil blive en minoritet i eget land allerede i år 2085. Det er ingen overdrivelse, når man siger, at professor Nyborgs foredrag gav samtlige deltagere stof til eftertanke.

I forbindelse med seminaret gennemførte advokat Knud Bjeld Eriksen et længere interview med professor Nyborg. Interviewet kan ses her.

Den næste taler var kroatiske dr. Tomislav Sunic. Dr. Sunic er tidligere diplomat, professor i statskundskab, og lingvist i kroatisk, engelsk, fransk og tysk. Han modtog sin B.A. i komparativ litteratur og fremmedsprog fra Zagrebs universitet i 1977 og sin M.A. i international politik fra California State University, Sacramento, i 1985. I 1988 fik han sin Ph.D. fra University of California, Santa Barbara.

Sunic01

Dr. Tomislav Sunic taler

Dr. Sunic har en omfattende forskningskarriere bag sig, og han har særligt beskæftiget sig med betydningen af moderne politiske diskurser og nye former for intellektuel censur. Hans værker omfatter Against Democracy and Equality: The European New Right. American University Studies: Series X. Noontide Press (1990 og senere), Homo Americanus: Child of the Postmodern Age. Book Surge Publishing (2007) og Postmortem Report: Cultural Examinations from Postmodernity. The Palingenesis Project, Shamley Green (2010).

Dr. Sunic er, ligesom Kevin MacDonald, medlem af bestyrelsen for American Third Position, og han har sit eget internet radioprogram The Sunic Journal, der behandler emner af relevans for europæernes overlevelse, trivsel og kultur.

Dr. Sunic talte om "The Monotheist mindset and its secular modalities; Homo americanus and homo sovieticus", hvor han, begyndende med kristendommen, opridsede det fundamentalistiske egalitære menneskesyn, som var fundamentalt for både kommunismen og for de nuværende moderne liberale vestlige demokratier. Konsekvensen af dette uvidenskabelige menneskesyn er den biologiske og kulturelle forringelse af vestlig kultur og civilisation.

Den næste taler var dr. phil. Christian Lindtner. Dr. Lindtner er en internationalt anerkendt forsker inden for sanskrit samt klassiske sprog, litteratur og religion. Han studerede klassiske og orientalske sprog, religion og filosofi ved Københavns Universitet, hvorfra han modtog sin M.A. i indisk filologi i 1979 samt sin dr. phil. i buddhistiske studier i 1982.

Lindtner01

Dr. phil. Christian Lindtner taler

Han har publiceret talrige videnskabelige artikler og bøger inden for sit fag, og blandt hans værker kan nævnes disputatsen Nagarjuniana. Studies in the Writings and Philosophy of Nâgârjuna, Akademisk Forlag (1982), Buddhismen. Tanker og Livsformer, Gyldendal (1982), "Indiens Religioner" i Gads Religionshistoriske Tekster pp. 98-169, Gads Forlag (1984), "Nâgârjuna" i Companion Encyclopedia of Asian Philosophy, pp. 349-370. Edited by Brian Carr og Indira Mahalingam. Routledge: London & New York (1997), Master of Wisdom (2. revised ed.), Dharma Publishing (1997), "Madhyamakakârikâs; Vaidalyaprakarana, Ratnâvalî; Vyavahârasiddhi; Mahâyânavimsikâ; Catuhstava; Mahârâjakaniskalekha; Varnârhavarna; Satapancâsatka; Visesastava" i Karl H. Potter (ed.) Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. 8, Buddhist Philosophy from 100 to 350 A.D. pp. 98-235, Princeton & Delhi (1999), A Garland of Light. Kambala´s Âlokamâlâ Fremont, pp. x & 189, Asian Humanities Press (2003), Geheimnisse um Jesus Christus - Das neue Testament ist Buddhas Testament. Lühe-Verlag 2005.

Dr. Lindtner talte om "Jewish Propaganda among the Ancient Greeks", hvor han dokumenterede, hvorledes jøderne i Antikken i stort omfang kopierede græsk religion og mytologi, således at hvad man i dag normalt forstår som jødisk mytologi i vidt omfang rent faktisk er græsk mytologi i jødisk klædedragt.

Den sidste taler var amerikanske dr. David Duke. Dr. Duke er tidligere medlem af Repræsentanternes hus i staten Louisiana, og han har viet sit liv til at kæmpe for europæiske menneskers rettigheder, etniske interesser, integritet og kulturarv. Han er verdenskendt og har en lang karriere som både succesrig politiker, aktivist og forfatter bag sig.

Duke01

Dr. David Duke taler

David Duke har en ph.d. i historie fra MAUP Universitet i Kiev, Ukraine. Han er også forfatter til to internationale bestsellere My Awakening og Jewish Supremacism, hvor sidstnævnte nu er blevet oversat til ikke mindre end 14 sprog, herunder også dansk med titlen Jødisk racisme.

Dr. Duke talte om "The Future of the Europeans and their Culture", hvor han understregede vigtigheden af, at europæere over hele kloden finder tilbage til deres etniske og kulturelle rødder for at være i stand til at overleve i en stadig mere ikke-europid og fjendtligt indstillet verden. Yderligere betonede Duke vigtigheden af, at Europas fjender nævnes ved navn ligegyldigt, hvor upopulært og kontroversielt dette end måtte være. Afslutningsvis gjorde Duke det klart, at ligegyldigt, hvor håbløse og negative europæernes fremtidsudsigter end måtte se ud, så er der stadig håb så længe der findes intelligente, anstændige og aktive forkæmpere for europæerne og deres enestående kultur.

Selskabet er stolt over at kunne have gennemført et så omfattende og vellykket arrangement med så kvalificerede internationale talere på dansk jord. Aldrig før har så mange kvalificerede personer været samlet for at drøfte Danmarks og Europas fremtid. Talrige deltagere har også efterfølgende ladet forstå, at mødet ubetinget var en stor succes. Vi overdriver derfor næppe når vi, for nu at bruge en mødedeltagers ord, siger, at der var tale om et historisk seminar.

NB: En del af videomaterialet fra seminaret vil inden længe blive gjort offentligt på denne hjemmeside og Youtube. Det komplette videomateriale vil kunne købes på et DVD-sæt, der p.t. er under forberedelse.